ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศเบลเยียม


จองโรงแรม จองที่พักในเบลเยียม

จองโรงแรม จองที่พักในเบลเยียม ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในเบลเยียม
โรงแรมที่พักในเบลเยียม

บริการจองที่พักในเบลเยียม จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในเบลเยียม ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในเบลเยียม หรือเลือกที่พักในประเทศเบลเยียม ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศเบลเยียม

เนียริจเซ เกนค์ Leuven / Louvain ยูเพน สปา
ดินันท์ Sint-Niklaas Hasselt อาลัสท์ บรัสเซลส์
ออสเทนท์ เกนวัล แอนต์เวิร์ป Ghent บรูจส์
อาร์ลอน Mons / Bergen วอเตอร์ลู Kortrijk มาร์เช่-เอน-ฟาเมนเน่
ดีเกม สทรอมบีค บอนเซเลส เกมโบลซ์ ลิเมเลทท์
วาฟเร Mechelen Namur Tournai อาลเทอร์
ฮาร์มอนท์-อาเชล อัฟฟลิเกม อัลเล อัลเวริงเกม อัมบลีเว่
อังกลัวร์ อันเฮ อันเวง As ออบังเก
ออเบล อัฟเฟ อาย อายเวลเล บาร์เล-แฮร์ทอก
บาร์โดซ์ บาสเซ-โบโดห์ บาสโทเน บัททิซ โบเรง
แบร์เนม เบกิจนอห์ฟ 'ซ วิจค์ เบลเฮซ บีเว บิลเซน
เบลกนี บอยส์-เด-วิลเลอร์ส โบมัล บอร์กลูน บอร์เนม
โบอินลอน บูสวาล เบรน-เลอร์-ชาโต บราสสคาชt เบรเดเน
บูร์ก โรแลนด์ บุทเกนบาช คาสโต ซีรอกซ์-มูสที เชาด์ฟอนเทน
เชฟทอกเน่ Chiny โชเดส ซินี คลาเวียร์
กอมเบลน-ออ-ปอง กอมเบลน-ลา-ตูร์ คอร์บิออน เครพเป ครูเป
ดามเม เดเวอร์ดิสเซ เดอร์ ฮาน เดอร์ แพนเน เดนเดอร์มอนด์
ดีเซท ดิกส์มุยเด โดรเกนบอส เอเบน-เอมาเอล Charleroi
แอลเซเลส เอเรเซ่ อีรอนเดเกม เอิร์พส์-เควิร์พส์ ฟาเลน
เฟท์-เลซ-มานาเก เฟลาย แฟรีเรส ฟลอเรนวิลล์ ฟรังคอร์ชอมป์
เกดินเน กีล กิสเทล กรังด์เมนิล กรอบเบนดอง
กรูปองท์ ฮาสโรด ฮาเบย์-ลา-นูเว่ ฮามองท์ ฮาน-ซูร์-เลสเซ
ฮาร์เร ฮาร์เซ เฮสท์-ออพ-เดน-บูร์ก เฮอบูมองท์ เฮเรนทัลส์
เฮอมัลเล่-ซูส์-อาร์เกนโต ฮูสเดน - โซลเดอร์ ฮิวเวลแลนด์ โฮไอลาอาร์ท ฮอฟสตัด
ฮอลส์บีค ฮอตตัน ฮูเดง-โกเอกนีส์ ฮูฟฟาลิเซ ฮูมาร์ท
ฮูเยท ฮาย อิชเทเกม อิทเทร อิเซเกม
อิเซล จาบเบเค จัลเฮย์ เจทเท จุพิลเล
คันเน คัสเทอร์เล เคมเมล คเนสเซ่ลาเร่ นอคเค่-เฮสท์
คอคซิจเด คอคซิจเด-บาด คูอัวเน่ ลา คาลามิเน่ ลา ไกลเซ่
ลา ลูวิเร่ ลา โรเช่-เอน-อาร์เดนเน่ ลาฟอเรท์ ลานาเคน ลาสชีด
ลาตูร์ ลาวาเชรี เลียร์เนส เลย์คอร์ล ลิบิน
ลิบรามองท์ ลิแยร์ ลิกนูวิลล์ ลิลลอยส์-วิตเตอร์เซ ลิซอกเน
โลเคเรน ลอมเมล ลอพเพม ลูเอทท์-เซนต์-ปิแอร์ ลูวีนจ์
ลุมเมน ลุสติน มาอาซีค มัฟเฟ เมซิน
มัลเดเกม มัลเมดี มาคูท มาร์เทเลงเก มาสนาย-เซนต์-ชอง
เมเนน เมสซานซี เมท์แซท์ มิดเดลเคอเค มอล
มองท์-เซนต์-ออเบิร์ท มูสครอน มอกเฮ นาดริน นาสซอกเน
นูฟชาโต นิวพูท-บาด Nivelles อูสท์ดรุนเคอเก ออททิกนิส์
ออเดนาร์เด Oudenburg อูด-เทอร์นฮูท์ อัฟเฟท์ อัวเรน
โอแวริจเซ โอวิฟาท พาเลนเจ พาลิซูล พาริเค
เพียร์ เพพินสแตร์ เปอตีท์-เรเชน พองท์-อา-เลสเซ โพเพริง
เรเรน รานซาท เรเบค-รอกนอน เรที รีมสท์
ริเซนซาร์ท โรเบิร์ทวิลล โรเซแลร์ โรลเลเกม รอนเซ
รุดเดอร์วัวเด รุยเอน เซนเต-เซซิล เซนเต-โอเด เซนต์-กิสเลน
เซนต์-ฮูเบอร์ท เซนต์-วิท สคอเร เซฟรี ซินต์-เจเนซีอุส-โรด
ซินต์-ลอไรน์ ซินต์-มาเรีย-ฮอร์เบเก ซินต์-มาร์เทนส์-ลาเทม Sint-Truiden สมูด์
ซอมเม-ลูเซ ซูก์เน-เรมูชอมป์ ซูร์บรอดท์ สทัมบรูเกส์ สทาฟโลท์
สเทามองท์ เทอวูเรน Teuven ธีอุก ธีมิสเตอร์
ธูอิน ทอร์ฮูท์ ทรอยส์ พองท์ เทิร์นฮูท์ เออร์เซล
วาร์เซแนร์ เวนซิมองท์ เวอร์น วีลซาล์ม วิกเน
วิเซ เวรสเซ เวเมส วาเรเกม วาโต
เวลเลน เวเปียน เวร์โบมองท์ แวชเตอร์ เวสต์เทนเดอ
เวสเตอร์โล เวเฟลเกม เวเฟร์เซ วิบริน วิลส์เบเค
เวิร์ทซ์เฟลด์ เซเดลเกม เซลซาเต ซูเทนดาล ดูบาย
Essen Oberhausen โรเชฟอร์ท ลูเวน-ลา-นูเว Liege
อัสเซสเซ แบริงเกน เบลมองท์ โบวิกนี เอเดเกม
อิงฮิเอน กิสเลงฮิเอน กรังด์ฮาน อองรี-ชาเปลล์ เฮเรนท์
เคิร์คโฮเวน เลนเดเลเดอ ลิสเซเวจ มานฮาย มาร์ซิเนลเล
มัวร์แซล มัวเซเล นิโนเว Ny โออิกนีส์
อูสท์กอมป์ เอส กราเวนโวเรน ซาร์ท-เลซ-สปา เซเนฟเฟ เทนเนวิลล์
ทิฮานเก เววิแอร์ เวอทัน วัลคูท เวนดูเน
ซอนโฮเวน ซูยเอนเคอเก Ieper ทองเกเรน บลังเคนเบอร์เก
Cherain Gooik Wellin
ที่พักในประเทศเบลเยียม มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวเบลเยียม สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเบลเยียม ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในเบลเยียม เลือกที่ท่องเที่ยวในเบลเยียม ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศเบลเยียม สถานที่ท่องเที่ยวในเบลเยียม แหล่งท่องเที่ยวในเบลเยียม

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตก ประเทศเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสหภาพยุโรปและสถานที่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรเช่นเดียวกับที่หลายองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญรวมทั้งนาโต เบลเยียมครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากร 30.528 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 10,700,000 คน

การมีส่วนร่วมกับภาพวาดและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลาย Mosan ศิลปะ และตัวอย่างอื่น ๆ ของสถาปัตยกรรมโรมัน , โกธิค ,เรเนสซองและบาร็อค เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของศิลปะ แต่ศิลปะของศตวรรษที่ 15

ร้านอาหารจำนวนมากของเบลเยียมปรากฏในเกือบทุกชื่อเสียง อาหารของเบลเยียมที่มีชื่อเสียงวาฟเฟิลและมันฝรั่งทอด (เฟรนฟราย) มันฝรั่งทอดยังมีต้นกำเนิดในประเทศเบลเยียม ชื่อ "มันฝรั่งทอด" อธิบายมันฝรั่งตัดที่เกิดขึ้นจริง คำกริยา "ฝรั่งเศส" หมายความว่าจะตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ,ยี่ห้อช็อคโกแลตและพราลีนในประเทศเบลเยียมเช่น Callebaut , Côte d'Or , Neuhaus , Leonidas , Guylian , Galler และ โกไดวามีชื่อเสียงระดับโลกและขายกันอย่างแพร่หลาย

เบลเยียมผลิตมากกว่า500 ชนิดของเบียร์ เบียร์ Trappist ของ Westvleteren วัดมีการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดของโลก บริษัท เบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยปริมาตรเป็นฮาวเซอร์ InBev ซึ่งตั้งอยู่ใน Leuven

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา