ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศหมู่เกาะคุก


จองโรงแรม จองที่พักในหมู่เกาะคุก

จองโรงแรม จองที่พักในหมู่เกาะคุก ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในหมู่เกาะคุก
โรงแรมที่พักในหมู่เกาะคุก

บริการจองที่พักในหมู่เกาะคุก จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในหมู่เกาะคุก ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในหมู่เกาะคุก หรือเลือกที่พักในประเทศหมู่เกาะคุก ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศหมู่เกาะคุก

ไอตูตากิ ราโรทองก้า
ที่พักในประเทศหมู่เกาะคุก มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะคุก สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะคุก ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในหมู่เกาะคุก เลือกที่ท่องเที่ยวในหมู่เกาะคุก ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศหมู่เกาะคุก สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่เกาะคุก แหล่งท่องเที่ยวในหมู่เกาะคุก

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands ) หมู่เกาะคุก เป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก ๆ 15 เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 240 ตาราง กิโลเมตร รายได้สำคัญของหมู่เกาะคุกมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการส่งผลไม้ขายออกนอกประเทศอีกด้วย

หมู่เกาะคุก เป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ สิบห้าเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีพื้นที่รวมที่ดิน 240 ตารางกิโลเมตร (92.7 ตารางไมล์ ) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ครอบคลุมของหมู่เกาะคุก 1.8 ล้านตารางกิโลเมตร (0,700,000 ตารางไมล์ ) ศูนย์เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดของราโรตองกา (10,000) มีสนามบินนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาะเหนือในการสำรวจใน 2006 , 58,008 คน ระบุว่าตัวเองเป็นลูกหลานของหมู่เกาะคุกเมารี มีนักท่องเที่ยว 90,000 คน เข้าเยี่ยมชมเกาะในปี 2006

หมู่เกาะคุกตั้งอยู่ในแปซิฟิกใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างอเมริกันซามัวและ French Polynesia มี 15 เกาะที่สำคัญกว่าการแพร่กระจายจากระดับน้ำทะเล 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรมี 2 กลุ่มคือกลุ่มที่แตกต่างของหมู่เกาะที่: South หมู่เกาะคุกและทางตอนเหนือของหมู่เกาะคุก เกาะที่ถูกสร้างขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ กลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะเหนือและประกอบด้วย 6 หินปะการัง (พื้นที่ปะการังนอนของปล่องภูเขาไฟ) สภาพภูมิอากาศเขตร้อน

ภาษาหมู่เกาะภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ , หมู่เกาะคุกเมารีที่เรียกว่าเป็น "ราโร" และ "Pukapukan" มีภาษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละเกาะมี หมู่เกาะคุกเมารีใกล้ชิดกับภาษาของเกาะตาฮิติ, French Polynesiaและนิวซีแลนด์เมารี ในทางตรงกันข้ามมีภาษา Pukapukan ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับซามัว ทั้งภาษาอังกฤษและหมู่เกาะคุกเมารีถือว่าเป็นภาษาราชการ

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา