ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศเดนมาร์ก


จองโรงแรม จองที่พักในเดนมาร์ก

จองโรงแรม จองที่พักในเดนมาร์ก ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในเดนมาร์ก
โรงแรมที่พักในเดนมาร์ก

บริการจองที่พักในเดนมาร์ก จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในเดนมาร์ก ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในเดนมาร์ก หรือเลือกที่พักในประเทศเดนมาร์ก ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศเดนมาร์ก

เอสเคบ์เจิร์ก เกนตอฟเท บาคเคการ์เด สแนพทัน สคาเกน
สคีฟ ฮันเดอสเทด ฮอร์เซนส์ บรังเดอ เฟรเดอริเซีย
Odense วิบวร์ก ซิลเคเบิร์ก เฟรเดริคชาฟน์ เฮแนง
ซาโบร รอสคิลเดอ บิลลันด์ Aarhus ซันเดอร์เบิร์ก
โคเปนเฮเกน ฟาบวร์ก เวดเบก ริเบ นาเอสท์เวด
เฮลซิงเกอร์ รอนเน เกรนา ฮิลเลอรอด จูเอลส์มินเดอ
เอสบ์แจร์ก รอดบี บิลลัม แรนเดอร์ส เวจเล
ออกุสเทนเบิร์ก โบลคุส บราบรังด์ บรอฟส์ ชาร์ลอทเทนลัน
ดราเกอร์ เฟรเดนเบิร์ก กามเมล สคอร์ปิง กราสเทน กรินด์สเทด
กุดเม ฮานส์โธล์ม จัลแลรุฟ จอร์ริง ฮอลเท
ฮอร์นเบก ฮอร์นนิง คาสทรุพ โคเก คองเกอร์สเลฟ
มิดเดลฟาร์ท นิเบ ออดเดอร์ ออมเม รอสคอฟ
โรโม เคิร์กเคบี ไร สคานเดอร์เบิร์ก สลาเกลเซ โซโร
ทาสทรัพ วิไบ สเนคเคอร์สเทน Aalborg โคลแดง
ฮอฟเบิร์ก อาเบนรา อาไบโบร อัลเบก อัลเบิร์ทสลุนด์
อัลลิงเก เบิร์กรอด เจอริงโบร บลอมเมนส์ลิสท์ บอร์คอพ
บรอนส์ฮอจ ดรอนนิงลุนด์ ฟารัม เฟรเดริคส์เวเอิร์ก กิเว
แฮลเลรุพ เฮลซิงเก โฮโบร ฮอลเบก ฮวาลพ์ซันด์
ฮวิดบ์เจิร์ก ฮวิดอฟเร อิชอจ คาร์ลส์ลันเด คาส
คิเบก คองเกนส์ ลินบาย คอร์นิง คอร์ซอร์ ลาสบาย
มาริโบ เมนสทรัพ เนคโซ นอร์ดเบิร์ก ไนโคบิง ฟาลส์เตอร์
ออดเดอร์สเตด พราเอสโต แรนด์บอล ริงโคบิง โรลด์
รังสเทด สลังเกอรัพ สนอเกเบก สนอกฮอจ สตรันด์บาย
สตรูเยอร์ สโวเจอร์สเลฟ ธิสเทด ไวล์บีเจิร์ก วอร์บาสเซ
วอร์ดิงเบิร์ก ไนบวร์ก เฮิร์ทชัลส์ บอร์เร บรอนเดอร์สเลฟ
คริสเตียนส์เฟลด์ ฟอลเลนสเลฟ กิลเลเลเจ เฮอเลฟ ลอกสเตอร์
นอร์เรบอลเล รอดวิก เซไบ สเวนด์เบิร์ก วาร์เด
ฮอลส์เทโบร
ที่พักในประเทศเดนมาร์ก มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวเดนมาร์ก สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเดนมาร์ก ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในเดนมาร์ก เลือกที่ท่องเที่ยวในเดนมาร์ก ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศเดนมาร์ก สถานที่ท่องเที่ยวในเดนมาร์ก แหล่งท่องเที่ยวในเดนมาร์ก

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเดนมาร์ก (denmark)

เดนมาร์ก เป็นประเทศในสแกนดิเนเวีในยุโรปเหนือและเป็นสมาชิกของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดนมาร์กตั้งอยู่ในส่วนของภาคใต้สุดของประเทศนอร์ดิก ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนตอนใต้ของนอร์เวย์และติดกับเยอรมนีไปทางทิศใต้ เดนมาร์กชายแดนทั้งบอลติกและเหนือทะเล เดนมาร์กประกอบด้วยคาบสมุทรขนาดใหญ่จุ๊ (Jylland) และหมู่เกาะจำนวนมากที่รู้จักมากที่สุดของนิวซีแลนด์ (Sjaelland) เนน (Fyn) Vendsyssel , Lolland , Falster , Bornholm และบ่อยครั้งที่หลายร้อยเกาะเล็ก ๆ เรียกว่าหมู่เกาะเดนมาร์ก เดนมาร์กมีการควบคุมยาวประตูสู่ทะเลบอลติก ก่อนที่คีลคลองน้ำไหลลงสู่ทะเลบอลติกผ่านสามเรียกว่าช่องแคบช่องแคบเดนมาร์ก

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีระบอบรัฐธรรมนูญที่มีสถาบันรัฐสภา เดนมาร์กมีรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคปกครองตนเอง เดนมาร์กเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 1973 ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ยูโร เดนมาร์กเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของนาโตและโออีซีดี

เดนมาร์กกับเศรษฐกิจทุนนิยมผสมและระบบผลประโยชน์ที่ประเทศขนาดใหญ่ ในการจัดอันดับโลกของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ตามที่นิตยสารเศรษฐกิจสหรัฐฟอร์บ , เดนมาร์กมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก จาก 2006-2008 ตามโพลล์, เดนมาร์กจัดอันดับให้เป็นโลกที่มีความสุขที่สุดตามเกณฑ์ที่ วารสารสุขภาพสวัสดิการสังคมและการศึกษา การสำรวจดัชนีสันติภาพโลก 2009 อันดับประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่สงบสุขที่สองในโลกหลังจากที่นิวซีแลนด์ การจัดอันดับประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ น้อยกว่าการทุจริตในโลกตามดัชนีการรับรู้และปราบปรามการทุจริต 2008,

เดนมาร์ก , ภาษาประจำชาติเป็นที่ยอมรับว่าจะใกล้เคียงกับสวีเดนและนอร์เวย์ เดนมาร์กยังมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กับทั้งสองประเทศ 82.0% ของประชากรและ 90.3% ของเดนมาร์กเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนิกายลูเธอรัน . ในปี 2009, 526,000 คน (9.5% ของประชากรเดนมาร์ก) เป็นผู้อพยพหรือรุ่นต่อไปของผู้อพยพ ส่วนใหญ่ (54%) ของเหล่านี้มาจากสแกนดิเนเวีหรือยุโรปและส่วนที่เหลือส่วนใหญ่มาจากสถานที่ในเอเชีย

สกุลเงิน หน่วยของสภาเดนมาร์กโครนเดนมาร์ก (สัญลักษณ์ DKK ) เมื่อวันที่ 28/09/2000, ในการลงประชามติ (46.8% ในความโปรดปราน, 53.2% เทียบกับ), เดนมาร์กปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสกุลเงินร่วมกันของสหภาพยุโรป . พร้อมกับสหราชอาณาจักรเดนมาร์กได้ลงนามกับประเทศอื่น ๆ ในสหภาพบทบัญญัติที่รู้จักกันในการเลือกออก (ตัวเลือกที่จะไม่เข้าร่วม) ไม่อนุญาตให้เดนมาร์กที่จะเข้าร่วมสกุลเงินเดียวของสหภาพเป็นผู้ร่วมยูโร แต่ในความเป็นจริงที่เชื่อมโยงความสัมพันธุ์โครนยูโรผ่านทางกลไกอัตราแลกเปลี่ยนที่สองยุโรป ( ยุโรปกลไกอัตราแลกเปลี่ยนที่สอง ) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินยุโรป ( ระบบการเงินยุโรป ) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรและโครนเสมอประมาณ 1 € = 7.45 โครน

วัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในประเทศเดนมาร์กรวมทั้งสุสานโบราณเนินเขา ( gravhoj , kaempehoj , อังกฤษ: สุสาน ) stele หิน Jelling (แกะสลักรูน ) และคริสตจักร Jelling เป็นวิหาร Roskildeและ ปราสาทKronborgในเมืองHelsingør

กีฬาที่นิยมมากที่สุดในประเทศเดนมาร์กเป็นฟุตบอล , แข่งเรือทุกชนิดและแฮนด์บอล ใน1992 ทีมฟุตบอลทางทิศใต้ของเดนมาร์กได้รับรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป แฮนด์บอลทีมหญิงยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 1996 , 2000และ2004 แฮนด์บอลทีมชายยังได้รับรางวัล 1 เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์ แฮนด์บอล ยุโรปในนอร์เวย์ (1/2008) และสองเหรียญบรอนซ์ในการแข่งขันแฮนด์บอลในยุโรปวิตเซอร์แลนด์ในปี 2006 และการแข่งขันชิงแชมป์ แฮนด์บอลโลกในเยอรมนีในปี 2007

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา