ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศอินเดีย


จองโรงแรม จองที่พักในอินเดีย

จองโรงแรม จองที่พักในอินเดีย ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในอินเดีย
โรงแรมที่พักในอินเดีย

บริการจองที่พักในอินเดีย จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในอินเดีย ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในอินเดีย หรือเลือกที่พักในประเทศอินเดีย ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศอินเดีย

ศรีนาคา กณาปติปูเล่ จัมมู ดาร์จีลิ่ง โชติปุระ
กัว ภุพเนศวร Mangalore Nainital ปอนดิเชอร์รี่
โกชิ ทริวันดรัม อัลเลปเปย นิวเดลี Madurai
Visakhapatnam มุมไบ คัมบาลกาห์ Pune อูตี้
รานัคปุระ Ajmer เจนไน Kalimpong โกลลัม
โควาแลม คูมาราคุม มหาพลีปุรัม มันนาร์ นาสิค
ปูวาร์ รันแทมบอร สุราท Varkala วิชัยวาทะ
ตรีจี ธารามศาลา ชัมเศทปุระ วาปิ ติรูปัติ
โกไดกานัล หริญทวาร Hospet วาโดดารา Pelling
แอลซีสซ่า แอลวอร์ Bundi โลนาวาลา กันยากุมารี
Kanpur ตรีรุวันมาลัย ชิมล่า ทุร์คปุระ Pali
Pushkar กูวาฮาติ ขชราโห พาราณสี Andaman Islands
กานธินาการ์ Ghaziabad กันจีปุรรัม นาการ์ฮอล ปาร์วานู
อินดอร์ ลุเธียน่า มหาบรรเรศวร อุทัยปุระ Bengaluru / Bangalore
Gangtok มัยซอร์ เทคคาดี่ อรังกาบัดออรังคาบัด กาลกัตต้า
Ahmedabad Nagpur พิฆเนร์ Lucknow ไจซาลเมียร์
อันคาเลชวา อัครตละ ปานท์นาการ์ Hyderabad ชัยปุระ
มานาลี เมืองท่าแบลร์ อัครา จันดิการ์ฮ
ที่พักในประเทศอินเดีย มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวอินเดีย สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในอินเดีย ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในอินเดีย เลือกที่ท่องเที่ยวในอินเดีย ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวในอินเดีย แหล่งท่องเที่ยวในอินเดีย

     
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย (India) ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ อาณาเขตติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ปากีสถาน พม่า มหาสมุทรอินเดีย ศรีลังกา มีบังกลาเทศล้อมรอบทางทิศเหนือ พื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

อนุทวีปอินเดียเป็นบ้านที่จะปรากฏอารยะสินธุลุ่มน้ำโบราณและเส้นทางการค้าในประวัติศาสตร์ธรรมชาติมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่กลายเป็นผู้มั่งคั่งในการค้าและวัฒนธรรมในที่สุด ทั้งหมดของประวัติศาสตร์อันยาวนาน สี่ศาสนาที่สำคัญศาสนาฮินดู , พุทธ , ศาสนาเชนและศาสนาซิกข์

อินเดียได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายจากความยากจนทุจริตโภชนาการที่ไม่ดีขาดการดูแลสุขภาพและการก่อการร้าย อินเดียเป็นประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีกองทัพข นาดใหญ่อันดับสามแปดในการใช้จ่ายทางทหารในโลก อินเดียเป็นสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางภายใต้สถาบันรัฐสภารวมทั้ง28 รัฐและดินแดนของรัฐบาลกลางเจ็ด อินเดียเป็นสังคมที่มีหลายฝ่ายหลายภาษาและหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังเป็นบ้านที่มีความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครอง

ผู้ชายชายในรัฐอานธรประเทศ อินเดียเป็นบ้านสองกลุ่มภาษาที่สำคัญ อินโดอารยัน (74% ของผู้ที่กล่าวว่า) และมิลักขะ (24%) ภาษาอื่น ๆ ที่พูดในประเทศอินเดียเป็นภาษาเอเชียใต้และทิเบต-พม่า . อินเดียไม่ได้มีภาษาประจำชาติ ภาษาฮินดีมีจำนวนมากที่สุดของลำโพงและภาษาอย่างเป็นทางการของรัฐบาล ภาษาอังกฤษจะถูกใช้อย่างกว้างขวาง ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน และสถานะ "การจัดการภาษาราชการ" และมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สูงขึ้น แต่ละรัฐและดินแดนของรัฐบาลกลางของหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาษาอย่างเป็นทางการ

งานวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียจะรวบรวมจากประมาณ พ.ศ. 1400 ถึง พ.ศ. 1200 พวกเขาจะถูกเขียนในภาษาสันสกฤต ผลงานที่โดดเด่นในวรรณคดีสันสกฤตรวม เช่นมหากาพย์มหาภารตะและรามายณะ ที่ผลงานการแสดงละครของผู้เขียน Kalidasa เป็น Abhijnanasakuntalam และบทกวีเป็น Mahakavya

ประเพณีวรรณกรรมของอินเดียมีประสบการณ์ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะการเกิดของกวีทางศาสนาเช่น Kabir , Tulsidasและคุรุนานัก . ลักษณะวรรณกรรมของขั้นตอนนี้คือการที่จะนำเสนอภาพของความหลากหลายและการแสดงออกทางอารมณ์และอุดมการณ์กว้างเป็นผลงานวรรณกรรมของอินเดียในยุคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจาก ที่มีผลงานคลาสสิกแบบดั้งเดิม โดยศตวรรษที่ 19, นักเขียนอินเดียจะสนใจในประเด็นทางสังคมและคำอธิบายทางจิตวิทยา ในศตวรรษที่ 20 วรรณกรรมอินเดียได้รับอิทธิพลจากผลงานของกวีและนักเขียนนวนิยายภาษาเบงกาลีที่ รพินทรนาถฐากูร

สังคมอินเดียแบบดั้งเดิมจะถูกกำหนดโดยวรรณะระบบวรรณะของอินเดียส่งเสริมซ้อนข้อ จำกัด ทางสังคมและทางสังคมมากมายอยู่ในอนุทวีปอินเดีย เรียนทางสังคมจะถูกกำหนดตามที่หลายพันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันของไฟล์ที่มักจะเรียกว่า Jatiหรือ "ชั้น" วรรณะของอินเดียประกาศที่ผิดกฎหมายในปี 1947 และตั้งแต่นั้นมาคณะกรรมการ ปัญหาของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและสวัสดิการสังคมอื่น ๆ

ฝ้ายบ้านในประเทศอินเดียจากประมาณ 4000 BC, ชุดแบบดั้งเดิมอินเดียแตกต่างกันในสีและรูปแบบในแต่ละภูมิภาคและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมถึงสภาพภูมิอากาศและความเชื่อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีสไตล์รวมทั้งเป็นที่นิยมเป็นผ้าส่าหรีสำหรับผู้หญิงและของคานหรือlungiสำหรับผู้ชาย ประเภทนี้ของเครื่องแต่งกายนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่เป็นที่นิยมเป็น shalwar kameez สำหรับผู้หญิงและตรง kurta ชุดนอนและเสื้อผ้าสไตล์ยุโรปสำหรับผู้ชาย เครื่องประดับที่สวยงามสวมใส่ภายใต้ดอกจริงอินเดีย อินเดียโบราณเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีของ 5,000 ปี, อัญมณีของอินเดียและสวมใส่เป็นเสน่ห์

 

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา