ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


travel.hotsia.com > Laos > Champasak > Prasat Wat Phu 2012
 

Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012

 

Prasat Wat Phu 2012

Prasat Wat Phu 2012

I never see Prasat Wat Phu sunrise pictures and clips video before. Mr.hotsia Back to travel to Wat phu Champasak this trips and early wake up before sunrise . I driver motorbike to Wat phu at night time and wait until sunrise. mr.hotsia Aprils 2012

Recommended Hotels and Guesthouse in Champasak, Pakse

 

 
Prasat Wat Phu sunrise

 
before morning Wat Phu

 
Wat Phu Champasak

 
new road from Pakse to Champasak

  Photo GPS 14 50 55.397 N, 105 48 53.532 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


  Photo GPS 14 50 53.663 N, 105 48 49.541 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


  Photo GPS 14 50 54.684 N, 105 48 54.737 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


  Photo GPS 14 50 54.618 N, 105 48 56.075 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


  Photo GPS 14 50 53.609 N, 105 49 1.782 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


  Photo GPS 14 50 53.712 N, 105 49 4.542 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


  Photo GPS 14 50 53.898 N, 105 49 6.432 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


  Photo GPS 14 56 28.577 N, 105 53 20.592 E   GPS(POI)

Prasat Wat Phu 2012
Road Champasak to Pakse


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
mr.hotsia at Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
mr.hotsia at Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
mr.hotsia wat phu champasak


Prasat Wat Phu 2012
wat phu champasak


Prasat Wat Phu 2012
wat phu champasak


Prasat Wat Phu 2012
wat phu champasak


Prasat Wat Phu 2012
new road Champasak to Pakse 30 kilometer


GPS: 14 50 55.397 N, 105 48 53.532 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
GPS: 14 50 53.663 N, 105 48 49.541 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


GPS: 14 50 54.564 N, 105 48 51.48 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
GPS: 14 50 54.684 N, 105 48 54.737 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


GPS: 14 50 54.618 N, 105 48 56.075 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
GPS: 14 50 54.384 N, 105 48 56.717 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


GPS: 14 50 53.609 N, 105 49 1.782 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
GPS: 14 50 53.633 N, 105 49 3.78 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


GPS: 14 50 53.712 N, 105 49 4.542 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
GPS: 14 50 53.898 N, 105 49 6.432 E

Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


GPS: 14 56 28.577 N, 105 53 20.592 E

Prasat Wat Phu 2012
new road Wat Phu to Pakse 30 kilometer
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
wait for sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu sunrise
Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu sunrise


Prasat Wat Phu 2012
Wat Phu sunrise
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu
Prasat Wat Phu 2012
ปราสาทวัดพู


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012
Prasat Wat Phu 2012


Prasat Wat Phu 2012
new road Wat Phu to Pakse
Prasat Wat Phu 2012
new road Wat Phu to Pakse

Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012

 

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright