ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Laos > Luang Prabang > Nong Khiaw
 

Mr.hotsia Backpacking trips to Luang Prabang, Muang Ggoi, Nong Khiaw, Water festival


Muang Ngoi

Boat Muang Khua - Muang Ngoi

Morning Muang Ngoi

NongKhiaw-LuangPrabang Boat

Nong Khiaw

Night Market & street food

Breakfast - Khowjee

Walk around Luang Prabanf

Luang Prabang morning Market
แหนมเนือง
Local food

Joma coffee

mount Phousi Luang Prabang

offerings to a Buddhist monk

Southern bus station

Travel to Laos

Songkran water festival

Laos local noodle soup

Songkran water festival Phousi

Songkran water festival morning

Songkran Girl water festival

Songkran
sand pile

Luang Prabang rice gruel

Luang Prabang 2013

Phu Pieng Fha

Songkran Luang Prabang

water festival Luang Prabang

Morning water festival

Luang Prabang boat trips

go to Kuang Si Falls View point

bus chiangmai-huaysai

Made of cotton

Luang Prabang food

Hotels and Guest House

Luang Prabang souvenir

Kuang Si Falls

Laos massage

Morning market 2013

Candlelight Vesak Day

Grilled Chicken Papaya Salad

Nam Khan Luang Prabang

Popular Local coffee Restaurant

Local Pho noodle

Phusi 2013 view point

Duck Grilled

Laos Papaya Salad
   

 

เด็กนักเรียนที่หนองเขียว

Nong Khiaw

09.30 am. from Muang Kgoi to Nong Khiaw about 1 hour, 20,000 kip (3USD). Nam Ou river on the way not small. at Muang Nong Kjiaw only 5 passenger wait for take boat to Luang Prabang, I walk around Nong Khiaw a bit .

Muang Nong Khiaw not so big, but big more than Muang Kgoi. some Guest house in Nong Khiaw have internet WIFI. Nong Khiaw people smile all for me.

Boat from Nong Khiaw to Luang Prabang take 5 hour, 17USD. have mini bus from Nong Khiaw to Luang Prabang about 7USD and drop you at Hotels or Guest house in Luang prabang that you want. Mini bus from Nong Khiaw to xieng khouang province laos about 20USD. goto Luang Luang Prabang 33USD/minibus. mr.hotsia May 2010

Top Trending Hotels in Luang Prabang

Nong Khiaw
boat from Muang Kgoi to Nong Khiaw

Nong Khiaw
boat from Muang Kgoi to Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
Nong Khiaw student

Nong Khiaw
mr.hotsia and
Nong Khiaw student

 

 

แผนที่ล่องเรือแม่น้ำอู หนองเขียว ไปหลวงพระบาง
Nong Khiaw to Luang prabang Map by boat/bus

 
Nong Khiaw

 
Nong Khiaw

ตลาดหนองเขียว หลวงพระบาง
walk around Nong Khiaw

 

เด็กนักเรียนที่หนองเขียว หลวงพระบาง
Nong Khiaw student

 

หนองเขียว หลวงพระบาง
Nong Khiaw port

                 
         
                                Mr.Hotsia      
         
         
         

  mr.hotsia travel map travel to Luang Prabang

Nong Khiaw
boat muang ngoi to nong khiaw

Nong Khiaw
mr.hotsia

 

Nong Khiaw
Nong Khiaw bridge

Nong Khiaw
Nong Khiaw bridge

 

Nong Khiaw
boat to Luang prabang

Nong Khiaw
boat to Luang prabang

 

Nong Khiaw
mini bus to Luang Prabang

Nong Khiaw
mini bus to Luang Prabang

 

Nong Khiaw
Pho noodle shop

Nong Khiaw
Laos people play game "MAK HOS"

 

Nong Khiaw
wait boat to Luang prabang

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

Nong Khiaw
Muang Ngoi Secondary school

 

Nong Khiaw
Muang Ngoi Secondary school

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

Nong Khiaw
walk around Nong Khiaw

 

Mr.hotsia Backpacking trips to Luang Prabang, Muang Ggoi, Nong Khiaw, Water festival


Muang Ngoi

Boat Muang Khua - Muang Ngoi

Morning Muang Ngoi

NongKhiaw-LuangPrabang Boat

Nong Khiaw

Night Market & street food

Breakfast - Khowjee

Walk around Luang Prabanf

Luang Prabang morning Market
แหนมเนือง
Local food

Joma coffee

mount Phousi Luang Prabang

offerings to a Buddhist monk

Southern bus station

Travel to Laos

Songkran water festival

Laos local noodle soup

Songkran water festival Phousi

Songkran water festival morning

Songkran Girl water festival

Songkran
sand pile

Luang Prabang rice gruel

Luang Prabang 2013

Phu Pieng Fha

Songkran Luang Prabang

water festival Luang Prabang

Morning water festival

Luang Prabang boat trips

go to Kuang Si Falls View point

bus chiangmai-huaysai

Made of cotton

Luang Prabang food

Hotels and Guest House

Luang Prabang souvenir

Kuang Si Falls

Laos massage

Morning market 2013

Candlelight Vesak Day

Grilled Chicken Papaya Salad

Nam Khan Luang Prabang

Popular Local coffee Restaurant

Local Pho noodle

Phusi 2013 view point

Duck Grilled

Laos Papaya Salad
   

 

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright