ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Laos > Luang Prabang >  Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)


Mr.hotsia Backpacking trips to Luang Prabang, Muang Ggoi, Nong Khiaw, Water festival


Muang Ngoi

Boat Muang Khua - Muang Ngoi

Morning Muang Ngoi

NongKhiaw-LuangPrabang Boat

Nong Khiaw

Night Market & street food

Breakfast - Khowjee

Walk around Luang Prabanf

Luang Prabang morning Market
แหนมเนือง
Local food

Joma coffee

mount Phousi Luang Prabang

offerings to a Buddhist monk

Southern bus station

Travel to Laos

Songkran water festival

Laos local noodle soup

Songkran water festival Phousi

Songkran water festival morning

Songkran Girl water festival

Songkran
sand pile

Luang Prabang rice gruel

Luang Prabang 2013

Phu Pieng Fha

Songkran Luang Prabang

water festival Luang Prabang

Morning water festival

Luang Prabang boat trips

go to Kuang Si Falls View point

bus chiangmai-huaysai

Made of cotton

Luang Prabang food

Hotels and Guest House

Luang Prabang souvenir

Kuang Si Falls

Laos massage

Morning market 2013

Candlelight Vesak Day

Grilled Chicken Papaya Salad

Nam Khan Luang Prabang

Popular Local coffee Restaurant

Local Pho noodle

Phusi 2013 view point

Duck Grilled

Laos Papaya Salad
   


 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)

Local vietnamese meatball wraps or "Nam Neung". you can found Nam Neung in Laos, Vietnam, Thailand. at Luang Prabang near "Wat wichun". for me I think original in Vietnam very delicious. mr.hotsia May 2010.

Top Trending Hotels in Luang Prabang

 

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung in Luang Prabang

แผนที่หลวงพระบาง ร้านวิชุน

แหนมเนืองร้านวิชุน หลวงพระบาง

อยู่ตรงข้ามปั้มคาร์เทค ตรงหัวมุมวัดวิชุน
โทร
020-577-3851 , 020-577-060


 

Nam Neung Restaurant map in Luang Prabang

 
Nam Neung clips video

 
Nam Neung clips video

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung Restaurant

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung Restaurant
 

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung
 

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung

แหนมเนืองร้านวิชุนหลวงพระบาง
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
laos money

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
mr.hotsia walk around Luang Prabang

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Luang Prabang toilet service

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
walk around Luang Prabang

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Wataham

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
location

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Nam Neung

 

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
walk back

Vietnamese Meatball Wraps (Nam Neung)
Wat wichun

 

Mr.hotsia Backpacking trips to Luang Prabang, Muang Ggoi, Nong Khiaw, Water festival


Muang Ngoi

Boat Muang Khua - Muang Ngoi

Morning Muang Ngoi

NongKhiaw-LuangPrabang Boat

Nong Khiaw

Night Market & street food

Breakfast - Khowjee

Walk around Luang Prabanf

Luang Prabang morning Market
แหนมเนือง
Local food

Joma coffee

mount Phousi Luang Prabang

offerings to a Buddhist monk

Southern bus station

Travel to Laos

Songkran water festival

Laos local noodle soup

Songkran water festival Phousi

Songkran water festival morning

Songkran Girl water festival

Songkran
sand pile

Luang Prabang rice gruel

Luang Prabang 2013

Phu Pieng Fha

Songkran Luang Prabang

water festival Luang Prabang

Morning water festival

Luang Prabang boat trips

go to Kuang Si Falls View point

bus chiangmai-huaysai

Made of cotton

Luang Prabang food

Hotels and Guest House

Luang Prabang souvenir

Kuang Si Falls

Laos massage

Morning market 2013

Candlelight Vesak Day

Grilled Chicken Papaya Salad

Nam Khan Luang Prabang

Popular Local coffee Restaurant

Local Pho noodle

Phusi 2013 view point

Duck Grilled

Laos Papaya Salad
   

 

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright