ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เวียงจันทน์จำปาสักเชียงขวาง ไชยะบุรี บริคำไชย บ่อแก้ว หลวงพระบางพงสาลีอุดมไชย คำม่วน สะหวันนะเขตสาละวัน หลวงน้ำทา วังเวียงหัวพันเซกองอัตตะปือชัยสมบูรณ์

 

http://www.hotsia.com > หลวงพระบาง > ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง


เมืองงอย หนองเขียว


จากเมืองขัวมาเมืองงอย

เมืองงอยยามเช้า

เมืองงอยภาค 
2

เที่ยวหนองเขียว

ล่องเรือหนองเขียว-หลวงพระบาง
หลวงพระบาง 2010

ถนนคนเดินหลวงพระบาง

ข้าวจี่หลวงพระบาง

เดินเล่นหลวงพระบางเมืองมรดกโลก

ตลาดหลวงพระบางยามเช้า
แหนมเนือง
แหนมเนืองวิชุนหลวงพระบาง

ร้านกาแฟโจมาหลวงพระบาง

ภูสี:พระธาตุจอมสี-วิวหลวงพระบาง

เสียงกระซิบจากหลวงพระบาง

สถานีขนส่งสายใต้หลวงพระบาง

การเดินทางไปเที่ยวลาว

หลวงพระบาง 2011 สงกรานต์หลวงพระบาง


ตักบาตรขั้นได

ตักบาตรวันสงกรานต์

นางสังขานหลวงพระบาง

ตบธาตุสงกรานต์หลวงพระบาง

สงกรานต์หลวงพระบาง

ข้าวปุ้นเครื่อง

จ๊กหลวงพะบาง

สงกรานต์หลวงพระบางบ่ายๆ

วันโล๊ะสงกรานหลวงพระบาง

สงกรานต์หลวงพระบางเช้า

หลวงพระบาง 2012 2013


หลวงพระบาง 2013

ภูเพียงฟ้า

ท่าเรือบ้านดอนใหม่

จุดชมวิวทางไปน้ำตกกวางสี

รถเชียงใหม่ หลวงพระบาง

ฝ้าย การทำฝ้าย

อาหารการกินชาวหลวงพระบาง

ที่พักในหลวงพระบางถูกและดี

ของฝากจากหลวงพระบาง

น้ำตกกวางสี

นวดลาว(Laos massage)

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

วิวสวยแม่น้ำคาน

ร้านกาแฟประชานิยม

เฝอชาวบ้าน เฝอนางน้อย

วิวหลวงพระบางจากธาตุพูสี

ปิ้งเป็ด ปิ้งแบ้ ปิ้งหมา

ตำลาวหลวงพระบาง

ไก่ย่าง ตำลาว กวางสี

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

หลวงพระบาง 2014


แบกเป้เที่ยวหลวงพระบาง

ตำลาวหลวงพระบาง
สาวหลวงพระบาง

Mr.Hotsia แนะนำโรงแรมในหลวงพระบาง
สนับสนุนเที่ยวสะใจคลิกจองโรงแรมที่นี่


 

เสียงจากหลวงพระบาง ลาว

ช่วยเราเคารพประเพณีการตักบาตร

ข้อความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรในตอนเช้า

การตักบาตรเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของหลวงพระบางและความงดงามนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีถ้านักท่องเที่ยวไม่รู้แจ้งในด้านวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีการตักบาตรในรูปแบบที่ไม่สมควร ก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้ เราอยากจะให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการตักบาตรที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวหลวงพระบางให้ความสำคัญดังนี้

หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการตักบาตร

1. เฝ้าดูการตักบาตรในอาการที่สงบเสงี่ยมหากท่านต้องการทำทานกรุณาปฏิบัติในอาการสำรวม

2. โปรดซื้ออาหารในตลาดในตอนเช้าแทนที่จะซื้อจากร้านค้าตามบาทวิถีที่พระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน

3. ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะทำบุญ ขอความกรุณารักษาระยะห่างที่เหมาะสม และ แสดงอาการสำรวมอย่าเข้าไปกีดขวางในช่องทางที่พระภิกษุสงฆ์จะเดินผ่านหรือบริเวณที่ผู้คนจะเข้าไปทำบุญ

4. โปรดอย่าถ่ายรูปพระภิกษุสงฆ์ในระยะกระชั้นชิดจนเกินไป และ ไม่ควรใช้แฟลซเนื่องจากแสของแฟลซจากกล้องถ่ายรูปจะไปรบกวนแก่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านอย่างมาก

5. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรใส่เสื้อคอลึก แขนกุด และกระโปรงหรือกางเกงสั้นเหนือเข่าเกินไป

6. ห้ามถูกเนื้อต้องตัวพระภิกษุสงฆ์

7. ห้ามรถบัสขนาดใหญ่เข้าจอดในบริเวณเขตมรดกโลกของหลวงพระบางเนื่องจากมักก่อความรำคาญอย่างมาก อย่าขับรถบัสตามขบวนของพระภิกษุสงฆ์ เพราะท่านอาจอยู่สูงกว่าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวลาวถือว่า ไม่เคารพพระภิกษุสงฆ์อย่างยิ่ง

การร่วมทำบุญตักบาตรด้วยอาการที่เคารพต่อสิงศักดิ์สิทธิ์และเชิดชูความงดงามของพุทธศาสนา ชุมชนและองค์การต่างๆ ของหลวงพระบาง ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือนี้

ที่มาข้อมูล : แผนพับแจกที่หลวงพระบาง จัดทำโดย Luang Prabang Provincial Tourism Office
ภาพโดย    : www.hotsia.com Mr.Hotsia พ.ค. 2553

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในหลวงพระบาง
 ชาวหลวงพระบางตักบาตรยามเช้า


ชาวเมืองงอยตักบาตรในตอนเช้า

 


เตรียมตักบาตรยามเช้าที่ท่าทราย ติดเชียงของไทย

 


ตักบาตรท่าทราย วัดจอมเขามณีรัตน์

 


ตักบาตรข้าวเหนียววัดจอมเขามณีรัตน์ห้วยทราย ตรงข้ามเชียงของ

 


ตักบาตรที่ท่าทรายแขวงบ่อแก้ว

 


ตักบาตรที่เมืองไชย แขวงอุดมไชย

 


ตักบาตรที่เมืองงอย

 


ตักบาตรที่เชียงขวาง

 


ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าหลวงพระบาง

 

เมืองงอย หนองเขียว


จากเมืองขัวมาเมืองงอย

เมืองงอยยามเช้า

เมืองงอยภาค 
2

เที่ยวหนองเขียว

ล่องเรือหนองเขียว-หลวงพระบาง
หลวงพระบาง 2010

ถนนคนเดินหลวงพระบาง

ข้าวจี่หลวงพระบาง

เดินเล่นหลวงพระบางเมืองมรดกโลก

ตลาดหลวงพระบางยามเช้า
แหนมเนือง
แหนมเนืองวิชุนหลวงพระบาง

ร้านกาแฟโจมาหลวงพระบาง

ภูสี:พระธาตุจอมสี-วิวหลวงพระบาง

เสียงกระซิบจากหลวงพระบาง

สถานีขนส่งสายใต้หลวงพระบาง

การเดินทางไปเที่ยวลาว

หลวงพระบาง 2011 สงกรานต์หลวงพระบาง


ตักบาตรขั้นได

ตักบาตรวันสงกรานต์

นางสังขานหลวงพระบาง

ตบธาตุสงกรานต์หลวงพระบาง

สงกรานต์หลวงพระบาง

ข้าวปุ้นเครื่อง

จ๊กหลวงพะบาง

สงกรานต์หลวงพระบางบ่ายๆ

วันโล๊ะสงกรานหลวงพระบาง

สงกรานต์หลวงพระบางเช้า

หลวงพระบาง 2012 2013


หลวงพระบาง 2013

ภูเพียงฟ้า

ท่าเรือบ้านดอนใหม่

จุดชมวิวทางไปน้ำตกกวางสี

รถเชียงใหม่ หลวงพระบาง

ฝ้าย การทำฝ้าย

อาหารการกินชาวหลวงพระบาง

ที่พักในหลวงพระบางถูกและดี

ของฝากจากหลวงพระบาง

น้ำตกกวางสี

นวดลาว(Laos massage)

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

วิวสวยแม่น้ำคาน

ร้านกาแฟประชานิยม

เฝอชาวบ้าน เฝอนางน้อย

วิวหลวงพระบางจากธาตุพูสี

ปิ้งเป็ด ปิ้งแบ้ ปิ้งหมา

ตำลาวหลวงพระบาง

ไก่ย่าง ตำลาว กวางสี

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

หลวงพระบาง 2014


แบกเป้เที่ยวหลวงพระบาง

ตำลาวหลวงพระบาง
สาวหลวงพระบาง

Mr.Hotsia แนะนำโรงแรมในหลวงพระบาง
สนับสนุนเที่ยวสะใจคลิกจองโรงแรมที่นี่

 

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck