ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


travel.hotsia.com > Laos > Champasak > Pakse Southern bus station
 

Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012

 

Pakse Southern bus station

Pakse Southern bus station

Pakse Southern bus station for traveler go to Si Phan Don (4,000 island), LeePhe, Konpapeng, Roma Don Det, Don Khong and have some international bus to Vietnam.mr.hotsia December 2010

Recommended Hotels and Guesthouse in Champasak, Pakse

 

International bus from Pakse(December 2010)

เส้นทาง ราคา เวลาออก เวลาถึง วันที่มีรถ
Pakse-danang 170,000 kip 7.00 pm 13.00 am daily
Pakse-Hue 160,000 kip 6.30 pm 10.00 am daily
Pakse-Dongha 140,000 kip 6.00 pm 08.00 am daily
Pakse-Laobao 120,000 kip 5.00 pm 05.00 am daily
Pakse-Hanoi 270,000 kip 6.30 pm 10.00 pm daily
Pakse-Yalai 190,000 kip 8.00 am 10.00 pm daily
Pakse-Quynhon 180,000 kip 8.30 am 11.00 pm daily

 

ตารางการเดินรถภายในประเทศของสถานีปากเซ(ข้อมูล ธันวาคม 2553)

เส้นทาง ราคา เวลาออก
pakse-Vien tiane 100,000 kip hour
pakse-paksan 80,000 kip hour
pakse-namyhone 70,000 kip hour
pakse-thakek 50,000 kip hour
pakse-savanaket 30,000 kip hour
attapue xekong salawan have bus but not sure about times

 
Pakse Southern bus station

Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station


Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station
Pakse Southern bus station

Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012


 

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright