ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


travel.hotsia.com > Laos > Champasak > Walk around Don Khong
 

Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012

 

Walk around Don Khong

Walk around Don Khong

This is first story that me.hotsia begin to use GPS in all of my pictures for exsample see GPS 14 7 1.452 N, 105 51 20.399 E . you can click on top of picture will shop google Map. Don Khong is largest island in Si Phan Don (4,000 island) Long about 16 kilometer and wide about 8 kilometer. Don Khong is connect with Cambodia. mr.hotsia Rent motorbike and drive around Don Khong island and walk around Don Khong island. mr.hotsia 2553

Recommended Hotels and Guesthouse in Champasak, Pakse

 

 
Walk Don Khong island

 
Walk Don Khong island

  Photo GPS 14 7 1.452 N, 105 51 20.399 E  

Walk around Don Khong
Boat Racing Mekong river Don Khong Champasak Laos  Photo GPS 14 6 59.717 N, 105 51 19.883 E  

Walk around Don Khong
Boat Racing Mekong river Don Khong Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 14.886 N, 105 51 17.082 E  

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 15.306 N, 105 51 14.627 E  

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 17.436 N, 105 51 15.629 E  

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 17.237 N, 105 51 18.144 E  

Walk around Don Khong
Don Khong people house and way of life Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 4.146 N, 105 51 20.591 E  

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  Photo GPS 14 7 2.574 N, 105 51 20.826 E  

Walk around Don Khong
Mekong river


  14 7 2.796 N, 105 51 20.453 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Mekong river Don Khong Champasak Laos
  14 7 2.796 N, 105 51 20.453 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 7 1.464 N, 105 51 20.579 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 7 1.464 N, 105 51 20.579 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 7 1.379 N, 105 51 20.309 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 7 1.379 N, 105 51 20.309 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 7 1.452 N, 105 51 20.333 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 7 1.452 N, 105 51 20.333 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 7 1.452 N, 105 51 20.399 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 7 1.452 N, 105 51 20.399 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 6 59.717 N, 105 51 19.883 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 6 59.717 N, 105 51 19.883 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 6 55.949 N, 105 51 19.109 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 6 55.949 N, 105 51 19.109 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 6 53.777 N, 105 51 19.283 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 6 53.777 N, 105 51 19.283 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival


  14 6 55.829 N, 105 51 19.271 E

Walk around Don Khong
Boat Racing Festival
  14 6 55.829 N, 105 51 19.271 E

Walk around Don Khong
Wat Don Khong


  14 7 4.704 N, 105 51 8.471 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 4.704 N, 105 51 8.471 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 10.613 N, 105 51 16.277 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 10.613 N, 105 51 16.277 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 15.306 N, 105 51 14.627 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 15.306 N, 105 51 14.627 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 17.436 N, 105 51 15.629 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 17.436 N, 105 51 15.629 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 17.237 N, 105 51 18.144 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 17.237 N, 105 51 18.144 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 24.21 N, 105 51 22.103 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 24.21 N, 105 51 22.103 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos


  14 7 4.146 N, 105 51 20.591 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos
  14 7 4.146 N, 105 51 20.591 E

Walk around Don Khong
Don Khong Champasak Laos

 
Backpacking to Champasak, Pakse, Paksong, Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

Champasak, Wat Phu


Champasak

Wat Phu

Laos New year party

Mekong river life

How to go to Champasak

Champasak School

Champasak Guesthouse

Sida Temple

Wat Phu sunrise
     
         

Pakse south Laos


PAKSE

Pakse morning market

Pakse 2012

Pakse traditional dance

Pakse coffee

Pho Pakse

Internet 3G unitel Pakse Laos

Bus Ubon Pakse

Pakse southern bus station

Pakse nightlife
 
Somtum Pakse
 
Pakse tennis

Lek 12 market Pakse

Pakse local noodle

Bus Pakse to Ubon
   
         
Don Khong, Leephe, Konpapeng, Soulth Laos

LeePhe

Konpapeng

Roma Don Det

Don Bang

Laos dance

Don Khong

Boat Racing Festival

Walk around Don Khong

Pakse to Don Khong

Motorbike problem

Boat Nakasang to Don Det

Laos Cambodia border crossing

Konpapeng 2012

LeePhe 2012

Roma 2012
         
Paksong

Pak Song

Nam Tok Katamtok

Pak song coffee

Tad Yeang waterfall

Bus Pakse to Pak song

Giant city

Laos local BBQ

Pak song Guesthouse

Tad fane waterfall

Se Tatam Tok 2012


 

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright