X


 

http://www.hotsia.com > พงสาลี > ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
 

ทริป Mr.Hotsia เที่ยวพงสาลี
จากเมืองไชยไปพงสาลี(Muang xai to Phongsaly)
กว่าจะถึงพงสาลี(ต้องอ่านให้ได้นะ)

เที่ยวเมืองสาลี

พระธาตุภูฟ้า..พงสาลี

เบียร์ลาว

กินข้าวบ้านชาวพงสาลี
หาดสา(hat sa)
หาดสา
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขัว(hat sa to muang khua)
หาดสาไปเมืองข
วา

เมืองขวาไปเดียนเบียนฟู

เที่ยวเมืองขวา 

งานบุญเมืองขวา

พงสาลี 2557

เมืองบุญเหนือ

บ้านบุญใต้

สถานีขนส่งพงสาลี 2557

รถอุดมไชยไปพงสาลี

อาหารการกิน

เกสต์เฮ้าส์ในพงสาลี

หาดสา 2557

เรือจากหาดสาไปเมืองขวา

ตลาดเช้าพงสาลี 2557

เมืองขวา 2557

เขื่อนน้ำอู

ปากน้ำน้อย

ภูฟ้า 2557
 

 

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี การล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวานั้น ต้องเริ่มจากบ้านหาดสาหากมองในแผนที่ของกูเกิลมีสองแห่งคือของแขวงหลวงพระบาง และแขวงพงสาลี ที่ผมพูดถึงคือหาดสาของพงสาลี หาดสาจะอยู่ห่างจากตัวเมืองพงสาลี 10 กิโลเมตร ผมวัดด้วย google earth คิดรถไปบ้านหาดสาอยู่ห่างจากตัวเมืองพงสาลีไปทางอ้อมภูเขาที่เป็นที่ตั้งของธาตุภูฟ้า 1 กิโลเมตร จริงๆสามารถเดินจากตัวเมืองไปได้ครั้งแรกที่ผมไปคิวรถก็เดินไป แต่หากของเยอะนั่งรถสองแถวไปสะดวกกว่า

รถเที่ยวเช้าสุดที่ไปหาดสาออกจากสถานีขนส่งคิวรถไปหาดสาที่พงสาลี 08.30 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตรทางไม่ดีมีรถขนหินที่ไปทำเขื่อนน้ำอูวิ่งสวนทางตลอดฝุ่นตลบ รถต้องวิ่งไปตามสันเขา ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที ให้เตรียมผ้าปิดจมูกไปด้วย

ที่หาดสาเรือสำหรับล่องไปเมืองสัมพัน เมืองขวาจะจอดรอให้รถจากพงสาลีมาก่อนตอนเช้าถึงจะออก ค่าเรือแบ่งเป็นสองช่วงคือจากหาดสาไปเมืองสัมพัน และจากเมืองสัมพันไปเมืองขวา ค่าเรือประมาณ 50,000 กีบต่อระยะทาง ที่ต้องไปหลายต่อเพราะติดเขื่อนน้ำอู เลยต้องไปต่อรถสองแถงอีก 10 กิโลให้พ้นเขื่อนแล้วไปลงเรืออีกครั้งที่เมืองสัมพันครับ mr.hotsia (www.hotsia.com) เดินทางมาหาดสาล่องเรือสองครั้งแล้ว ครั้งแรกล่องยาว ครั้งสองต่อรถที่เมืองสำพัน หากเขื่อนน้ำอูเสร็จไม่รู้ว่าสามารถล่องได้อยู่ไหม เขื่อนน้ำอูนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้ำอูเท่าไร บางคนบอกเขื่อนน้ำอู 4 เขื่อนน้ำอู 5 เขื่อนน้ำอู 6

จริงๆแล้วตัวเมืองพงสาลีอยู่ห่างจากตัวเมืองขวาแม่น้ำอูเพียง 80 กิโลเมตร แต่เราเดินทางด้วยเรือล่องไปตามซอกเขาใช้เวลาและระยะทางมากกว่านั้น สำหรับเขื่อนน้ำอูนั้นสร้างตรงด้านเหนือของเมืองสัมพัน (Muang samphan) ตัวเขื่อนอยู่เหนือจากทางเมืองขวาประมาณ 30-40 กิโลเมตร ปีนี้ 2557 งานเขื่อนทำไปได้มากแล้วเห็นเขาบอกว่าอีก 5 ปีเสร็จ เมื่อเขื่อนเสร็จและมีการกักน้ำแล้ว เหนือเขื่อนจะกลายเป็นทะเลสาบหรือไม่ผมไม่แน่ใจ ดังนั้นหากใครต้องการล่องเรือเส้นทางนี้ต้องรีบหน่อยครับ mr.hotsia เที่ยวสะใจ

 
Nam Ou local village หมู่บ้านห่างไกล แม่น้ำอู

 
Boat schedules Hat Sa Phongsali ตารางเรือหาดสา พงสาลี

 
เรือจากหาดสาไปเมืองขวา boat trips Hat sa to Muang Khua

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หาดสา


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ตารางเดินรถ หาดสา เมืองสัมพัน เมืองของ ผงสาลี เมืองขวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 41 56.537 N, 102 12 41.975 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 39 23.519 N, 102 15 32.567 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
mr.hotsia เที่ยวสะใจล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 36 32.213 N, 102 18 1.667 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หาสาหร่ายน้ำโขง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 36 2.376 N, 102 19 2.586 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ขนหมูไปยามเพื่อน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 34 54.755 N, 102 19 47.573 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
อาหารบนเรือต้องเตรียมมาเอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 34 1.961 N, 102 20 6.545 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยริมน้ำอู หมู่บ้านห่างไกล


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 34 1.895 N, 102 20 6.623 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยริมน้ำอู หมู่บ้านห่างไกล


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 34 2.177 N, 102 20 6.581 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ทอดแห


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 33 30.647 N, 102 20 10.031 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เรือสวนทาง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 24 17.039 N, 102 20 30.203 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เขื่อนน้ำอู


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 20 48.059 N, 102 20 55.391 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ต้องขึ้นรถช่วงที่ผ่านเขื่อนน้ำอู ในภาพคือเมืองสัมพัน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 20 47.759 N, 102 20 55.487 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เมืองสัมพัน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 20 47.765 N, 102 20 55.487 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยเมืองสัมพัน


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หมูรอขึ้นเรือ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 20 43.211 N, 102 20 54.371 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
อาหารเที่ยง mr.hotsia


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 17 50.37 N, 102 21 44.327 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เครื่องปั่นไฟพลังน้ำ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 5 8.465 N, 102 30 7.236 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หาปลา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 5 1.716 N, 102 30 18.947 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ถึงเมืองขวาแล้ว


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หาดสา
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ตารางเรือ


GPS: 21 44 35.466 N, 102 11 46.481 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เที่ยวสะใจ
GPS: 21 44 36.773 N, 102 11 45.005 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
แม่น้ำอู


GPS: 21 41 56.537 N, 102 12 41.975 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
GPS: 21 40 58.937 N, 102 13 0.12 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


GPS: 21 39 23.519 N, 102 15 32.567 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
GPS: 21 39 4.181 N, 102 15 18.234 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


GPS: 21 36 32.213 N, 102 18 1.667 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
สาหร่าย
GPS: 21 36 28.926 N, 102 18 3.456 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


GPS: 21 36 2.376 N, 102 19 2.586 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หมูไปด้วย
GPS: 21 34 54.755 N, 102 19 47.573 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี


GPS: 21 34 1.961 N, 102 20 6.545 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยหมู่บ้านลึกริมแม่น้ำอู
GPS: 21 34 2.069 N, 102 20 6.198 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยหมู่บ้านลึกริมแม่น้ำอู


GPS: 21 34 1.895 N, 102 20 6.623 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กน้อยหมู่บ้านลึกริมแม่น้ำอู
GPS: 21 34 2.177 N, 102 20 6.581 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หาปลา


GPS: 21 33 30.647 N, 102 20 10.031 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
GPS: 21 24 17.039 N, 102 20 30.203 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เขื่อนน้ำอู


GPS: 21 22 30.191 N, 102 20 17.592 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เมืองสัมพัน
GPS: 21 20 48.059 N, 102 20 55.391 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เมืองสัมพัน


GPS: 21 20 47.759 N, 102 20 55.487 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เมืองสัมพัน
GPS: 21 20 47.765 N, 102 20 55.487 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
เด็กที่เมืองสัมพัน


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หมูชาวบ้าน
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หมกเป็ด


GPS: 21 20 43.211 N, 102 20 54.371 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
หมกปลาอาหารเที่ยงผม
GPS: 21 17 50.37 N, 102 21 44.327 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
ผ่านแก่งแบบนี้เยอะ


ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
บ้านห่างไกลต้องใช้ไฟพลังน้ำอูไปหมุดมอเตอร์ปั่นไฟ
GPS: 21 5 8.465 N, 102 30 7.236 E

ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขวา พงสาลี
บรรยากาศชาวบ้านหาปลา

ทริป Mr.Hotsia เที่ยวพงสาลี
จากเมืองไชยไปพงสาลี(Muang xai to Phongsaly)
กว่าจะถึงพงสาลี(ต้องอ่านให้ได้นะ)

เที่ยวเมืองสาลี

พระธาตุภูฟ้า..พงสาลี

เบียร์ลาว

กินข้าวบ้านชาวพงสาลี
หาดสา(hat sa)
หาดสา
ล่องเรือจากหาดสาไปเมืองขัว(hat sa to muang khua)
หาดสาไปเมืองข
วา

เมืองขวาไปเดียนเบียนฟู

เที่ยวเมืองขวา 

งานบุญเมืองขวา

พงสาลี 2557

เมืองบุญเหนือ

บ้านบุญใต้

สถานีขนส่งพงสาลี 2557

รถอุดมไชยไปพงสาลี

อาหารการกิน

เกสต์เฮ้าส์ในพงสาลี

หาดสา 2557

เรือจากหาดสาไปเมืองขวา

ตลาดเช้าพงสาลี 2557

เมืองขวา 2557

เขื่อนน้ำอู

ปากน้ำน้อย

ภูฟ้า 2557
 


 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

เที่ยวสะใจเอเชีย
ไทย
กัมพูชา
ลาว
พม่า
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
บรูไน
ฮ่องกง
จีน
มาเก๊า
เที่ยวเวียดนามด้วยตัวเอง
ภาคใต้
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
เบ๊นแตร เกาะฟู้ก๊วก
เตี่ยงยาง หวิงลอง
จร่าวิญ ห่าเทียน
ช็อกจรัง เกียนซาง
บากเลียว เตยนิญ
โหวยาง  
ลองอัน  
ก่าเมา  
ภาคเหนือ
ซาปา เหง่ะอัน
เดียนเบียน บั๊กนิง
ฮานอย หวิงฟุก
ฮาลอง นิ่งบิ่
มายโจ๋ว ฮึงเยน
เยนไบ๋ ไหเซือง
เซินลา นามดิ่ง
กาวบั่ง ไหฝ่อง
บั๊กกั่น ไถบิ่ง
เตวียนกวาง ห่านาม
ไลเจิว หว่าบิ่ญ
หลั่งเซิน แทงหวา
ท้ายเงวียน กวั๋งนิญ
ห่าซาง ห่าติ๋ง
บั๊กซาง กวั๋งบิ่ญ
ภาคกลาง
เที่ยวเว้ ดั๊กลัก
อันเกียง ญาจาง-แทงหวา
ดานัง นิงถ่วน
ฮอยอัน มุยเน่-บิ่ญถ่วน
คอนตูม บ่าเสียะ-หวุงเต่า
ดาลัด กวั๋งนาม
ดั๊กโนง ด่งไน
บิ่งเซือง บิ่ญดิ่ญ
ด่งทัป ฝูเยน
บิ่ญฟวก กวั๋งจริ
ญาลาย กวั๋งงาย

 

ข้อมูลที่จำเป็นในการเที่ยวเวียดนามด้วยตัวเอง
การใช้เงินเวียดนาม สกุลเงินเวียดนาม
เตรียมตัวเที่ยวแบบอิสระ การจัดกระเป๋า
     
ท่องเที่ยวยอดนิยม
mr.Hotsia BLOG เดินทางระหว่างจังหวัด
รวมคลิปเที่ยวสะใจ รีวิวโรงแรมไทย
Backpackers Shop  
 
โรงแรในเมืองสำคัญเวียดนาม

ฮานอย

586 โรงแรม
 

ญาจาง

181 โรงแรม

ฮอยอัน

105 โรงแรม
 

ฟานเถียต

145 โรงแรม

ดานัง

196 โรงแรม
 

ดาลัด

138 โรงแรม

เว้

145 โรงแรม
 

หวุงเต่า

136 โรงแรม
 

By ฮ๊อตเชีย เที่ยวสะใจ
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร
"mrhotsia เดินทางท่องเที่ยวเองและเขียนเรื่องลงเว็บ มีข้อมูลเชิงลึกแบบท่าน search pantip.com"


ห้ามคัดลอก

 

แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
เช่ารถตู้ รถตู้รับจ้าง อันแน่ออนทัวร์ bticino แบตเตอรี่ ท่อhdpe สายไฟ fiber optic haco