ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เวียงจันทน์จำปาสักเชียงขวาง ไชยะบุรี บริคำไชย บ่อแก้ว หลวงพระบางพงสาลีอุดมไชย คำม่วน สะหวันนะเขตสาละวัน หลวงน้ำทา วังเวียงหัวพันเซกองอัตตะปือชัยสมบูรณ์

 

http://www.hotsia.comเที่ยวลาว> เวียงจันทน์ > สรุปการเดินทางไทยไปลาว / ลาวมาไทย ทั้งตารางเดินรถ ตารางการบิน

 

สรุปการเดินทางไทยไปลาว / ลาวมาไทย ทั้งตารางเดินรถ ตารางการบิน

การเดินทางไปเวียงจันทน์ / สะหวันนะเขต / ปากเซ / ลาว

จากกรุงเทพฯ ไปลาว
โดยเครื่องบิน
:
ของสายการบินลาว จากสุวรรณภูมิ ราคาอยู่ที่เที่ยวเดียวอยู่ที่ประมาณ ท่านละ 4,700 บาท / การบินไทยราคา 6,600 บาท ซึ่งแพงทั้งคู่ มีอีกทางเลือกคือนั่งเครื่องบินของแอร์เอเซีย จากกรุงเทพฯ ไปลงที่อุดรธานี ราคาประมาณ 1,300 บาท จากนั้นต่อรถจากอุดรธานีเข้าสู่เวียงจันทน์อีกที เครื่องแอร์เอเซียจะไปถึงอุดรประมาณ 17.30 น. ซึ่งอาจข้ามข้ามแดนทัน โดยนั่งรถตู้จากสนามบินไปขนส่งและต่อรถไปเวียงจันทน์ ดูการตารางการเดินรถด้านล่าง

โดยรถยนต์ :
- จะไปเวียงจันทน์ นั่งรถทัวร์ซึ่งมีให้เลือกหลายบริษัท ไปลงที่ อุดร หนองคาย หรือขอนแก่น แล้วต่อรถไปยังเวียงจันทน์(ตารางเดินรถด่านล่าง)
- จะไปสะหวันนะเขต ขึ้นรถทัวร์ไปลงที่มุกดาหาร แล้วต่อรถจากมุกดาหารไปลงสะหวันนะเขต(ตารางเดินรถด่านล่าง)
- ไปปากเซ ขึ้นรถไปลงอุบลราชธานี แล้วต่อรถไปลงปากเซ(ตารางเดินรถด่านล่าง)

อุดรธานี-เวียงจันทน์ /เวียงจันทน์-อุดร

ตารางเวลาเดินรถ อุดรธานี - เวียงจันทน์ : สถานีเดินรถอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221489

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
08.00 สถานีเดินรถอุดรธานี 77 บาท 10.30 นครหลวงเวียงจันทน์ 22,000 กีบ
11.30 สถานีเดินรถอุดรธานี 77 บาท 14.00 นครหลวงเวียงจันทน์ 22,000 กีบ
16.00  สถานีเดินรถอุดรธานี 77 บาท 18.00 นครหลวงเวียงจันทน์ 22,000 กีบ

หนองคาย-เวียงจันทน์ /เวียงจันทน์-หนองคาย

ตารางเวลาเดินรถ หนองคาย - เวียงจันทน์ : สถานีเดินรถหนองคาย โทรศัพท์ 042-412679

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
07.30 สถานีเดินรถหนองคาย 55 บาท 09.30 นครหลวงเวียงจันทน์ 15,000 กีบ
12.40 สถานีเดินรถหนองคาย 55 บาท 14.30 นครหลวงเวียงจันทน์ 15,000 กีบ
15.30 สถานีเดินรถหนองคาย 55 บาท 18.00 นครหลวงเวียงจันทน์ 15,000 กีบ

ขอนแก่น-เวียงจันทน์ /เวียงจันทน์-ขอนแก่น

ตารางเวลาเดินรถ ขอนแก่น - เวียงจันทน์ : สถานีเดินรถขอนแก่น โทรศัพท์ 044-237300

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
07.45 สถานีเดินรถขอนแก่น 180 บาท 15.30 นครหลวงเวียงจันทน์ 50,000 กีบ


นครราชสีมา(โคราช)-เวียงจันทน์ /เวียงจันทน์-โคราช

ตารางเวลาเดินรถ โคราช - เวียงจันทน์ : สถานีเดินรถนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-254964 หรือ 1490 เรียก บขส.

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
07.30 สถานีเดินรถนครราชสีมา 320 บาท 07.30 นครหลวงเวียงจันทน์ 81,600 กีบ


อุบลราชธานี-ปากเซ /ปากเซ-อุบล

ตารางเวลาเดินรถ อุบล - ปากเซ : สถานีเดินรถอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-314299

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
07.30 สถานีเดินรถอุบลราชธานี 200 บาท 14.30 ปากเซ 56,000 กีบ
07.30 สถานีเดินรถอุบลราชธานี 200 บาท 15.30 ปากเซ 56,000 กีบ

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต /สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

ตารางเวลาเดินรถมุกดาหาร สะหวันเขตุ : สถานีเดินรถมุกดาหาร โทรศัพท์ 042611478

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
08.15 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 10.30 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ
09.00 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 11.15 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ
09.45 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 12.30 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ
13.30 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 16.30 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ
14.30 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 17.30 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ
15.30 สถานีเดินรถมุกดาหาร 45 บาท 19.00 สะหวันนะเขต 12,000 กีบ

 

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง - เฃียงใหม่

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง - เฃียงใหม่

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
09.00 เชียงใหม่ 1500 บาท 17.00 หลวงพระบาง 1500 บาท

 

เลย - หลวงพระบาง - เลย

เลย - หลวงพระบาง - เลย

เวลา สถานีต้นทาง  ค่าโดยสาร  เวลา ต้นทาง ค่าโดยสาร
08.00 เลย 700 บาท 07.00 หลวงพระบาง 175,000 กีบ

 

จากอุดรใช้สารการบินลาวไปหลวงพระบาง

การบินลาว เปิดเที่ยวบินอุดรธานี-หลวงพระบาง ให้บริการวันศุกร์และวันอาทิตย์ ราคาเริ่มต้น 31,00 บาท (เที่ยวเดียว) ไป-กลับ 6,000 บาท (ราคารวมภาษี) สอบถามข้อมูลได้ที่ ลาวแอร์ไลน์ ท่าอากาศยาน
หลวงพระบาง-อุดรธานี เที่ยวบิน Qv621 ออก 10.45 น.ถึง 11.30 น.
อุดรธานี-หลวงพระบาง เที่ยวบิน Qv622 ออก 12.30 น.ถึง 13.15 น.


หมายเหตุ
ในการเดินทางข้ามแดนจากจังหวัด อุดรราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย ไปยังกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคายโดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
* หนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือบัตรปี สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

2. การขอออกหนังสือผ่านแดน จังหวัดหนองคายเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลากลางจังหวัด เวลา 07.00 น.-17.00 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตรแทนได้ บิดาหรือมารดาต้องยินยอม และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุม
   ของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น ตามแบบที่จังหวัดหนองคายกำหนด ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดใช้เวลาประมาณ 15 นาที/ราย (หนังสือผ่านแดนชั่วคราวใช้ในเขตกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน)


- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ไม่เกิน 45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูข้อมูลของการขาส่งได้ที่เว็บ http://www.transport.co.th/

mr.hotsia แนะนำโรงแรมเมืองหลวงเวียงจันทน์ครับ
 

 

การเดินทางไปลวงพระบาง

สายการบินลาว จาก 3 ต้นทางที่เข้าสู่หลวงพระบางได้ คือ กรุงเทพ-หลวงพระบาง/เชียงใหม่-หลวงพระบาง/อุดรธานี-หลวงพระบาง

กรุงเทพ - หลวงพระบาง
                                
14.15 – 16.05 น. บินทุกวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์
                                 10.40 – 12.30 น. บินทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์

หลวงพระบาง - กรุงเทพ
                               
11.30 – 13.20 น. บินทุกวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์
                                 8.00 – 9.40 น. บินทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
                                15.50 – 16.50 น. บินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์
                                15.05 – 16.05 น. บินทุกวัน (เฉพาะเดือนสิงหาคม – เมษายน)

หลวงพระบาง - เชียงใหม่
                                14.10 – 15.10 น. บินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์
                                13.10 – 14.10 น. บินทุกวัน (เฉพาะเดือนสิงหาคม – เมษายน)

อุดรธานี - หลวงพระบาง
                               12.20 – 13.10 น. บินเฉพาะวันศุกร์กับวันอาทิตย์

หลวงพระบาง - อุดรธานี
                               10.50 – 11.40 น. บินเฉพาะวันศุกร์กับวันอาทิตย์

 


กรุงเทพ - หลวงพระบาง
                              9.15 – 11.15 น. บินทุกวัน
                            13.00 – 15.00 น. บินทุกวัน

หลวงพระบาง - กรุงเทพ
                           11.55 – 13.55 น. บินทุกวัน
                           15.40 – 17.40

 


การเดินทางโดยเรือจากห้วยทรายตรงข้ามเชียงของจังหวัดเชียงรายมาหลวงพระบาง

จากห้วยทรายยังสามารถเดินทางโดยทางเรือไปยังหลวงพระบางได้ และยังเป็นเส้นทางหลักยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแบกแพคจากทั่วโลก เรือจะมีสองประเภท คือเรือช้าและเรือเร็ว เรือช้าค่าบริการเรือช้าอยู่ที่ 20$ ต่อท่าน ใช้เวลาในการเดินทาง 2 วัน 1 คืน โดยเรือจะไปพักที่ปากแบ่ง 1 คืนครับ

สำหรับเรือเร็วก็คือเรือสองตอนแบบที่วิ่งตามคลองหรือแม่น้ำเจ้าพระยา เรือแบบนี้ชาวลาวจะเรียกว่า speed boat ราคาจะอยู่ที่ 28$ ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง เรือเร็วนี้ผมไม่แนะนำครับ เพราะอันตราย นั่งก็เมื่อยเพราะที่นั่งจำกัด และเวลาเรือวิ่งจะกระแทกพื้นน้ำแรกๆ กว่าจะไปถึงหลวงพระบางเมื่อยแล้วเมื่อยอีก ไม่ขอแนะนำครับ

ข้อควรระวังในการเดินทางต้องเตือนกันสักนิด หากท่านเดินทางข้ามจากฝั่งไทยเชียงของ มาห้วยทรายจะมีคนตั้งโต๊ะขายตั๋วเรือ อาจบอกท่านว่ารถหมดแล้ว และจะแนะนำให้ซื้อตั๋วเรือ หากท่านไม่แน่ใจให้เดินผ่านไปก่อน สอบถามข้อมูลในร้านขายตั๋วด้านในมีอีกหลายร้าน จะได้ราคาดีกว่า

 

 

 

การเดินทางภายในประเทศลาว

สถานีขนส่ง ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว(bus station houay xai)
สถานีขนส่งห้วยทราย

สถานีขนส่งโพนสวรรค์
อุดมไชย เมืองไชย(Udomxai bus station)
สถานีขนส่งเมืองอุดมไชย
สถานีขนส่งหลวงน้ำทา(bus station Luang Namtha)
สถานีขนส่งหลวงน้ำทา

สถานีขนส่งสายใต้หลวงพระบาง

ขนส่งซำเหนือ

สถานีขนส่งสายใต้ปากเซ

รถจากอุบลไปปากเซ

การเดินทางไปจำปาสัก

จากปากเซไปดอนโขง

เดินทางจากปากเซมาปากซอง

สถานีขนส่งท่าแขก

ด่านเรือสะหวันนะเขตมุกดาหาร

สถานีขนส่งสะหวันนะเขต

ด่านผ่านแดนทางรถมุกดาหาร-
ลาว

การเดินทางไปด๊ากจึ

ขนส่งอัตตะปือ

ด่านผ่านแดนบึงกาฬ-ปากซัน

สถานีขนส่งสาละวัน
 

*** ตารางเวลาของสายการบินและรถประจำทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง ***

 

 

 

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ตารางเดินรถเวียงจันทน์-หนองคาย

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ตารางเดินรถเวียงจันทน์อุดรธานี

 

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ตารางเดินรถเวียงจันทน์-นครราชสีมา(โคราช)

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ตารางเดินรถเวียงจันทน์-ขอนแก่น

 

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ที่นี่สถานีขนส่งเวียงจันทน์

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
พนักงานขายตั๋วกลับมาไทยใจดียิ้มเก่ง

 

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ด่านผ่านแดนขาออกจากลาว

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ด่านผ่านแดนขาเดินทางออกจากลาวครับ

 

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ด่านขาออก

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
สะพานมิตรภาพไทยลาว

 

เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง ของ Mr.Hotsia


เที่ยวเวียงจันทน์

แคมโขง

หอพระแก้ว

ดูดวงไพ่ป๊อก

สวนพระ Buddha Park

ประตูชัย

อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์

ไนท์มาร์เก็ตเวียงจันทน์

โจมาคอฟฟี่เวียงจันทน์

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์

คลาดเช้า shopping mall

วัดสีสะเกต

โรตีเวียงจันทน์

ธาตุดำ/พระธาตุดำ

True coffee Vientiane

สถานีขนส่งเวียงจันทน์

ข้าวเปียกเวียงจันทน์

วังเวียง

เฝ๋อเรือ

บินเวียงจันทน์ไปฮานอย

ไก่ฟูคูเวียง

ตลาดเช้าเวียงจันทน์

ดังและอร่อยในเวียงจันทน์
mr.hotsia แนะนำโรงแรม
เวียงจันทน์ครับ

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck