ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศโปรตุเกส


จองโรงแรม จองที่พักในโปรตุเกส

จองโรงแรม จองที่พักในโปรตุเกส ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในโปรตุเกส
โรงแรมที่พักในโปรตุเกส

บริการจองที่พักในโปรตุเกส จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในโปรตุเกส ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในโปรตุเกส หรือเลือกที่พักในประเทศโปรตุเกส ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศโปรตุเกส

มาโตซิโฮส โบรตาส คาเบเซราส เดอ แบสโต ฟิกุยโร โดส วินโฮส โฟลโกซา
ปอตาเลกรี ซาเลอ เดอ มาโตส เซา เยา เดอ ตารูคา ตราลฮาริซ อัลมาดา
ซานตาเร็ม Abrantes Caldas Das Taipas Mortagua อัลมาดิม
เครซ เพรีย เดล เร Carrazeda de Ansi?es เอลวาส ปาลเมรา
บรากา ฟาติมา เอสเรมอซ Coimbra ชาเวซ
Lagos มอนเตกาซ คาลเคส ฟุนคาล โอลิเวียรา โด ฮอสพิตาล
โอบิดอส ตาวิรา ฟาโร คาวีโร อวีโร
มิรานดา โด ดูโร ซินตรา นาซาเร่ เซตูบาล อมารานเต
ซานตา คลารา อา เวลฮา คาสตีโล บรองโค คารามูโล ตอราโอ อัลวิโต
อัลเมดา วิลามูรา บรากานคา อัลเคเซอ โด ซาล กุยมารีส
เซอปา อมาเรส คอนเด็กซา อา โนวา วีลลา โนวา ดี เซอเวียรา กีลุซ
มารินฮา กรานเด ลิสบอน เมอโตซา วิลลา วิโคซา เบลมอนต์
ซูเซล อเราโลส มาเวา อลิโย คาร์โต
เวียร่า โด มินโฮ เนลาส เมเซา ฟริโอ มาเดรา ไอซ์แลนด์ อัลวอร์
อาร์มาเคา พีรา อาร์มาเคา พอช คาสเตโล เดอ วีด เอรีเซรา ฟิกุยรา ดา ฟอซ
เฟอร์นาส ลากัว มาเดรา-ฟุงชาล ปอติเมา พอร์โต ซานโต
คาตีรา ควินตา โด ลาโก ซานเตียโก โด คาเซม เซีย ซีนส์
Terceira Island อูเร็ม สตา คลารา เว็ลฮา โทมาร์ อัลคาเนนา
อัลกาฟ โควิลฮา คูเรีย เอซโปเซนเด ไฟอาล ฮอตา
กัวดา เปนิคี วาล โด โลโบ วิลลา ปอคา ดา ไบลา วิลลา เพรีย เดอ อันโครา
วีซู อโซเรส อันกรา โด เฮโรซโม มาชิโค โอวาร์
โพรนคา อา โนวา วิลลา โด คอนเด ฟาเฟ โคโลริโค ดา ไบรา เซตารียา
วีรา เดอ เลเรีย อีราส ซนตา โนวา เดอ เกีย เอสปินโฮ วิลลา โนวา เดอ เกล์
บาตัลฮา พอร์เทล อซารูยา วิลา ฟรองโค เดอ ซีลา อัลมานซิล
เคยาส โอลิเวียรา เดอ อเซเมซ เพรีย ดา มิรา คานตานฮีด เซซิมบรา
อิโวรา คาร์คาเวโลส เบยา ปอนตา เดลกาดา โปวัว เดอ วาร์ซิม
อัลบูเฟรา ซาเกรซ เอสโตริล ปอมบาล โคลาเรส
อากัว เดอ ปู อากุยดา อัลเบอกาเรีย อา เวลฮา อัลคานตาริลฮา อัลโคบาคา
อัลโคเชต อัลคูทิม อัลเดีย ดาซ เดซ อาเลนเกีย อัฟกันเดกา ดา ฟี
อัลฟาโรไบลา อัลยูบาโรตา อัลมาคา อัลต์ อัลเตอ โด เชา
อัลตูรา อัลวาเลด อนาเดีย อาโค ดา คาลฮีตา อาร์มามาร์
อรูคา อซูมา อตูเกีย ดา เบลเลีย อเซนฮาส โด มา อซินเฮรา โดส บาโรส
อซูรารา เบา บาลีล บาเซโลซ บาโรสซีลาส
เบมโปซตา เบนซาฟริม โบลีกิม โบติคาส บูเดนส์
บากู คาบานาส เดอ ตาวีรา คาบาโนส เดอ ไบโซ คาเบโค เดอ วีด คาลดาซ ดา เฟลกุยรา
คามารา เดอ โลโบซ แคมโป เดอ เบซเตโรส แคมโป ไมออ คานาส เดอ เซ็นโฮริม คานิโค
เคปลาส คาดีโลส คาซาส โนวาซ แคสโตร ลาโบไรโร แคสโตร มาริม
แคสโตร เวิร์ด คาวาดูด ชาซิม ชันคา Coimbrao
คอมปอตา คอเต ซีน คอสตา โนวา โควาส โด ดูโร คราโต อี มาติเรซ
เคอราล ดาซ เฟรราซ เคอวาเคราซ กรานเดซ ดอนซ์ เดอเรซ อองเตร ออส ริโอส
เออเวดาล ดา ไบรา เอซโมริซ เอซปินเฮล เอซตอมบาร์ ฟายา ดา โอเวลฮา
ฟาโยซ เฟลกุยราซ เฟอรากูโด เฟอเรรา โด อลันเตโย เฟอเรรา โด ซีเซีย
เฟอเรรา เดอ คาสตีโล โรดริโก โฟซ โด อเรลโฮ โฟซ ตัว เฟรมุนด์ เฟรโซ เดอ เอซปาดา อา ซินตา
ฟรอนเตรา ฟุนเดา กาฟานฮา ดา นาซาเร กาเวียรา เกราซ โด มินโฮ
กูเวีย กรานโดลา กัว ฮอตา อิดานฮา อา โนวา
ลานเดรา ลานเฮลาส แลฟร์ เลคา ดา พัลเมรา เลคา โด ไบลิโอ
ลินดา อะ พาสโตรา ลินดา อะ เวลฮา Loule ลูรินฮา มาเซโด ดอ คาวาเลโรส
มาเซรา มาซีรา เดอ แคมบรา มาเดเลนา แมงกวลเด มานตา โรตา
มีลฮาดา เมลกาโค มอโตลา เมซกินฮาตา มินาซ เดอ เซา โดมิงโกส
มิรานเดลา Moncao มอนคาราปาโค มอนชิก มอนดิม เดอ แบสโต
มอนฟอร์ต มอนฟอร์ตินโฮ มอนซาราซ มอนเต เรียล โมรีรา
มูรา เนเกรดา โอดีฟลาส โอลเฮา โอลโฮส เดอ อะกัว
โอลิเวียรา เดอ ฟราเดซ โอลิเวียรา โด ไบโร ปาโค เดอ อาโคส แปเดซ เปโก
เปนาฟิลด์ เปนาลวา โด คาสติโล เปเนโดโน Pera เปโซ ดา รีกัว
เปียซ ปินฮานโคส ปินเฮา ปอนตา โด โซล ปอนเต เดอ บาร์คา
ปอนเต เดอ ลิมา ปอโต ดา ครูซ ปอโต โมนิซ โปวัว เดอ ลันโฮโซ โปวัวเคา
โปโวลีด วิลา เดอ ปราโด เปรีย ดา วีรา Praia de Troia คินตา โด ลาโก
เรดอนโด เรเซนเด ริเบรา บราวา ริโอ เดอ มูโร ซาโบรซา
ซาบูกุยโร Salema ซาโมดีซ ซาโมรา คอรีอา ซานกาลโฮส
ซานตา ครูซ ดา ตราปา ซานตา อิเรีย ดา อะซัว ซานตานา ซานโต อันโตนิโอ ดาส อะรีอาส ซานโต ดา เซอรา
ซานโต อิซิโดโร ซานโต เทอโซ ซา เยา ดา มาเดรา เซา ลูเร็นโค เซา มาเมเด เดอ อินเฟสตา
เซา มาตินโฮ เดอ เอสปินโฮ เซา มาตินโฮ โด ปอโต เซา เปโดร โด ซุล เซา เตียวโตนีโอ เซอตา
เซเวอ โด วูกา ซิลเวรา ซีฟล์ว ซินเฟส Tabuaco
เตโซโซ เตเรนา เอมาส ดา อะเซนฮา ตอเรรา ตอเรส เวดราซ
ตรามากา ตรานโกโซ เออรา วาโกซ ไวอะมอนเต
วาล เดอ อะโมเรรา วาล เดอ เมนดิซ วาล ฟอโมโซ Valenca วาเล็นคา โด ดูโร
วาลปาโคส วาลเปเดร เวอร์ซี วีลาส เวนดาซ โนวาซ
วิลลา บาเลรา วิลลา เดอ ปอโต ซานโต วิลลา เดอ ปอโต วิลลา โนวา ดา เซอเวรา วิลลา โนวา เดอ ฟามาลิเคา
วิลลา โนวา เดอ มิฟอนเตส วิลลา รีอัล วิลลา รีอัล เดอ ซานโต อันโตนิโอ วิเมโร วิเซรา
วูเซรา ซามบูเยรา โด มา ซีบราส โมรา ซานโต อองเดร
เซาน์ หลุยส์ เซา วินเซนเต คอนสตานเซีย เวียนา โด คาสเตโล ปอร์โต
ลูโซ ลาเมโก อัลคาโควาส อัลเดีย ดา เซอรา อัลเยอเซอ
อัลมาเก็ม อัลเพียกา อัลคีวา Alvados Amadora
อริซีรา อะเซเตา อะซัว เดอ ไบโซ บาร์คา ดาลวา บาร์ริล
คาลเดราซ คามาคา คานฮา คาเรีย แคสโตร เดีย
เซอคาล เอสคาโลซ เดอ ไบโซ เอซตาเคา โด โมกาดูโร เฟอเมนเตโลส เฟรซินโฮ
ฟรีน เกเรซ โกลีกา ลุซ เดอ ตาวีรา ไมอา
มาเรียลวา เมซยานา มิกูอาซ มิลฮาราโด มิเรา
มอนตาเรเกร เมอร์คา นาฟ เรดอนดา โอเดมิรา เพนโซ
ปินเฮโร เดอ ลาโฟซ ปอนเตซ เดอ มาชิล ปริออร์ เวลโฮ ริเบรา กรานเด ริโอ คาลโด
ริโอ ไมออร์ โรซาริโอ ลากัว รอซมานินฮาล แซนด์ Santa Catarina
ซานตา ครูส ซานตา ครูส ดา กราซิโอซา ซานตา มาร์ตา เดอ เปนาเกา ซานโต เอสเตวาโอ เซา เปโดร เดอ มูเอล
เซาน์ เปโดร เดอ มูเอล เซนต์โฮลา ดา ลูซ เตอมาส เดอ เซา เปโดร โด ซุล ตอนเดลา เตรีย
อุนเฮส ดา เซอรา วาลาโด เดอ เฟรดส์ วาล โด เซอเรา วิลลา เดอ ปุนเฮ วิลา โด บิสโพ
วิลา ฟรานกา โด เคมโป วิลา โนวา เดอ คาเซลา วิมิโอโซ เลเรีย เปรีย ดา โรคา
มอนเต กอโด เปโกส์ เพนาโควา ควินตา เดอ ซิมา ตอเร เดอ มอนคอโว
ที่พักในประเทศโปรตุเกส มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวโปรตุเกส สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในโปรตุเกส ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในโปรตุเกส เลือกที่ท่องเที่ยวในโปรตุเกส ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกส สถานที่ท่องเที่ยวในโปรตุเกส แหล่งท่องเที่ยวในโปรตุเกส

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส (portugal) สาธารณรัฐโปรตุเกส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ยุโรปบนคาบสมุทรไอบีเรีโปรตุเกส โปรตุเกสเป็นประเทศที่ตะวันตกของแผ่นดินใหญ่ยุโร โปรตุเกสล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติก ไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ที่มีพรมแดนสเปนและทางตะวันออกเฉียงเหนือ เกาะAçoresและมาเดรานอกชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกยังอยู่ในโปรตุเกส

โปรตุเกสเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และได้อาศัยอยู่ที่เลขที่ 19 ในโลกที่เป็นไปตามหน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจ . โปรตุเกสเป็น14 เงียบสงบและ13 ทั่วโลกโลก โปรตุเกสเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสหภาพละติน , องค์กรของประเทศละตินอเมริกา , OECD , นาโต้ , ชุมชนของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส , โซน ยูโรและพื้นที่เชงเก้น

อาหารโปรตุเกสมีความหลากหลายมากเพราะชาวโปรตุเกสได้นำเข้ามาในอาหารแบบดั้งเดิมมากขึ้นของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันสำหรับการเดินทางการเดินทาง สถานที่ในโปรตุเกสแต่ละพิเศษมากมายจากเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกปลาหรืออาหารทะเลอื่น ๆ อาหารประจำชาติเป็นปลาแอตแลนติก ( Gadus morhua ) แต่มันก็บอกว่ามี 365 วิธีที่แตกต่างในการประมวลผลเป็น ไวน์โปรตุเกสและมีชื่อเสียงจากยุคโรมัน, โปรตุเกสได้รับการเชื่อมโยงกับ Bacchusเทพแห่งไวน์และพิธีเฉลิมฉลองในเทพนิยายโรมัน วันนี้บางส่วนของไวน์ที่โปรตุเกสเป็นหนึ่งในไวน์ของโลกที่อร่อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดของไวน์หวาน porto

พิธีเพื่อเป็นเกียรติกับสามนักบุญท้องถิ่น ( ​​Santos Populares ) ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีทั่วโปรตุเกส สามเป็นนักบุญแอนโทนี่ปาดัว ( แอนโธนีปาดัว ), จอห์นแบ๊บติส ( จอห์นแบ๊บติส ) และปีเตอร์ ( เซนต์ปีเตอร์ ) คนโปรตุเกสเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กับไวน์ Água-PE (เหล้าที่ทำจากผลไม้หมัก) ขนมปังกับปลาซาร์ดีนเครื่องแต่งกายและการเต้นรำในถนนงานแต่งงานและดอกไม้ไฟ

การเฉลิมฉลองของ Santo Antonio (เซนต์แอนโทนี่) ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 12 และวันที่ 13 มิถุนายนตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลิสบอน (ที่นักบุญเกิดและอาศัยอยู่ที่นั่น) ที่มีการแต่งกายบนถนน ( Marchas Populares ) นักบุญเป็นชื่นชมมากที่สุด SãoJoão (เซนต์จอห์นแบ๊บติส) มีการเฉลิมฉลองในวันเกิดของนักบุญจอห์น (วันที่24 มิถุนายน ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปอร์โตและบรากา, จานปลาซาร์ดีนแบบดั้งเดิมและน้ำซุปCaldo เวิร์ดค้อนพลาสติกและเคาะลงบนศีรษะด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำความโชคดี ฉลองเซาโดร (เซนต์ปีเตอร์) ในวันที่ 29 มิถุนายนและ 28 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในPóvoa de VarzimและBarcelos

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา