ข้อมูลท่องเที่ยว :ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์พม่าอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์จีนมาเก๊าเทียบราคาโรงแรม

Partner with
<=====>


  Partner with อโกด้า
ท่องเที่ยว > HotSia Hotels Review and Booking

  หน้าแรก > รีวิวและจองที่พัก > ประเทศสหราชอาณาจักร


จองโรงแรม จองที่พักในสหราชอาณาจักร

จองโรงแรม จองที่พักในสหราชอาณาจักร ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Agoda


จองที่พักในสหราชอาณาจักร
โรงแรมที่พักในสหราชอาณาจักร

บริการจองที่พักในสหราชอาณาจักร จากอโกด้า สามารถเลือกจองที่พักในสหราชอาณาจักร ด้านบนในช่องการค้นหาที่พักในสหราชอาณาจักร หรือเลือกที่พักในประเทศสหราชอาณาจักร ได้จากเมืองต่างๆ ด้านล่าง

เลือกจองที่พักในประเทศสหราชอาณาจักร

ลิมมิ้งตัน อรุนเดล บอทเทิล แอปปลีตัน ลี มูรส์ คอลิ้งตัน
ชาร์เมาท์ คูปาร์ ลัมพ์ มิดเดิลวิช พาร์คเกท
พิทเลสเสีย เซาท์เธล ทาเมส ดิททัน วาร์นฟอร์ด วิลลิตัน
เบิร์นฮาม โฟร์ฟาร์ Wembley สโตน ฮาร์โรว์
น็อตติงแฮม มิสโตน พลู วิมสโลว์ ดัดดู
อีส ลูอี ฮาร์ริ่งตัน ฮาร์ริ่งวอร์ท เน็ทเทอร์ สโตเวย์ พอร์มสันนาชัน
เรดคาร์ เลินนิ้งตัน สปา แคนน็อค แคมเบอร์เลย์ Canterbury
มาลเวิร์น Middlesbrough กิลิ้งฮาร์น Dudley ฮอล์ยเฮด
บร์นสเต็ปเพิล คราวเล สตาฟฟอร์ด คริสตจักร นิวเคียว
คาร์ลเซิล เชมสฟอรฺด เค็นนิวอร์ท เคมบริดจ์ คลิททีโร
ฮุค คลีวีดัน วาลเซล สเปลดดิ้ง ปีเบิล
เว็ทเทอร์บาย ดาร์ทฟอร์ท ออกซ์ฟอร์ด Southampton เฮิร์มเลย์
คอร์ยดอน แอบบ็อทนิวตัน มิดเฮิร์ท เบอร์ฟอร์ด แมนเชสเตอร์
Welwyn Garden City เมือง ริชมอน อัพพอน เทมส์ ดาเวนทรีย์ ดอร์เชสเตอร์ คอร์บี้
อีทกิลบริด เรดดิทช์ บัสสิ้งสโตค อาเมอร์ชาม ลานดูเนา
วิกค์ อีเวสชาม เกสวิค เบ็คฮิล Portsmouth
นิวมิลตัน เค็นมอร์ โฟเรสท์ โรว์ โดโนช กริมส์บี
คิดเด็นมินสเตอร์ คิงกัสสิ ดาร์ลิ้งตัน สคอนทรู แพดสโตว์
ทิเวอร์ตัน เดอแรม เดอร์ฮาม อัลส์วอเทอร์ Worcestershire
บร์อคเค็นฮาร์ด Preston แรมส์เกท สคิปตัน Sheffield
เพิร์ธ วัทฟอร์ด ซัททตัน โคลไฟลด์ ดรอฟวิช ชิฟเฟนฮาม
เชสเตอร์ เครียคเกิลชี ดัคเคิล เนิร์น สเตร็ปเฟฟเฟอร์
ติวเกสเบอรี วอททิ้ง โคเวนทรี Rotherham ฟาร์นโบโร่
ชิปปิ้ง ชามเด็น ลอทโบโร่ เซาท์นอร์เม็นตัน โครโทม เวสทันซุเปอร์มาร์
เอสทีฮีเล็น ลิชไฟลด์ Heathrow มาเก็ท บอสวอร์ท บักกิ้งแฮม
แกตวิค วอคโซป Leicester ชิปปิ้งนอร์ทตัน บริดเด็น
ฮักเกอร์ฟอร์ด Stockport นิวคาสเซิลอัพพอนไทน์ คิลมาร์นอค เลย์แลนด์
ฮาร์เพ็นเด็น โพสทรัช วิดเนส สแตนเต็ด บาทเกท
เบอร์เก็นเฮด แอลทรี รัททิน บิกเกอร์ เก็ทเทอร์ริ้ง
เลียทเฮดทอร์เฮด คิงส์ไลน์ เบิร์นมินิสเตอร์ โมลด์ Stoke On Trent
เร็ทฟอร์ด พอนเท็ฟเฟรคท์ ลิฟวิ้ง อุลลาพูล ไกด์ฟอร์ด
มาโล ออน เทมส์ แกรนดาวส์ ออน สเปย์ แทมเพิลปาร์ติค กรีนนอค วินเซสเตอร์
วินด์เซอร์ เปนริช เบดฟอร์ด Derby Exeter
แฮลิแฟกซ์ เออร์วิน Isle Of Man รีดดิ้ง ชรีส์บูรี
Stratford Upon Avon วาร์วิคก์ เท็นเทอร์เด็น แอบบิ้งตัน แอสเบอร์ตัน
บาวเนส เชทแฮม ฟาร์ลเมาส์ ฟิชเกิร์ด โฟรมี
เรดดิทช์ Rochester เซาท์พอร์ต สเตรทฟอร์ต เท็ม
วูดสโตค Doncaster Gatwick Airport เฮ็นดัน ปีเตอร์โบโร่
ทามวอร์ท ทอนดัน เชสเตอร์ไฟล์ เฮอร์ฟอร์ด เพิร์ทไชร์
เร็นฟริว ร็อคเดล เชอร์เรย์ ฮอนสโล เบรคคอนสไฟล์
บูรี่ เชดเดิล มาคเคิลไฟล์ ไวร์โร่ เซปเปอร์ดัน
เชพสโตว์ คอลวี เบย์ Dover เกรท ดึนโนว์ เฮอร์ฟอร์ด
ฮอร์ชาม Lincoln ลอช ลอมอนด์ สนามบินแมนเซสเตอร์ โอคขาม
พอร์ต เทลบอท เพลสวิค Sunderland ชัทตัน เวคไฟล์
วอลลิ้งฟอร์ด Washington แอสฟอร์ด กบ นอร์ธ เบอร์วิก Aberdeen
แอบเบอร์โฟ เอิร์ท อาร์โรชาร์ อัชเตอร์เรนเดอร์ บลันชุลิช
บอลโลช เอดินบะระ แฟลงคริก กลาสโกว์ สเตอร์ลิง
คาร์ดิฟฟ์ ไกนิด นิวพอร์ต Swansea แคนาร์โฟน
เบลฟัสต์ ไอส์ คริฟฟ์ ดิงเวล แอคเคิลเฟคชาน
คิลลิ้ง คิกคาล์ดี โมนโทรด นิวตันมอร์ ปีเตอร์เฮด
โรส ไชร์ เซนต์แอนดราตา ตา ฟาร์แฮม มาร์เกท
โชลเลอร์ฟอร์ด Boston พิคเกอรริง โสเวอร์บี บริด โลทเทียน
อินเวียร์รี ทรูน คิงส์ตันเตมส์ สต็อคตัน ออน ทีส ฮันส์แตนตัน
เวลลิ้งโบโร่ Guernsey บลานเบอริส St Peter Port แอคคริงดัน
บิวลิยู คาสเทิลฟร์ด ไฮด์ เพรสเบอรี่ กริสโบโร่
มาทล็อค บาท นิวมาร์เก็ต อาคลีฟฟีนิวตัน รักบี้ อาร์มาก์
เร็นเฟรนไชร์ แองกัส ควีนเฟอรรีเหนือ อาร์ยิว ทัชโซ
ทัมมินโทล เอสเซกซ์ ลัม บาธ Northern Ireland
แกร็นริดดิง เบคเคิล Denbighshire เฮเลนส์โบ่ วาร์วิคก์ไชร์
ไรย์ อินเวียร์รี บอสเซอร์มันท เคียทเอนส คาเลนเดอร์
ดัมเฟรสไชร์ เบลลีค คอนวี ฮันส์แตนตัน ไคล์ ออฟ โลชชาช
เท็คเท็ด วาร์ สัฟฟอร์ค เบอร์มิงแฮม เวย์บริด
เบลย์เกลลี่ แอฟบิ้งดัน ฟรีท กรีทนา กรีน พอร์ต อีริน
แกรโลช คัมเบอร์เนาด์ พิทโทลโฮร์ มิลดัน เคย์เนส แกรนเกอร์เมาท์
นอร์ธวิค คอร์เนอร์สก็อต แฮมิลตัน คารนอสตี เวท โยคไชส์
แอบยอน บลานเบอริส บรอมเลย์ อินเวียร์รี ดรัมนาโดรชิท
ออลโฟรด วิทชัวช์ เอสติ้งส์ นิวโบ่ แอนทรีม
แอปพิน เพ็นเซนซ์ ครีวี บรูดัน อัพออน เทรนท์ เบรนทรี
แซนดี้ มอเทอร์เวล เก็ลนโรทีส พอนทีพูล Gloucester
ฮาร์เลช คาร์ริคเฟอร์กัส โทเบอร์โนรี เคลคดัน ออน ซี แบมฟ์
อาร์สเตนส์ นัวเนียดัน ทาว ลอนดอน โคลเซสเตอร์ เบ็คเลย์เฮิร์ท
บร็อคโบ่ สตีเวนเนจ Plymouth โอบัง Salisbury
เฮ็คฮาม อีเม็ล เฮมสเตรด ฟอร์ทวิลเลียม เมดเด็นเฮด บรอมส์โกรฟ
บัคดัน บาร์นสเกย์ อินเวอร์เนสส์ นิวตันสวีวาร์ท ดันเฟอร์มไลน์
ซิสเซ็กส์ อิลมินสเตอร์ มาทล็อค นิวบูรี่ ค็อบแฮม
เบเวอร์รี่ ลาเวนแฮม บาลเลเตอร์ รันคอร์น ฮาร์รอกเกท
ยาร์น Bradford โอสเวสตรี เวสท ไดตัน ลางก์กามมาร์ซ เวลล์
นิวพอร์ตแพกเนลล์ Brighton and Hove โฟร์เรส ไฮซ์ ไวคอมบ์ ค็อบแฮม
นัตส์ฟอร์ด อัลเชสเตอร์ แอมแมสบูรี่ อีทบอร์น เฟเวอร์ชาม
Bolton แวรกซ์แฮม ดันบลาน เค็นเดล บาริลดัล
เบอร์มาร์ริส St. Helier บรีคอน Newcastle วอคกิ้ง
Ipswich คินรอส ซานบาช เซลคริก ลานดรินดอด
แอฟฟริสตัน ลีดส์ เบิร์นเลย์ เซาท์ ชิฟด์ ฟาร์นฮาร์น
ฟอล์คเคสตัน อาเวียร์มอร์ เทิร์นเบอร์รี่ เรียเกท บันบูรี่
อิสลี ออฟ สคีย์ ลานนีลลิ บริสโตล ลานโกเล็น เบคเลย์
นิคตัน วาร์นมินส์เตอร์ Norwich ออลวิก เบรกเนล
เว็นทนอร์ โรมเซย์ โซลิฮุล วาร์ริ่งตัน โลเวศทอฟท์
Dundee แบล็คพูล เซเวนโนคซ์ เฮ็คฮาม แอมเบิลไซ
แอปแรคออน แอปเบอร์คราฟ แอปเบอร์แดร์ แอปเบอร์เดาส์ แอปเบอร์ไดฟี
แอปเบอร์เฟลดี แอปเบอร์กาวินนี แอปเบอร์เกล แอปเบอร์เลดี แอปเบอร์ลาว
แอปเบอร์พอร์ต แอปเบอรีสไทส์ แอคตัน เทอร์วิว แอดเมสตัน แอคฮาดโดเวย์
ฮันทรี เอิร์ด ออฟเซทล์ แอลบรกดัน แอลบรกดัน แอลเดอร์โกรฟ
แอลเดอร์เลย์ เอด แอลเดอร์ชออท แอลดริดก์ แอลวาร์ก แอลขาม
แอลมอนส์บูรี แฮสเกอร์ แฮสตัน แอลตัน แอลวีเลย์
แอลเวสตัน แอมวิช Wolverhampton แอนโดเวอร์ แองเมอร์ริ่ง
แอนนาฮิลท์ แอนสตรัคเทอร์ แอนส์ไท แอปเปิ้ลบี อิน เวสท์มอร์แลนด์ แอปเปิ้ลบี มาก์นา
อาร์ดีโอแน็ก อาร์ดเฟิร์น อาร์เซ็ก Arniston อาร์โนล
อาร์ไซด์ อาซ์ อาซ์โบ่ อาซ์บี ดี ลา ซอช อาซ์บี เซ็นท์ เล็ดเกอร์
Ashington อาซ์ดันอันเดอร์ไลน์ อาซ์ดัน แอทเตอร์สโตน แอทเทอร์โบโร่
อัคชินเล็ค อุลด์เน็ค ฮันเบ อาวีเลย์ อายเมอร์ตัน
เบคตัน บาร์กินตัน แบคช็อท เบรคเวล บาลา
เบลคอมบ์ เบลด็อค เบลสาลลา บาลินเดอร์รี อัพเพอร์ บาลิ้งลุค
บาลีเดรน บาลีมีนา บาล์มาฮา บาลมีเดีย บาควิดเดอร์
บาร์นโบ่ บรานบ์ดัน บานกอร์ นอร์ทเทินไฮแลนด์ บานกอร์ เวลส์ บานน็อค
แบฟชิลด์ บาร์บอน บาร์บรูค บาร์ดเวล บาร์เม้าส์
บาร์เนด เคทเทิล บาร์โร ใน เฟอร์เนส บาร์รี บาร์ดัน ใต้ นีดวูด บาสโล
บาสเส็นท์เว็ท บาสเส็นท์เว็ท เล็ค สเตชั่น บาเทิลเลย์ บันนาครี บีททอค
บิวลี เบดเดิล เบดด์เกลเลิร์ท บีชชาร์นเวล บีส์สดัน
เบกเกอร์รี เบอร์เกลเลยย์ เบอรฮาร์นสเต็ด เบรคเวล เบอร์วิค ฮิล
เบอร์วิค ฮิล อัพออน ทวีด บีชวอร์ท บีท ยะ โคด เบลด์เลย์ บีเคสเตอร์
บิดฟอร์ด บินไฟล์ บิงเกิล เบอร์ชานเกอร์ เบิร์ดลิป
เบิส์ดชอป อัคแลนด์ บิชชอปส์ สโตท์ฟอร์ด บิชชอปส์ดัน แบลงวูด แบลนด์นาวน์ เฟรสทินนาด
เบแอร์ แอทออล แบลนด์ฟอร์ด ฟอรัม แบลนดิ้งตัน แบลนชิงดัน บล็อคเกย์
โบท ออฟ การ์เท็น โบดมิน บอกนอร์ รีนิส โบล์เนย์ บอลเทิล แอบเบย์
บอนนา บริดจ์ โบโรเดล วาเลย์ บอทเทิล บอทเทิล อัฟ เบิร์น
เบิร์นวิว เบิร์นดัน ออน เดอะ วอเตอร์ โบเวย์ แทรคเซย์ โบว์ สทรีต บ็อควอร์ท
แบรคเคิล Bradford on Avon แบรนส์ดัน เบาส์ดัน บรีชชิน
เบรดเบอรรี เบรนท์ เบรนท์ คนอล บรีวูด บริดจ์ออฟอาร์เลน
บริดจ์ออฟโอไช บริดจ์เก็นด์ออฟลินเทรเท็น บริดจ์นอร์ธ บริดจ์วอเตอร์ บริดจ์ลิ้งตัน
บริดจ์พอร์ต บริก บริกเฮาส์ บรินนิ้งดัน บริคแฮม
บรอดสแตร์ บร็อควอร์ท บรอดดิคก์ โบรม์โบโร่ โบรม์
บร็อมเลย์ ครอส บร็อมยาร์ด บร็อสสีเลย์ โบรช โบรชดัน แอสเทิลเล
บัคเด็น บัคฟาสเท็นเทียช บูด บูท เวล บัคคิ้งดัน
เบิร์กลีย์ เบิร์นเฮ่ส์ เบิร์นเซล เบิร์นทิชแลนด์ เบอร์ฮาม
เบอร์รีเรย์ วิลเลจ บูรี เซนท์ แอดเมอร์ริด บัชนิวส์ บัทเทิลเลย์ คาดนัม
เคริก เคิร์นยาน คอล์น คัมฟอร์ด แคมเบ็ลท์ทาว
แคนนอนบี Cardigan คาร์ยอน เบย์ คาร์นาร์เธ็น คาร์ฟอร์ด
คาร์ลอท คาร์ราเดล คาร์บริดจ์ คาร์รัทเทอร์สโตน คาร์ทเมล
คาสเทิล แอครี คาสเทิล แอสบี คาสเทิล คารรี คาสเทิล คอมบ์ คาสเทิล ดอนนิ้งดัน
คาสเทิล ดอกลาส คาสเทิลดัน คาสเทิลทาว คาทอริก บริดส์ คอว์แซนด์
ซีแมส เบย์ ชาร์ฟอร์น เซน ปีเตอร์ แชเพิล สไตล์ แชเพิลทาวน์ ชาร์
ชาริง ชาร์การรี ชาร์ตัน ชาร์ตัน คิง ชาร์วูด
ชาร์มิสเตอร์ เชิร์ดเดอร์ เชอร์ตีร์ เชิร์สแฮม เชิร์สฮีมท์
เชิร์สเตอร์ตัน ซีนส์ เชิร์ก ซายเติลเฮิร์ด คลอรี
เซาว์รี เคิร์ดโซว์ เคิร์ดตัน เฟอร์เรอร์ ซายวิสซิสเตอร์ แครฟิวส์
แครปตัน แคร์เวอร์ดอน เคร์ ครอร์ส ครีเวลน์ ครีส์เทอร์
ชลักกีร์เทิร์น ครีย์ทรอพส์ เคิร์บรี ควอเวนฟอร์ด คราวน์
ไซน์เดอแบงค์ คอร์วเบรอกดอร์ คอร์วเวลล์ คอร์เกอร์แฮม คอร์เกอมัน
คาร์ดิคอร์ด คอกเกส์ฮูมส์ คอร์ บริดส์ฟิวส์ คอร์สตรีม คอร์วฟอร์ด
คอร์วลินส์ คอร์วฮิลล์ คอร์วลิงโบนส์ คิงส์ตัน คาร์ม มาร์ติน คอร์นลิตัน
คอร์นิสตัน คอร์นอนบริส์ คอร์นเชทท์ คอร์นติน คุกฮาร์ม
คุกส์ทาว์น คอร์บด็อก โคว์ซัม คอร์เว็น คราวน์บริดส์
คอยเชิร์ด เครว แครนบรูกส์ แครนเวลล์ แคร์ทตรอน
คราวน์ฟอดส์เบิร์น คริวแกร์น คริคคริทส์ คริคฮอร์เวลล์ คริคเลดค์
คราวน์มาตี คราวม์ ครอสส์ฟอส์ด คราส์ตัน ครอกส์เดลล์
ครูดเวลล์ ครอมลิน เคร์อลอม เคร์อเลน เดลบิตีย์
ดอร์ทกิทส์ ดาลมาลีย์ ดาลวินนีย์ ดาร์ทมันท์ ดาร์เวน
ดอว์วลิสส์ ดีลล์ ดีนส์แชงก์เกอร์ ดีแกนวี เดนไบส์
เดนตอน เดสโบโร่ เดลวิลส์ บริดจ์ เดวิชเซส ดิดมาร์ดัน
ดินาส มาวดี ดิสเลย์ ดิททิชชาม ดอคเครย์ ดอลเกลลู
ดอลลาร์ โดว์ดีเล็น ดอร์เชสเตอร์ ออน เท็มส์ ดอร์ริดจ์ เดย์ดัน พลาสโล
ไดเม็น ดัคมานดัน ดูกินฟิวส์ ดอว์เวอร์ตัน ดาร์มเบอร์ตัน
ดัมฟิสส์ ดูลแกนนอน ดันกีเว่น ดันกีนเวลล์ ดูนูล
ดัลส์ ทิวส์ ดัลส์ เทเบิล ดัสส์เตอร์ ดัสส์ตัน เดอร์นิสส์
เดอร์ลีย์ ดัสฟอร์ด ดาร์มเชิร์บ เอริงส์ เอิรล์ เชอร์ตัน
เอิรล์ โคลว์ อีชิงเวิร์ล อิสท์ ดิลฮาม อิสท์ เรทฟอร์ด อิสท์ เวมเวทส์
อิสท์ครูส อิสท์ลีย์ อีตัน อีตัน โซคอน แอทตัน
อีเดนบริดส์ อีเล็กตัน เอ็กตัน เอลล์กิน เอลล์เลมฟอร์ด
เอลลเซนฮาม อีลีย์ เอมบลีตัน แอมส์วูสส์ แอนฟิวส์
แอนนิสกิลส์ แอบสัน เอสคริกส์ เอสฮูส เอติงตัน
อีเวอร์ชอร์ท อีเวอร์ลีย์ เอวลอร์ส เฟเกสฮาร์ม ฟาลฟิวส์
ฟอลก์แลนด์ ฟาริงดอลน์ ฟอร์ลิกส์ทาว์น เฟิร์น ดาวน์ เฟอร์รีไซน์
ฟิสตอฟท์ ฟิบมิลลีทาว์น ฟลิสท์ ฟลิทส์วิกส์ ฟอร์มบีย์
ฟอร์ด ออกัสท์ โฟว์ตัน โฟว์รีย์ เฟลน์โฮป ฟาร์มฟิวส์
ฟาร์มลิงแฮม แฟรกส์บีย์ เฟอร์ซีย์ ฟรอดส์ฮาร์ม ฟอร์กฟิวส์
ฟูลบอร์น เกียร์เว็น แกนตอน การ์เด็น ซิตี กลาสแตงส์
เจอร์รัน ครอสส์ เจอร์เดิลซัม กิสซิงส์ กลาสตอนเบอร์รีย์ กริซบรูค
แกร์นเวิลน์ เกิร์นมอร์ริตัน กลอส์โชป กอร์ทแลนด์ โกดอลล์มิ่ง
กูลล์ กอร์รีย์ โกลล์เลสตอน ออน ซี โกลแทกเคิล แกรนส์ โอเวอร์ แซนส์
กราเวนเซนด์ เกรย์ เทอร์รอกส์ กรีซส์ เบอร์อามส์ กรีซส์ บราว์ตัน กรีซส์ คลิฟตัน
กรีซส์ คลีตัน เกลดท์ เฮลล์ลิงเบอร์รีย์ กรีซส์ วิสท์ลีย์ กรินเดอร์ ฟอร์ดส์ บริดส์ กริบเลอตัน
โกลบว์ เฟอร์รีย์ เกบเทอร์ริน แฮกส์นิสส์ แฮดิงตัน เฮลีย์
แฮดโลว์ เฮลล์เลย์ เฮลล์ซัม ฮาพเฟิร์ด เฮรวน์
ฮอล์สแตจ แฮนเชิรดส์ แฮนฟอร์ด แฮนรีย์ คลาสเซิล เฮลเรนอีย์
ฮอลส์ตัน แฮร์เรียทซัม เฮลล์โรว์ ออน เดอะ ฮิลล์ ฮาร์ดเลย์พูล ฮาร์ดลีย์ วินนีย์
ฮาร์ดพูรีย์ เฮลล์วิส ฮาสลิงเดน แฮทส์ เบอร์ซามพ์ เฮลล์เทอร์เซก
เฮเวอร์ฟอร์ดเวสท์ ฮาร์วิก ฮาร์กซูส ฮอร์นบีย์ แฮร์เวิร์ด
เฮส์ เฮย์ฟิวด์ เฮย์ ออน ไวน์ เฮย์เวิร์ด ฮีท เฮดคอร์น
เฮดิงลีย์ เฮดเลม เฮบเดิร์น บริดส์ แฮกส์ฟิวส์ เฮลเลบีย์
เฮลลิงลีย์ เฮมส์เดล เฮลส์ตัน เฮนฟิวส์ เฮนลีย์ อิน อาร์เดน
เฮนลีย์ ออนเท็มส์ เฮิร์นมอนเซลส์ แฮร์เซิล แฮสวอลล์ เฮย์เวิร์ด
ฮายส์บริดส์ ไฮย์เยอร์ เบอร์วอร์สลีย์ ไฮย์เวิร์ด เฮลล์บราวส์ ฮิมลีย์
แฮงก์กรีย์ ฮินดอลล์ ฮินตอนล์ ฮิงสตอนล์ เฮนวาลล์
ฮิทเซิล ฮอร์บีทส์ โฮว์ตัน โฮว์คอม โฮว์ ชามพ์เพิล
โฮมเฟิร์ส โฮลเวิร์ลลีย์ โฮลลีย์เวลล์ ฮอลน์นิงแฮม ฮอลน์นิตัน
ฮอลน์แคสโซล ฮอล์นเดียน ฮอลเรบริดส์ ฮอร์ซิงตัน ฮอร์ตัน
เฮลตัน ลีส สปริงส์ โฮล์วิงแฮมส์ ฮาวล์ เกรท ยาร์เม้าส์ อาวล์เดน
ฮับบีย์ ฮันดอลล์ เฮอร์เลย์ เฮิร์สบอร์น ทาร์เรนท์ อิบสตอนย์
อิลล์ซาสเตอร์ เอลล์ฟาร์คัมบ์ เอินเซอร์ อิงลิสตัน อินก์กราม
อินเวอร์กอร์ดอน ไอย์รอนบริดส์ เอลล์เวิร์นทาวน์ ไอย์วีเซิร์ด อิกส์เวิร์ด
เจิร์ดเบิร์ก คีบย์ลีย์ กรายส์ เคลโซ เคนทาร์เลน
แคทเติลเวลล์ คิมส์ซามส์ Kidwelly เคลเบอร์นีย์ เคลเกทตีย์
เคลเลิร์น คิงแฮมส์ คิงส์ แลงลีย์ คิงส์ มิลส์ คิงส์บริดส์
คิงสเคลียร์ คิงสเทตันส์ คิงส์ตัน แบกส์พูสส์ คิงตัน บราวน์ คิงส์ตัน
คินลิซ แรแนซส์ เคิลเบียน เคิลบีย์ ลอนส์เดล เคิลบีย์มูไซน์ เคิลกินเทิลเลกซ์
เคิลไมส์เคิร์ล เคิลตัน ออฟ เกิร์นนิสลา เนวริสเบิร์ก เนบเวิร์ด โนว์ลีย์
กาย์ลิกเคน แลมปีเตอร์ แลนซิงก์ แลนฟอร์ด แกร์นลีย์ มาร์ลิส
แลงก์พอร์ท ลากส์ ลากอลล์ ลีย์ มาร์ตัน เลสเดิร์นฮาม
เลเวิร์นแฮทส์ แลคเลดส์ เลสซาร์ม ลีย์ ลิงตัน บาซเซิร์ท
เลอร์วิกส์ Letchworth เลทเทอร์ฟินลีย์ ลูเซิร์ท เลย์เวน
ลีย์เวส เลย์เบิร์น ลิฟตัน เลย์มาวาดีย์ ลิทลิทโกลว์
ลิฟฮูก ลิสเกิร์ด ลิทซาร์ม ลิทเทิล เบอร์แฮมร์สเตท ลิทเทิล ฮอลล์แลนย์
ลิทเทิล มอลล์เวร์น ลิทเทิล ซัทตัล ลิทเทิลบอร์น ลอวนาร์มัน ดีไฟว์ เซอร์ล็อก แลนย์ดีย์อินโอเลน
แลนย์เดกล่า แลนย์ดีโล แลนย์โดเวอร์ลีย์ แลนย์ดีบีย์ แลนย์เกิฟนีย์
แลนย์กิบบีย์ แลนย์เลิสไทย์ แลนย์เลิร์ก แลนย์วิส แลนย์เซร์นเฟรส
ลาร์นดีย์ เลิรนตีย์ เวลล์ ลอร์วเคิลเฮสด์ ลอร์กโกว์อีแฮสด์ ลอร์กอินเวอร์
ลอฟตัส ลอง คอมบ์ดัน ลอง เมลฟอร์ด ลอง ซัททัน ลองฟอร์แกน
ลองโกรฟ ลองโฮสลีย์ ลอร์ทวิสทีเอลล์ ลอร์ท โลเวอร์ วิสลีย์
แกรนแฮม โลวิกส์ กรีนส์ เลิร์ดโลว เลิร์ทดิน ลิงก์ ลูทเทิลเวิร์ท
ไลน์ดิงตัน ลิดย์ฟอร์ด ลินย์เฮิร์ท ลิทมันท์ เลทเทอม ซีท์ แอนส์
แม็คดัฟ แมลฮาร์ม มาร์มเบอร์รีย มอร์ตัน มาร์เวิร์น เวลล์
แมนนิงทรีย์ มานนูเดิล มาร์เก็ต ฮาร์โบโรว์ มาร์เก็ต ราเซ็น มาร์กฟิวส์
มาร์สเด็น มาร์สซาม มาร์สตัน มาร์ตัน มอร์เท็น มาร์ทอร์ก
มาร์ซัม แมทเฟ็น เมสซ์ มิลสเกตท์ Medbourne
Melbourn เมล์ซัม เมล์ตัล มูวเบย์ เมียร์ เมอร์รีเดน
เมอร์ทรี ทริดฟิล เมทเทอร์ริงแฮม แม็กโบโรวท์ เมย์ มิกเกิลฮาม
มิกเกิลโลเวอร์ มิดเดิลแฮม มิดโซเมอร์ นูต มิลล์ฟอร์ด เฮเวน มิลล์ฟอร์ด ออนซี
มิลล์ตัน เออร์เน็ต มินส์เตอร์ มินสเตอร์ โลเวลล์ มอร์ฟีร์ มันเม้า
มันเทคิวท์ Montgomery มอร์ลาล์ มอร์แคมบ์ มอร์ตัน อิน มาร์ช
มอร์ตันแฮมสเตดท์ มอร์เลย์ มอร์เทโฮ มาร์โว มอสโบโรว์
มอททรามส์ เมาส์โซ มัช เวนล็อก มิวร์ ออฟ โอด มันดิสลีย์
เนลล์เวิร์ด แนนท์วิสซ์ นาร์เบิร์ก นิสท์ นิสฮามส์ มาร์เก็ต
เนฟเฟน เนสเทอร์ วอสเดลลล์ เนสเทอร์ วิสเทเคอร์ เนสโลว นิวส์ แกโลวเวย์
นิวส์เวิร์ค อิมพอล์ แทรนท์ นิวบอร์น ออน สโตร์ นิวบริดจ์ นิวคาสเทิล แอมไลน์ นิวคาสเทิล อันเดอร์ ไลน์
นิวเว็นท์ Newport Isle of Wight นิวพอร์ต เปรมบ์ Newport Gwent นิวตัน โซลนี
นิวทาวน์ นิวทาวแนเบย์ นอร์ธ เฟอร์รี่บี นอร์ท คิลิ้งโฮล นอร์ธ
นอร์ธปีเทอร์ตัน นอร์ธสโต๊ก นอร์ธเวลชาม นอร์ธเทลเลอร์ดัน นอร์ธวูด
นอร์ธดัน ดิสนีย์ โอคเมอร์ โอเคย์ โอคแฮมป์ดัน โอนวินด์เซอร์
โอนวินด์เซอร์ ออนนัง ออนนิช ออร์คิกค์ โอเตอร์ชาว
เฮ้าส์ตัน อันเดิล โอเวอร์ เคลเล็ท Overstrand แพลงดัน
เพลดฟอร์ด ปังก์บอนน์ ปาร์คเค็น ปาร์เรคคอมบ์ เพ็ททีเลย์ บริดจ์
เพ็ทเทอร์เดล เพ็ททิ้งแฮม เพียสเล็ค เพ็มเบรรี เพ็มโบรค
เพ็นโบรค ดอคก์ เพ็นนาท เพ็นคอด เพ็นคริดจ์ เพ็รทรีเดรท
เพ็นทรีโฟล เพอรโชว์ เพ็ทวอร์ท เพลดฟอร์ด พลัคคีย์
โพเลสวอร์ท พอนท์ สติคิล พอนท์ไวล์ พอนแฟน พอนไทปริดด์
พอร์ตไฮเซ็ก พอร์ตออฟเม็นเทิท พอร์ต ซันไลท์ พอร์ตบาลินเท พอร์ตบูลี
พอร์ตคาวล์ พอร์ตลีเว็น พอร์ตมาด็อก พอร์ตโทล์ พอร์ตปาทริค
พอร์ตซอย พอร์ตสตีวาร์ท พอตเตอร์ บาร์ พับโบโร่ ปรีส์ค็อท
พับโบโร่ เพอร์ฟลีท เรดคลิฟเฟ เรดเล็ท เรดสต็อค
แรมส์บอทเทอน รัมเซย์ ราเว็นส์กลาส ราเว็นส์คาร์ เรดบรดจ์
เรดฮิว เรดไลน์ แร็บออน เรยโนลด์สโตน ชายเดอร์
ชุ ไรย์ ริคมานส์สวอร์ท ริบเพลย์ ริบอน
ริสบี ริเว็นฮอล ร็อชฟอร์ด โรมฟอร์ด โรสส์ ออน ไว
ร็อทเทส ร็อทเทเลย์ ร็อทเวล ร็อททิ้งเดียน โรวาร์ดเด็นนาน
โรว์ตัน โรโยล ทันบริดจ์ เวลส์ รอยบริดจ์ รอยส์ดัน โรเซล
รัฟฟอร์ด รักกีเลย์ เฮย์ดอกค์ รัสเปอร์ รัสเวรฟ
ไรด์ ไรดัน เซทเดิลวอร์ท สาแฮม ทอนเนย์ เซนท์แอนเนส
เซนท์แอลบานส์ เซนท์ แอนเนส ออน เดอะ ซี เซนท์ อับบิน เซนท์ อัสเทล เซนท์ ลีส
เซนท์ จอนส์ เซนท์ ลีโอนาร์ดส์ เซนท์ มาร์กาเร็ทแอท คลิฟฟี เซนท์ มาเวส Saint Peter Port
เซนท์ ปีเตอร์ส์ ชัช เซลคอมบ์ สาล์ฟอร์ด ซอลท์เบิร์น บาย เดอะ ซี ซาร์นเลสบูรี
แซนเกท แซนด์ดาว แซนวิช แซนดัน เซาท์เดอร์ฟุต
เซาท์เดอรดัน สาวบริดจ์วอร์ท สาวเรย์ สาวที เซ้คมันด์แฮม
สเคลบี สคิสเซ็ท สโคล์ สคุฟท์โทรฟ์ เซล
ซีสเกล ชีวิว เซ็ดจ์ไฟล์ เซ็ดเดิลส์คอมบ์ เซลเชย์
เซ็ทเทิล เชฟเทสเบอรี ชาลคลิน ซ็อง ปิเออร์ ซาว
Shedfield เซียริ่ง เซฟฟอร์ด เซฟเซด เซฟดัน มาร็เลท
เซอร์บอร์น เซอร์ลิ้งแฮม เซทแลนด์ ชิฟเนล ชซินคลิฟฟี
ชิปส์ดัน ออน สโตร์ ชิปดัน ชิปดัน อันเดอร์ ไวช์วูด ช็อตเติล ซัสโตค
ซิบสัน ซิดเม้าส์ ซิททิ้งโบโร่ สคิกเนส สเกอร์เนอร์สเดล
สเลดฟอร์ด สลินฟอร์ด เซาทฺ เคฟ เซาท์ เฮล์ลิ้ง เซาท์ ไฮคีแฮม
เซาท์มอทเทิล South Stoke เซาท์ วิเรอร์ เซาท์ซี เซาร์ทเวล
เซาท์วอลด์ สปาร์คบริดจ์ สปาร์คฟอร์ด สปาร์ชอล์ท สเป็น บริดจ์
สเป็นนีมอร์ St Asaph เซนต์มาร์ติน เกินเวย์ เอสที เดวิดส์ สเตลแฮม
สแตนฟอร์ด สแตนดิช สแตนนิ้งดัน สแตนดัน เซนท์ ควินทิน สแตนวิค
สเตปเปิลฟอร์ด สเตเวอร์ดัน สเตเว็นดัน สเตรนนิ้ง สโตคบริดจ์
สโตคดัน ออน เดอะ โฟเรส สโตค แอลบานี สโตค โปเกส สโตค ริเวอรส์ สโตคเค็นชัช
สโตนเฮาส์ สโตนนี สเตฟรอร์ด Stornoway สโตรริ้งดัน Stourbridge
สโตรพอร์ต สโตร์ คัม กาย สเท็งเรอร์ สเท็งเฮเวน สเท็งบลาน
สตรีท สโตนเทียน สโตน ชัดบูลี่ สัทบิทดัน
ชัทดัน เบ็นเกอร์ ชัทดัน เชเนย์ ชัทดัน เมดด็อค ชัทดัน ออน ซี ชัทดัน สโกทเนย์
สวัฟฟ์แฮม สวัฟฟ์แฮม บูลเบคก์ สวันเนจ สวันมอร์ สวินดัน
ไซมิ้งดัน ไซเรชชาม ไซเวล เทดเคสเตอร์ เทคเลย์
ทาสาร์นู ทาร์เบ็ท อาร์เยล และ บูท ทาวิสท็อค เทย์นัท เทงเมาส์
เท็มเพิล คลูด เท็มเพิล คอมบ์ เท็มเพิลโสเวอร์บี เท็นเบอรี เท็นบี
ทัชแชม เทดฟอร์ด ทริงก์ โทรนนาบี ออน ทีส์ โทรนเบอรี่
โทรฟ มาเก็ต โทรเพ็นนเส โทร์เวอร์ดัน เทรดไฟล์ ทิคเฮิร์ท
ทิงนาบรัช ทิลส์ดัน ทินส์บูรี่ ทิงเวล วัลเล่ย์ โทดดิ้งดัน
โทดวิคก์ ทอลเลอร์ดัน ทอมมาติน โทนบริดจ์ โทลันดี
โทรพอยท์ Tortworth โททเนส ทาวเคสเตอร์ เทรดเอดร์
เทรดการ์ ทรีเวอร์ ทริงก์ โทรเบค โทรบริดจ์
ทรุโร เทิร์นเนอร์ ฮิล ทัทบูรี่ ทู บริดจ์ ไทดรัม
ไทเนอร์เมาส์ ไทยาร์ดเดรท อัดดิ้งส์ดัน อุลเวอร์ดัน อัมเบอร์เลจ บริด
Upholland อัพลาวนอร์ อัพเพอร์โบดัน อัพเพอร์ สแลงเตอร์ อัพพิ้งแฮม
ยูเอสเค เวอร์เนีย วอเตอร์ วาเดสบรด วาเดสมิล วอคคิ้งกอน
วอลเลสเสย์ วอลแทม โฟเรส เวลวอร์ท วันส์ฟอร์ด วันเทจ
วาสอเวย์ วาสฟอร์ด วาสสิ้งโบโร่ วาสสิ้ง วอเตอร์สต็อค
วัทเท็น วัทดัน วีดอน บีค เวลเลสโบ่ ฮาสทิ้ง เวลส์
Welwyn เว็บ West Auckland เวสท์ เคอร์บี เวสท์ ลินดัน
เวสท์ ลู เวสท์ โรว์ เวสท์ ทรัคร็อค เวสเตอร์แฮม เวสเทิลดัน
เวสดัน เวย์โบ่ เวย์เนาส์ วัทดัน เว็นย์ริกก์
วิทบี วิทเท็ปปาริช วิทเทิล เบย์ วิทสเทเบิล วิทเทิ้ลเบอรี
วิคเกิ้ลวอร์ท วิลเลสโบโร่ วิลลิ้งแฮม วิลเล้าท์บี ออน เดอะ โวล์ วินบอร์น มินสเตอร์
วินคานดัน วิงซ์คอมบ์ วิงชีสซี วิงแฮม วิงคดัน
วินสโล วินเตอร์โบ่ วินเตอร์ริ้งฮาร์น วิสบีช วิทเนย์
วีเวลลิชคอมบ์ วอบเบิร์น วูดโบโร่ วูดบริดจ์ วูดเบอรี
วูดฮอล สปา วูดแฮม เฟอร์เรอร์ วูเลอร์ วูลเวอร์ตัน วูทดัน บาสเส็ท
เวิร์คกิ้งตัน วอร์ลิ้งดัน เวรค กรีน วร็อควาร์ดไดน์ วร็อคออล
วร็อคแฮม วิคก์ ริสสิงดัน วาย ยะคีเฮม ยะโนนแฮม
ยะ ฟีลินฮิล ยาร์คอมบ์ ยาร์นเมาท์ ยาท ยาทเลย์
เยคฮาร์น เยคเลย์ เยลโล่ฮาร์ม วูด เยลเวอร์ดัน โยวิล
มอฟฟ์แฟตต์ เชลเท็นฮาร์น โตเกียว มอร์แพ็ท ยอร์ก
แอลตรินชาม ฮาร์โล Christchurch คลาร์ คาวเวส
เด็นแฮม ดีวอนพอร์ต แอคเมาส์ คิงสโคท ลันเคสตัน
มานส์ไฟล์ มาร์โบโร่ เมลเบิร์น นอร์นมานตัน Richmond
ริงวูด ร็อทบูรี เซล สคาร์โบโร่ สแตนเลย์
วาร์ควอท Wellington แอสคอท โอเตอร์เบิร์น เบร็นวูด
อีท แกรนสเตรด แช็กฟอร์ด โฮส โพร์ทที เกรทเทสเชด
วอร์เคสเตอร์ แคมเบิร์น นอร์ธทอบ อาร์คิน บอร์แฮมวูด
Kingston upon Hull เวสทบอร์นวิช เซาเทิร์นออนซี ลาร์น สทรานเท็ด เม้าสฟิทเช็ท
เทรน บรานดอน ฮอร์เลย์ วอเตอร์นิวล็อค บิกเค็นฮิว
Blackburn บาร์เน็ท บร็อคเท็ด คอนบรูค อิลลิ้งตัน
อินฟอร์ด นิวแฮม อายเลสบูรี่ Chichester วิกัน
Huddersfield ลิเวอร์พูล บอร์นมัธ เจอร์ซีย์ บิดฟอร์ด
แอกฮารม ดอกกิ้ง แอบเบอร์เลย์ เอเคิล แอลเบิร์น
แอลเล็คแอนเดรีย แอลเล็นเดล ทาว แอลโล แอลเม้าส์ท แอลที
อาร์เดอร็เซอร์ แอสเวล แอสสิงตัน บาลินเลสตัน บาลินทอย
บาเลมันนี บาเลนาฮินช์ บาร์ดซี บาร์คกิ้ง บาร์ทอมบ์เลย์
บาร์ตัน บาวที เบีร์เด็น เบคกิ้งตัน เบียร์
เบลฟอร์ด เบลชิล เบลเพอร์ เบอร์รี่นาร์บอร์ บิลโบ
บูคแฮม บูทเทิล โบว์เบิร์น โบว์เนส ออน วินเดอร์เมอร์ บอค
บรานสคอมบ์ เบร้าส์ตัน บอร์ด ชากี บรุคแลนด์ โบที เฟอรี่
บับเบิลเฮล บัคเฮิร์ท ฮิล เบิร์นแฮม ออน ซี เบอร์ริ่งตัน บูรี พอร์ต
แครฟฟิลี คาร์โคฟว์ คาร์เดสตัน ชาร์นนี บาสเซ้ท เชทตัน
ชิสซิงตัน ชิดดิ้งโฟล เคย์ตันลีมูร์ คลัทตัน ไคร์นองฟาว
ไคร์โร โคเลอร์เรน โคลลิ้ง คอนเกรสบูรี คอร์นฮิลออนทวีด
โคสเทสเสย์ โคพว์ เครนลาริช ครอมบ์ฟอร์ด ครอสบาย
ครอสกาเทส คุดดิ้งตัน คูลอมบ์ตัน ดาร์ริงตัน กาทวอร์ท
เดอร์สองแฮม ดิดคอท ดันบาร์ ดันส์ ไดซ์
อาเกิลชาม อีท ฮอร์สเลย์ อิธลิชเลย์ แอปว์ วาล แอดแวร์
แอลแฮม แอลลีชเมอร์ โพร์ท แอลตัน แอฟวอร์ท แอสเดล
เฟลบริด เฟิร์นเฮิร์ท ฟิลไฟล์ ฟิลตัน โฟชาเบอร์
โฟร์ด เฟรชวอเตอร์ เกย์ดัน กิฟฟอร์ด เกอร์ดัน
เกรนชี กลาสสิงดัน เกรทเกล็น เกรทมิลตัน เกรทมิสเสนเด็น
เกรทเยลด์ฮาม เกรทวอร์ท กรีนฟอร์ด กรีนนิสแลนด์ กีนา
ฮากเลย์ ฮาล์สโตค ฮาวสเชด เฮย์ลี เฮิร์นเบย์
ฮอร์สเฮด ฮอร์วิช ฮัคนอลโทร์การ์ด ลักกิ้งฮาม อินเวิร์คเคิททิง
อินเวอร์โมริสตัน จอร์นสโตน จอร์นสโตนบริด เคอร์ชอปปีฟุต คิลไซท์
คินการ์ดไดน์ คิร์ก ยีโทล์ม เกอร์ฮาม ลากาน เลเค็นเฮิท
แลนลาช แลงแฮม ลาร์เบิร์ท ลาฟอาร์น เลียสตัน
ลีโอมินสเตอร์ เล็ทคอมบ์ รีกิส เลย์ตัน ลิทเทิลวิทคอมบ์ ลิซาร์ด
ลาล์นแฟร์พูลลิลเชี่ยว ลานกีโท ลานนิดโดส ลานทริสเสนท์ ลันวิท เมเจอร์
โลเธอร์สเดล ลาวเวอร์เบด ลาวเวอร์สแลเตอร์ ลัซ ลัมพ์ชาม
มาเก็ตเดรย์ดัน มาร์สไฟลด์ มาร์สตัน กรีน มาร์ทาม เม็กเกิลเคิล
มีลโรส มีไนบริด มิดเดิลแอสตัน มิลลอร์น โมอิรา
มอนนิเฟท มองค์ตัน มาร์ตัน มัสเซลบ่า ไมเดิล
นาสสิงตัน นาวตัน นีที บริด นิวสโคน นิวฮาเวน
นิวอิน นิวรี นอร์ธบาลัชชูลิช นอร์ธชิลด์ นอร์ธ
นอร์ธวอตตัน นอร์ธลช ออดบอร์น เซนท์ จอร์จ โอลบูรี โอลมีดรัม
โอเฟอร์ โอเซ็ท ปีเตอร์ไฟล์ พิลลิง พอลซีท
พอร์นเนอร์รอย โพรทาดาวน์ โพรทสเกล โพรททิชเชด โพรทเทนเด็น
โปรบัส ควีนเฟอร์รี เรนฮาม เรนฮิว เรย์แล
ฮุดดลาน รุคส์ บริด โรสเซนเดล รับเบอรี เซนท์บลาเซย์
เซนท์เคลียร์ เซนท์คอลัมบ์เมเจอร์ เซนท์ นีโอทส์ สาล์ฟอร์ด แสปโคท
ซีฮาม เซเฮาส์ เซฟเฟิด บัช เชลตัน ซิดบูรี
สเต็ป สต็อค สโตค บาย นายแลนด์ สเตรททีร์ สเร็นชาม
ซัททัน บริด สัททัน ออนฮูล ทาว วาย ลินส์ เทงเกอร์สเลย์ ทาปโพล์
ทาร์บอค ทาร์วิน เท็มโพบาล์เซล เดอะ มัมเบิลส์ ทรัคตัน
ทิคเชฟ ทิคเนล ทินทาเกล อุโทเอ็กเทอร์ วาลเมอร์สเลย์
วาร์นนิ้งฮาร์ม วอเตอร์ นิวตัน วีเลย์ เว็นวอร์ท เวสท์ไวคอมบ์
เวสคลิฟ ออน ซี โวคคิ้งกาม โวล์วิสตัน วอมเวล วอร์เพสดอน
วรอททาม เยียดอน กราสเมอร์ มิลเด็นฮอล นอร์ธทำดัน
บอร์ดเวย์ เท็ทบูรีย์ ลอนดอนเดรีย์ สโตน เพสเลย์
อิลเคิลเลย์ วินเดอร์เมียร์ ลุททัน เทลฟอร์ด แอมเบอร์เลย์
อัสตันใน มาเกอไฟด์ อายสการ์ท กุคขาม เดียน แอดเดอร์นี่ แฟรริ้งตัน กันนี่
ฟาร์มมิโลด การ์เกรพ เกทเฮาส์ ออฟ ฟลีท กริมสตัน อินตันชาเตอร์เฮาส์
โฮลฟอร์ด อินชมาร์โล คินเคียก ลิวเทรนชาร์ด ลัง
มิดการ์น มังค ไฟสตัน เม้าสโฮลล์ มุนด์ฟอร์ด วาลทามเหนือ
ออนการ์ โรสติน สเครบสเตอร์ เสปค วุททัน บริด
แลงคาสเตอร์ Swindon Hull Slough Lockerbie
ที่พักในประเทศสหราชอาณาจักร มีให้เลือกตามเมืองต่างๆด้านบน ในการเดินทางท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร สามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ได้จากด้านล่างนี้ เลือกโรงแรมในสหราชอาณาจักร เลือกที่ท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศสหราชอาณาจักร สถานที่ท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร แหล่งท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ (England) ภาษาอังกฤษ เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป . ประชากรของสหราชอาณาจักรบัญชีกว่า 83% ของประชากรทั้งหมดของประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือและครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะอังกฤษ . เขาใกล้ชิดกับสก็อตไปทางทิศเหนือและเวลส์ในทางทิศตะวันตก นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังชายแดนเหนือทะเล , ทะเลไอริช , มหาสมุทรแอตแลนติกและรายละเอียดช่องแคบอังกฤษ

เป็นปึกแผ่นในศตวรรษที่ 10และชื่อของกรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรในขณะที่ส่วนใหญ่ของการศึกษายืนยันเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป . อังกฤษเป็นแหล่งกำเนิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกที่นำของสหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจชั้นนำของโลกแล้วจักรวรรดิอังกฤษระบบที่มีประสิทธิภาพ อาณานิคมทั่วโลกด้วยฉายา "ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินประเทศ" สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในศูนย์วัฒนธรรมมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก นี่คือที่มาของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่พบโดยทั่วไปของโลกและคริสตจักรแห่งอังกฤษ กฎหมายของอังกฤษยังเป็นรากฐานสำหรับหลายระบบทางกฎหมายอื่น ๆ ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก
เขามีอยู่เป็นราชอาณาจักรที่เป็นอิสระแยกจากกันจนกว่าจะถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 1707 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องแบบเป็นตรารวมกับราชอาณาจักรสกอตแลนด์ในรูปแบบสหราชอาณาจักร ( สหราชอาณาจักร ) วันนี้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือพร้อมกับสก็อต , เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ

ภูมิศาสตร์อังกฤษรวมถึงกลางสองในสามของเกาะและสหราชอาณาจักรรวมทั้งเกาะนอกชายฝั่งเป็นไอล์ออฟไวท์และเกาะซิลลี่

พรมแดนของประเทศอังกฤษกับพี่ชายสองคนในสหราชอาณาจักร-สกอตแลนด์ไปทางทิศเหนือและเวลส์ในทิศตะวันตก . อังกฤษในทวีปยุโรปกว่าเกือบทุกส่วนอื่น ๆ ของแผ่นดินใหญ่ของสหราชอาณาจักร ประเทศถูกแบ่งออกกับฝรั่งเศสโดย 34 กม. ช่องแคบกว้าง แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีการเชื่อมต่อถึงกันโดยช่องอุโมงค์อังกฤษใกล ้Folkestone . เพราะเขาเป็นคนบนเกาะ มันจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลไอริช , เหนือทะเลและมหาสมุทรแอตแลนติก

แม่น้ำที่สำคัญที่สุดของประเทศอังกฤษเพราะพวกเขามีท่าเทียบเรือในลอนดอน, ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิเป็นแม่น้ำน้ำขึ้นน้ำลงแม่น้ำเทมส์ , เมอร์และไทน์ . น้ำที่ระดับน้ำในแม่น้ำสาขาของ มันนำเสนอเพื่อให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีความยาว 354 กม. ที่เวิร์นเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดที่ไหลผ่านประเทศอังกฤษ มันเทลงไปในช่องบริสตอและเป็นที่รู้จักกันน้ำเจาะเวิร์นของเธอสามารถเข้าถึงความสูง 2 เมตร แต่แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศอังกฤษทั้งหมดเป็นแม่น้ำเทมส์มีความยาว 346 กิโลเมตร สหราชอาณาจักรที่มีหลายทะเลสาบแต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตที่มีชื่อตรงเลกดิสซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือLake Windermere , ชื่อเล่นที่มีชื่อเสียง "ราชินีของทะเลสาบ"

กว่า 51 ล้านคนที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหราชอาณาจักรคิดเป็น 84% ของประชากรทั้งหมด เขาถูกนำตัวเป็นหน่วยและเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลกมีประชากรที่สี่ ในสหภาพยุโรปและอันดับ 25 โดยประชากรในโลก มีความหนาแน่นของประชากร 395 คนต่อตารางกิโลเมตรความหนาแน่นของน้ำเป็นครั้งที่สองในสหภาพยุโรปหลังจากมอลตา

สหราชอาณาจักรเป็นคนอังกฤษ ทางพันธุกรรมหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 75-95% ตามที่สืบเชื้อสายมาจากภายในมาตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เดิมมาจากของพวกเขาคาบสมุทรไอบีเรี . มี ส่วนนอร์สที่สำคัญและมีส่วนร่วมที่ 5% จากมุมและแอกซอน , แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญยีนอื่น ๆ ที่ให้ประมาณการนอร์ส- ดั้งเดิมคิดเป็นครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน หลายวัฒนธรรมมีซ้ายอิทธิพลยุคก่อนประวัติศาสตร์ , โธนิค , โรมัน , แองโกลแซกซอน , นอร์ส ไวกิ้ง , วัฒนธรรมและภาษาเกลิคเช่นเดียวกับที่มีอิทธิพลต่อขนาดใหญ่จากนอร์ . มีชุมชนชาวยิวในอังกฤษอยู่ที่เดิม เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา , ออสเตรเลีย , ชิลี , แอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์ . 1990 คนอังกฤษได้ย้าย การย้ายถิ่นไปยังสเปน .

ประมาณ 2,007 กลุ่มชาติพันธุ์ในสหราชอาณาจักร ที่ศาลเจ้าหนังสือรวบรวมใน 1086 กว่า 90% ของประชากรของอังกฤษประมาณสองล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 1801 จะมีประชากรเพิ่มขึ้น 8.3 ล้านบาทและ 1901 เพิ่มขึ้น 30.5 ล้าน เพราะความเจริญทางเศรษฐกิจในอังกฤษตะวันออกเฉียงใต้มีผู้อพยพทางเศรษฐกิจจำนวนมากจากส่วนอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักร มีการอพยพใหญ่ของไอร์แลนด์ที่มี 25% สหราชอาณาจักรมีประชากรเชื้อสายจากไอร์แลนด์ . ประชากรทั้งหมดเป็น 89.90% ครอบครองยุโรปรวมทั้งเยอรมนี และโปแลนด์

ชาติพันธุ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่มาจากอดีตอาณานิคมของอังกฤษยังได้มาจากปี 1950-5.30% ของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษได้อพยพมาจากชมพูทวีปส่วนใหญ่ของอินเดียและปากีสถาน . 2.30% ของประชากรที่เป็นสีดำส่วนใหญ่มาจากแคริบเบียน . มีเป็นจำนวนมากเป็นภาษาจีนและภาษาจีนอังกฤษ . ในขณะที่ในปี 2007 22% ของเด็กที่เข้าร่วมโรงเรียนประถมศึกษาในสหราชอาณาจักรภายใต้ครอบครัวชนกลุ่มน้อย . ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรที่เพิ่มขึ้นใน 1991-2001 เนื่องจากตรวจคนเข้าเมือง รายการความขัดแย้ง การย้ายถิ่นเป็นปัญหาทางการเมืองที่สำคัญ ตามการสำรวจโดยสำนักงาน 80% ของคนที่ต้องการที่จะหยุดการอพยพ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นโดยหก ล้านบาทในช่วงปี 2004 และ 2029

ชาวบ้านภาษาอังกฤษพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ บางส่วนของตัวละครและเรื่องราวที่นำเสนอในอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่แยกต่างหาก ละครพื้นบ้านที่พบบ่อยรวมทั้งเอลฟ์ , ยักษ์ , คนแคระ , เขาเป็นสาม , โทรลล์ , ก๊อบลินและคนแคระ . ในขณะที่หลายตำนานและประเพณีพื้นบ้านที่มีความคิดที่จะโบราณเช่นเรื่องราวของไดค์ของ AngelnและWeyland สมิ ธ , [209]เรื่องราวอื่น ๆ ปรากฏตัวขึ้นหลังจากการรุกรานของนอร์แมน; โรบินฮู้ดและเพื่อนของเขาในป่าเชอร์วูดและการต่อสู้ของพวกเขากับนายอำเภอนอตติงแฮมอาจจะเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุด[210]
ในช่วงจุดสูงสุดของยุคกลางนิทานที่ได้รับมาจากประเพณีโธนิคเข้ามาชาวบ้านในอังกฤษ - ตำนาน . [211] [212] [213]พวกเขามาจากแหล่งที่มาของแองโกล นอร์แมน , ฝรั่งเศสและเวลส์ , [212]แสดงให้เห็นตัวอักษรที่กษัตริย์อาเธอร์ , Camelot , Excalibur , เมอร์ลินและอัศวินโต๊ะกลมที่แลนสล็อต . เรื่องราวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ lumped ร่วมกันในHistoria Regum บริแทนเนียของจอฟฟรีย์แห่งมอน . [หมายเหตุ 5]ตัวละครตัวหนึ่งอื่น ๆ ที่ปรากฏในช่วงต้นของประเพณีอังกฤษ , คิงโคลอาจจะขึ้นอยู่กับตัวจริง สหราชอาณาจักรภายใต้การโรม และหลายเรื่องที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นของอังกฤษที่กว้างขึ้นหลักของชาวบ้านภาษาอังกฤษที่ใช้ร่วมกัน
ชายในชุดเสื้อผ้าสีแดงที่ถือไม้ในอากาศ

มอร์ริสเต้น , การเต้นรำพื้นบ้านสหราชอาณาจักร
บางตัวเลขที่ชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับตัวเลขทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือขายความจริงที่ว่าเรื่องราวของพวกเขาได้รับการบอกศตวรรษที่ผ่านมาเช่นเลดี้โกไดวาบอกว่าจะขี่เปลือยกายบนม้าวิ่ง ผ่านโคเวนทรี , Hereward ตื่นเป็นคนกล้าหาญของอังกฤษกับการรุกรานของนอร์แมน, เฮิร์ล่าเป็นผี เดินป่าผูกติดอยู่กับวินด์เซอร์และปาร์คยิ่งใหญ่และแม่ Shiptonเป็นแม่มดอดีต ตัวอย่าง ที่ 5 พฤศจิกายนคนเผากองการเผาไหม้ดอกไม้ไฟและกินทอฟฟี่แอปเปิ้ลที่จะเฉลิมฉลองความพ่ายแพ้ของดินปืนวางแผนศูนย์กลางรอบกายฟอกส์ . แก๊งเอื้ออาทรเป็นดิ๊ก Turpin , เป็นตัวละครที่ปรากฏในขณะที่เคราเป็นโจรสลัดเทพ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นบ้านจำนวนมากที่เป็นระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับวันนี้เช่นมอร์ริสเต้น , การเต้นรำ Maypole , ดาบแร็ปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การเต้นรำดาบยาวในอร์กเชียร์Mummers Play , ขวดเตะในเชสเตอร์เชียร์ และกลิ้งชีสที่คูเปอร์ฮิลล์ . [216]ไม่มีอย่างเป็นทางการแห่งชาติแบบดั้งเดิมเครื่องแต่งกายชุด แต่บางส่วนจะถูกเก็บไว้เป็นไข่มุกกษัตริย์และราชินีที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหนาแน่นลอนดอนยามรอยัล ครอบครัว , เครื่องแต่งกายมอร์ริสและBeefeater

จากก่อนสมัยช่วงเวลาอาหารแบบอังกฤษในอดีตมีความสำคัญในความเรียบง่ายของวิธีการความซื่อสัตย์สุจริตของรสชาติและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน ยุคกลางและในช่วงระยะเวลาที่เรเนสซอง, อาหารภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงที่น่ากลัวแม้จะมีลดลงในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมกับการย้ายออกไปจากที่ดินและการเพิ่มจำนวนของผู้คน ตลาด ฝรั่งเศสบางครั้งเรียกว่าคนอังกฤษเป็นles rosbifsเช่นสูตรแสดงให้เห็นว่าอาหารภาษาอังกฤษไม่ซับซ้อนหรือดิบ แต่อาหารอังกฤษได้เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการฟื้นตัวและได้รับการยอมรับ จากนักวิจารณ์อาหารกับชนิดของอาหารบางอย่างมีการจัดอันดับที่ดีในตาราง โลกร้านอาหารที่ดีที่สุดโดยร้านอาหาร หนังสือเล่มแรกของสูตรภาษาอังกฤษคือการรับประทานอาหารบุพของ Curyจากราชสำนักของริชาร์ดครั้งที่สอง

ตัวอย่างแบบดั้งเดิมของอังกฤษรวมถึงอาหารเมนูย่างวันอาทิตย์ที่มีชิ้นร้อนของเนื้อมักจะเนื้อวัว , เนื้อแกะหรือไก่เสิร์ฟกับผักสุกอร์คเชียร์พุดดิ้งและซอส . ไฮไลท์อาหาร อื่น ๆ รวมถึงปลาและมันฝรั่งทอดและอาหารเช้าแบบอังกฤษประกอบด้วยเบคอนมะเขือเทศย่างขนมปังทอดพุดดิ้งสีดำ , ถั่วอบ , เห็ดไข่เจียวไส้กรอกและไข่ หลายประเภทของพายที่มีการบริโภคเช่นสเต็กและพายไต , พายคนเลี้ยงแกะ , พายกระท่อม , แป้งเปียกคอร์นิชและพายเนื้อหมูพายหมูกินเย็น

ไส้กรอกมีการบริโภคมักจะทั้งเป็นไส้กรอกและบดหรือคางคกในหลุม . แลงคาเชียร์หม้อไฟเป็นอาหารที่รู้จักกันดี ชนิดของชีสเป็นที่นิยมCheddarและเวนส์ . หลาย ๆ จานลูกผสมแองโกลอินเดีย , แกงได้รับการสร้างขึ้นเช่น tikka Masala ไก่และบัลติ . อาหารขนมของอังกฤษรวมถึงแอปเปิ้ลพาย , พายสับ , ด่างกระเจี๊ยว , สโคน , เค้กเอ็กเซิล , คัสตาร์และพุดดิ้งทอฟฟี่เหนียว . ทั่วไปรวมถึงเครื่องดื่มชาเริ่มจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยแคเธอรีนแห่งบราแกนซา , ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงไวน์และสารพันเบียร์อังกฤษเป็นขม , เบียร์ , อ้วนและน้ำตาลเบียร์

 

 

Hotsia.com Hotels and Resort Review & Booking Center : partner to Agoda.com
ตรวจสอบราคาและจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักราคาถูก และโปรโมชั่นโรงแรมทั่วโลก วิธีการจองโรงแรมไม่ยาก มอบส่วนลดโรงแรม ด้วยระบบการจองของอโกดา