ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > หน้าแรก > มิสเตอร์ฮ๊อทเชียเที่ยวประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
 

ไทย

84% (ขาด 12 จังหวัด)

กัมพูชา

100%

ลาว

100%  

เวียดนาม

100%  

พม่า

100%

มาเลเซีย

12%

 เที่ยวไป 1 รัฐ 1 สหพันธ์ จาก 13 รัฐ 3 สหพันธ์
อินโดนีเซีย

15%

 เที่ยวไป 5 จังหวัดจาก 33 จังหวัด
สิงคโปร์

20%

 5 เขตของสิงคโปร์
ฟิลิปปินส์

0

 17 เขตของฟิลิปปินส์
บรูไน

25%

 4 เขตของบรูไน

 

ไทย
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอีสาน
เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ลำปาง
พะเยา
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
น่าน
เพชรบูรณ์
พิจิตร
พิษณุโลก
แพร่
ลำพูน
สุโขทัย
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
กรุงเทพ
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครปฐม
ปทุมธานี
เพชรบุรี
ประจวบ
อยุธยา
ราชบุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
สระแก้ว
ชุมพร
กระบี่
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
พัทลุง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฏร์ธานี
สตูล
สงขลา
ตรัง
ยะลา
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
ขอนแก่น
จังหวัดเลย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
นครพนม
นครราชสีมา
หนองบัวลำภู
หนองคาย
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ยโสธร
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง เวียดนามเหนือ
โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ
เบ๊นแตร เกาะฟู้ก๊วก
เตี่ยงยาง หวิงลอง
จร่าวิญ ห่าเทียน
ช็อกจรัง เกียนซาง
บากเลียว เตยนิญ
โหวยาง  
ลองอัน  
ก่าเมา  
ภาคกลาง
เที่ยวเว้ ดั๊กลัก
อันเกียง ญาจาง-แทงหวา
ดานัง นิงถ่วน
ฮอยอัน มุยเน่-บิ่ญถ่วน
คอนตูม บ่าเสียะ-หวุงเต่า
ดาลัด กวั๋งนาม
ดั๊กโนง ด่งไน
บิ่งเซือง บิ่ญดิ่ญ
ด่งทัป ฝูเยน
บิ่ญฟวก กวั๋งจริ
ญาลาย กวั๋งงาย
ซาปา บั๊กซาง
เดียนเบียน กวั๋งนิญ
ฮานอย บั๊กนิง
ฮาลอง หวิงฟุก
มายโจ๋ว ห่านาม
กวั๋งบิ่ญ ฮึงเยน
ไลโจว ไหเซือง
ห่าซาง นิ่งบิ่
กาวบั่ง ไหฝ่อง
บั๊กขั่น ไถบิ่ง
เตวียนกวง นามดิ่ง
เยนไบ๋ หว่าบิ่ญ
หลั่งเซิน แทงหวา
ไถเงวียน เหง่ะอัน
เซินลา ห่าติ๋ง
ฝูเถาะ  
พม่า
7 เขตของพม่า 7 รัฐของพม่า + 1
เนปิดอว์
ย่างกุ้ง
พะโค
มัณฑะเลย์
ทวาย
มาเกว
สะกาย
พะสิม
รัฐกะฉิ่น (Kachin)
รัฐกะยา (Kayah)
รัฐกะเหรี่ยง (Kayin)
รัฐฉาน,ไทใหญ่ (Shan)
รัฐชิน (Chin)
รัฐมอญ (Mon)
รัฐยะไข่ (Rakhine)
มาเลเซีย
มาเลเซียตะวันตก 7มาเลเซียตะวันออก
กลันตัน (โกตาบารู)
เกดะห์ (ไทรบุรี) (อลอร์สตาร์)
ตรังกานู (กัวลาตรังกานู)
เนกรีเซมบีลัน (สเรมบัน)
ปะหัง (กวนตัน)
ปะลิส (กางาร์)
เที่ยวเกาะปีนัง)
เประ (อีโปห์)
มะละกา (มะละกา)
ยะโฮร์ (ยะโฮร์บาห์รู)
สลังงอร์ (ชาห์อาลัม)
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์
ปุตราจายา (ปุตราจายา)
 
ซาบาห์ (โกตากินะบะลู)
ซาราวัก (กูชิง)
ลาบวน (วิกตอเรีย)
 
อินโดนีเซีย
เกาะสุมาตรา
อาเจะห์* - บันดาร์อาเจะห์ สุมาตราเหรือ-เมดัน จังหวัดเรียว - เปอกันบารู
สุมาตราใต้ - ปาเล็มบัง สุมาตราตะวันตก - ปาดัง หมู่เกาะรีเยา - ตันจุงปีนัง
จัมบี - จัมบี บังกา-เบอลีตุง-ปังกัลปีนัง เบิงกูลู - เบิงกูลู
ลัมปุง - บันดาร์ลัมปุง    
เกาะชวา
จาการ์ต้า ชวากลาง สุราการ์ต้า เซอมารัง ชวาตะวันออก - ซูราบายา
ชวาตะวันตก - บันดุง บันเตน - เซอรัง ยกยาการ์ตา
หมู่เกาะซุนดาน้อย
บาหลี นูซาเติงการาตะวันออก - กูปัง นูซาเติงการาตะวันตก - มาตารัม
เกาะบอร์เนียว
กาลีมันตันเหนือ
    - ตันจุงเซอโลร์
กาลีมันตันกลาง
    - ปาลังการายา
กาลีมันตันใต้
    -บันจาร์มาซิน
กาลีมันตันตะวันออก
    - ซามารินดา
กาลีมันตันตะวันตก
    - ปนเตียนะก์
 
เกาะซูลาเวซี
โกรนตาโล - โกรนตาโล ซูลาเวซีเหนือ - มานาโด ซูลาเวซีกลาง - ปาลู
ซูลาเวซีใต้ - มากัสซาร์ ซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ - เกินดารี ซูลาเวซีตะวันตก - มามูจู
หมู่เกาะโมลุกกะ
โมลุกกะ - อัมบน โมลุกกะเหนือ - โซฟีฟี
เกาะนิวกินี
ปาปัว - จายาปูรา ปาปัวตะวันตก - มาโน
สิงคโปร์
ภาคกลาง (Central Region) ภาคตะวันออก (East Region)
ภาคตะวันตก (West Region) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Region)
ภาคเหนือ (North Region)  
ฟิลิปปินส์
เขตอิโลโกส (Ilocos Region, Region I) คากายันแวลลีย์ (Cagayan Valley, Region II)
เซนทรัลลูซอน (Central Luzon, Region III) กาลาบาร์ซอน (CALABARZON, Region IV-A)
มิมาโรปา (MIMAROPA, Region IV-B) เขตบิกอล (Bicol Region, Region V)
เวสเทิร์นวิซายัส (Western Visayas, Region VI) เซนทรัลวิซายัส (Central Visayas, Region VII)
อีสเทิร์นวิซายัส (Eastern Visayas, Region VIII) ซัมโบวังกาเพนินซิวลา
    (Zamboanga Peninsula, Region IX)
นอร์เทิร์นมินดาเนา (Northern Mindanao, Region X) เขตดาเวา (Davao Region, Region XI)
ซ็อกซาร์เจน (SOCCSKSARGEN, Region XII) การากา (Caraga, Region XIII)
เขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม
    (Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM)
เขตบริหารกอร์ดิลเยรา
    (Cordillera Administrative Region, CAR)
เขตนครหลวง (National Capital Region, NCR)
    (หรือ Metro Manila: เมโทรมะนิลา)
 
บรูไน
เขตบรูไน-มัวรา เขตตูตง เขตเติมบูรง เขตเบอไลต์

 

มิสเตอร์ฮ๊อทเชียเที่ยวประชาคมอาเซียน

เมื่อพูดถึงประชาคมอาเซียนจะหมายถึง 10 ประเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ที่ร่วมมือกัน เป้าหมายของประชาคมอาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมเป็นเอกภาพมีความเป็นอยู่ที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม

ในด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเว็บๆ ไซต์ www.hotsia.com  คือการได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละประเทศสมาชิกเว็บไซต์ hotsia.com จึงได้ทำการท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มสมาชิกต่างๆ และได้นำเสนอให้ชาวไทยได้เกิดความรู้ ความเข้าในในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน โดยผมได้เริ่มท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2010 หรือ พ.ศ. 2553 โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศไทย ตามมาด้วยประเทศลาว ซึ่งตอนนี้ผมได้ท่องเที่ยวลาวจนครบทุกแขวงแล้วครับ ตอนนี้กำลังท่องเที่ยวเวียดนามทีละจังหวัด ส่วนกัมพูชาได้นำเสนอไปแล้วกว่าครึ่งประเทศ ทั้งนี้หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนด้วยกัน

ในการเดินทางท่องเที่ยวของ Mr.hotsia ผมได้ใช้ทุนส่วนตัวผมเอง ในการท่องเที่ยวพักแบบไม่แพง กินอยู่อย่างประหยัด และเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ มีการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์พักกับชาวบ้านประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เดินเที่ยวตลาด ดูอาชีพของแต่ละประเทศสมาชิก ผมหวังว่าเว็บไซต์ hotsia จะเป็นประโยชน์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิก และนำมาถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ ให้สอดรับกับแผนนโยบายของประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

วันที่ 30 พ.ย. 2557 Mr.Hotsia ตัดสินจะจะเที่ยวสะใจให้ครบุกจังหวัดในทุกประเทศของ AEC mr.hotsia 31 พ.ย. 2557

 

เที่ยวประเทศาว

ประเทศลาวใช้ภาษาเหมือนบ้านเราสามารถคุยกันได้ ไปลาวมี passport อย่างเดียวไม่ต้องใช้วีซ่าสามารถอยู่ได้ 1 เดือน จุดเด่นของประเทศลาวคือความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต มีธรรมชาติที่สวย อาหารของลาวจะแพงกว่าเขมร เวียดนาม ตกมื้อละ 80-100 บาท  ผมชอบเส้นทางนั่งเรือจากเชียงของไปหลวงพระบางมาก ชอบพงสาลีที่วัฒนธรรมออกไปทางจีนด้วย ผมประทับใจหมู่บ้านที่ไม่มีคนเข้าไปเที่ยวมาก่อนที่ด๊ากจึ แขวงเซกองครับ ผมเที่ยวลาวครบทุกแขวงแล้ว แต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังจะย้อนไปซ้ำเรื่อยๆ ผมรวมแขวงและเมืองสำคัญของลาวให้ด้านล่าง เมื่อคลิกเข้าไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของเมืองนั้นแขวงนั้นได้อีกครับ ท่านสามารถสนับสนุนการเดินทางให้ผมเที่ยวสะใจได้ครบๆ โดยการจองที่พักผ่านลิ้งต่างๆ ในเว็บไซต์ http://hotel.hotsia.com หรือ ติดตามคลิปและบอกต่อได้ที่ www.youtube.com/mrhotsia


เดินเล่นที่ปากเซ

เที่ยวจำปาสัก

หลี่ผี

เที่ยวปากซอง

เที่ยวแขวงคำม่วน

ข้อมูลท่องเที่ยวสะหวันนะเขต

เมืองด๊ากจึง แขวงเซกอง

เที่ยวอัตตะปือ
ห้วยทราย(houay xai) แขวงบ่อแก้ว ลาว
เที่ยวห้วยทรายง่ายกว่าที่คิด
หลวงน้ำทา(Luang Namtha)
เที่ยวเมืองหลวงน้ำทา
อุดมไชย เมืองไชย(Udomxai muang xai city)
เที่ยวเมืองไชย อุดมไชย

เที่ยวเมืองสาลี

เดินเล่นหลวงพระบางเมืองมรดกโลก

เที่ยวไชยบุรี

เที่ยวเมืองระเบิดเชียงขวาง

เดินเล่นเมืองซำเหนือแขวงหัวพัน

เที่ยวเวียงจันทน์

วังเวียง

ด่านผ่านแดนบึงกาฬ-ปากซัน

เที่ยวแขวงสาละวัน

 

 เที่ยวประเทศกัมพูชา

ขมรน่าเที่ยวตรงผู้คนเขากันเองยิ้มแย้มยินดีช่วยเหลือ ผมเดินทางไปทุกจังหวัดของกัมพูชาแล้วประทับใจครับ ค่าที่พักในเขมรถูกกว่าในลาว แต่แพงกว่าเวียดนาม อาหารในเขมรถูกกว่าลาว พอๆ กับเวียดนาม ตลาดสดของเขมรน่าสนใจมีปลาเยอะ หลายจังหวัดของเขมรติดกับโตนเลสาปไปเดินตลาดเช้าในเขมรจึงเจอปลาเยอะ คนไทยไปเขมรไม่ต้องใช้วีซ่าอยู่ได้ 2 อาทิตย์ ไม่ใช่ 1 เดือนนะ ระวังลืมออกมาล่ะ ผมประทับใจเขมรมากสุดคือบึงยักกลม รัตนคีรี รองลงมาคือภูเขาบอเกอร์ กำปอด อันดับสามคือนครวัดเสียมเรียบ ส่วนอาหารที่ผมชอบคือปลาช่อนโตเลสาบย่างครับ อร่อยดี


เที่ยวเสียมเรียบ

ปราสาทนครวัด

เที่ยวพนมเปญ

เที่ยวปอยเปต


เที่ยวพระตะบอง


เที่ยวจังหวัดกำปอด

จังหวัดมณฑลคีรี

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เมืองศรีโสภณ

รัตนคีรี(Rattana Kiri)

จังหวัดพระวิหาร

จังหวัดกำปงชนัง

จังหวัดเปรยแวง

จังหวัดตาแกว

จังหวัดสวายเรียง

จังหวัดโพธิ์ซัด (Pursat)

จังหวัดกำปงสปรือ

เมืองไพลิน

กำปงธม

เที่ยวกำปงจาม

เที่ยวจังหวัดกระแจะ

จังหวัดอุดรมีชัย

จังหวัดสตรึงแตรง

เที่ยวกำปงโสม สีหนุวิลล์
       
 

เที่ยวประเทศเวียดนาม

เวียดนามค่าครองชีพถูก ที่พักคืนละ 300 บาท ห้องพักอยู่ดีสบาย อาหารการกินผมว่าไม่แพง หากได้เที่ยวสักระยะนึงปรับตัวเรื่องอาหารได้ก็เที่ยวสบายเลยครับ เวียดนามใต้แถวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เหมือนบางบ่อบ้านผม คนใช้เรือเดินทาง อาหารพวกปลาหน้าตาเหมือนบ้านเรา เวียดนามเหนือหนาวสบายน่าเที่ยว จังหวัดที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวของเวียดนามเมื่อมีนักท่องเที่ยวอย่าง mr.hotsia เดินทางไปถึงจะได้รับการต้อนรับที่ดี เขาให้ความสนใจนักท่องเที่ยว เวียดนามประเทศยาวมีความหลากหลายทั้งเรื่องกิน ธรรมชาติ และผู้คนมีหลายเชื่อชาติด้วย ผมถนักภาษาเวียดนามมากว่าภาษาพม่า เขมร เพราะว่าเที่ยวเวียดนามเยอะ เวียดนามมีหลายจังหวัดครับ


จังหวัดบั๊กซาง

จังหวัดบั๊กนิง

จังหวัดไห่เซือง

จังหวัดฮึงเบน

จังหวัดเซิลลา

จังหวัดหวิงฟุก (Vinh Phuc)

จังหวัดเยนไบ๋

เที่ยวดานัง

เที่ยวเมืองดาลัด

เที่ยวเมืองเว้

เที่ยวคอนตูมเวียดนาม

เที่ยวฮอยอัน

เที่ยวเดียนเบียนฟู

ข้อมูลท่องเที่ยวซาปา

เที่ยวมายโจ๋ว

เกาะกั๊ตบา

เที่ยวฮานอย

เที่ยวเมืองห่าเทียน(Ha Tien)

เที่ยวเกาะฟู้ก๊วก(Phu Quoc island)

เมืองลักย้า (Rach Gia)

เมืองก่าเมา (Ca Mau)

ข้อมูลเที่ยวจังหวัดคันโถ(เกิ่นเทอ)

ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองหวีทาน

เที่ยวจังหวัดบากเลียว

เที่ยวช็อกจรัง

เที่ยวเมืองจร่าวิญ

เที่ยวเมืองหวิงลอง

จังหวัดด่งทัป (Dong Thap)

จังหวัดอันเกียง (An Giang)

เที่ยวเมืองเบ๊นแตร

เที่ยวจังหวังเตี่ยงยาง

จังหวัดลองอัน

ข้อมูลเที่ยวโฮจิมินห์
   

 

เที่ยวประเทศพม่า

พม่ามี 7 เขต 7 รัฐ + 1 เมืองหลวงเนปิดอว์ เจ็ดรัฐคือเจ็ดเชื้อชาติที่ต่างกัน 7 เชื้อชาติ เช่นรัญมอญ รัฐกระเหรี่ยง ส่วนเขต 7 เขตคือที่คนพม่าส่วนใหญ่อยู่ เช่าย่างกุ้ง ตะนาวศรี มัณฑะเลย์ ผมเดินทางเที่ยวพม่าด้วยตัวเอง ฝึกภาษาพม่านิดหน่อย ผมชอบอาหารพม่า คนพม่าชอบที่จะคุยกะคนไทย สาวพม่าก็น่ารักไม่แพ้เวียดนาม ตามสวยเข้มด้วย พม่ายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ถูกค้นพบโดย mr.hotsia ต้องตามกันต่อไปครับ ผมจะเที่ยวให้ครบทั่วพม่าให้ได้


เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

เที่ยวเนปิดอว์ด้วยตัวเอง

เมืองพะโค (Bago)

เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง

การเดินทางไปเที่ยวท่าขี้เหล็ก

 

เที่ยวประเทศมาเลเซีย

มาเลเชียไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ผมจะเที่ยวให้ครบทุกจังหวัด (ไทย เขมร ลาว เวียดนาม พม่า) ผมจะเลือกเที่ยวเมืองหลวงและเมืองสำคัญของมาเลเซียครับ ตอนนี้ผมเที่ยวเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์และปีนังแล้ว ในแต่ละเมืองมีเรื่องต่างๆ น่าสนใจ เรื่องอาหารแต่ละเมืองผมสนใจครับ ที่ปีนังผมชอบของกินเยอะสะใจดีจริงๆ


เที่ยวกัวลาลัมเปอร์

เที่ยวเกาะปีนัง
     

 

เที่ยวอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักกันดีเพราะเป็นที่ตั้งของบาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในสิบประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ที่ผมมิสเตอร์ฮ๊อตเซียต้องเดินทางไปเที่ยวให้ได้ ผมชอบที่ประเทศนี้มีวัฒนธรรมที่หลายหลายและมีความคล้ายประเทศไทยอยู่บ้าง ในการเดินทางมาเที่ยวบาหลีก็สายการบินราคาประหยัดเดินทางมายังเมืองนี้ด้วย ทำให้เที่ยวสะดวกขึ้น

ประเทศอินโดนีเซียเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์อยู่ประมาณ 301 ปี หลายคนไม่รู้ว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว ดังนั้นแผนการเดินทางจากเดินทางด้วยรถประจำทางออกทางมาเลเซียแล้วเที่ยวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอินโดนีเซียก็ได้


เที่ยวบาหลีด้วยตัวเอง

เที่ยวจาการ์ต้าด้วยตัวเอง

เที่ยวเมดัน

เที่ยวโซโล สุราการ์ต้า

เที่ยวเมืองสุราบายา

ยอร์กยาการ์ต้า
       

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck