ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com >Myanmar > Bago Myanmar Backpacking > Kyaik Pun Paya BAGO
 

Kyaik Pun Paya BAGO

Kyaik Pun Paya build with MON stile in 7th century. locate in BAGO. this pagoda hlight 27 meter. this pagoda have 4 face 4 side with Buddha statue. the name of 4 Buddha statue is  Kakkusana, Konagamana, Kassapa, Gotama. build from King Migadippa. and repairable by King Dhammaceti. if you want to visit Kyaik Pun Paya need to pay fee about 10 USD. and you can visit many of pagada in BAGO too. mr.hotsia June 2013

 

Cheap and good hotels in Yangon

 

 
Kyakpun pagoda Bago Myanma

 
Burmese prostration

 

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 14.783 N, 96 27 34.637 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.215 N, 96 27 33.671 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Notice to foreign visitors : Foreigner visitors have to pay cultural zone fees for any Pagodas and Kambawzathadi Palace in BAGO.
Effect on 7th October 2012 . This department will not collect the admission frees at each pagoda or
Kambawzathadi Palace site.
Visitors are requested to pay as zone fees here at the rate $10 or FEC 10 for each person.


  Photo GPS 17 18 14.417 N, 96 27 33.239 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 14.454 N, 96 27 33.245 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 14.519 N, 96 27 33.233 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 14.519 N, 96 27 33.257 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.269 N, 96 27 33.431 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.341 N, 96 27 33.311 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Myanmar school at Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.341 N, 96 27 32.915 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.449 N, 96 27 32.735 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.077 N, 96 27 33.282 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.035 N, 96 27 33.011 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.005 N, 96 27 32.963 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 14.987 N, 96 27 32.951 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


  Photo GPS 17 18 15.023 N, 96 27 34.571 E  GPS(POI)

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


Kyaik Pun Paya BAGO
way to pagoda
GPS: 17 18 14.783 N, 96 27 34.637 E

Kyaik Pun Paya BAGO
tourism from thailand


GPS: 17 18 14.621 N, 96 27 34.571 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Burmese people visited
GPS: 17 18 14.382 N, 96 27 34.517 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 15.215 N, 96 27 33.671 E

Kyaik Pun Paya BAGO
10 USD
GPS: 17 18 14.417 N, 96 27 33.239 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 14.454 N, 96 27 33.245 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 14.519 N, 96 27 33.233 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 14.519 N, 96 27 33.257 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.269 N, 96 27 33.431 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 15.341 N, 96 27 33.311 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.341 N, 96 27 32.915 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 15.449 N, 96 27 32.735 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.569 N, 96 27 33.209 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 15.077 N, 96 27 33.282 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.102 N, 96 27 33.209 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 15.035 N, 96 27 33.011 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.005 N, 96 27 32.963 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


GPS: 17 18 14.987 N, 96 27 32.951 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO
GPS: 17 18 15.318 N, 96 27 33.893 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


Kyaik Pun Paya BAGO
ทางเข้าทางออก
GPS: 17 18 15.023 N, 96 27 34.571 E

Kyaik Pun Paya BAGO
Kyaik Pun Paya BAGO


Bago Myanmar Backpacking information


Backpack to Yangon

Go to Yangon

Backpacking to Bago

Kyaik Pun Paya

The Shwemawdaw Paya

Bago Food

bayinnaung-palace

Mahazedi paya

Shwethalyaung temple

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright