ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com >Myanmar > Bago Myanmar Backpacking > The Shwemawdaw Paya
 

The Shwemawdaw Paya

The Shwemawdaw Paya Locate in Bago city. the pagoda height 114 Meters .highlighted of  this pagoda is ole pagoda that broken from earthquake in 1930. mr.hotsia June 2013

 

Cheap and good hotels in Yangon

 

 
Shwemawdaw Paya

 
eat food in temple

 

  Photo GPS 17 20 12.635 N, 96 29 41.549 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 12.761 N, 96 29 46.77 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 12.912 N, 96 29 45.78 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 12.755 N, 96 29 45.557 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 12.755 N, 96 29 45.647 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 13.277 N, 96 29 46.685 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 13.841 N, 96 29 47.195 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
SHWE MAW DAW MUSEUM 1980


  Photo GPS 17 20 14.057 N, 96 29 47.477 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 14.075 N, 96 29 47.357 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
old Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


  Photo GPS 17 20 12.059 N, 96 29 46.433 E  GPS(POI)

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 12.635 N, 96 29 41.549 E

The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 12.761 N, 96 29 46.77 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 12.912 N, 96 29 45.78 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 12.755 N, 96 29 45.557 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 12.755 N, 96 29 45.647 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 13.325 N, 96 29 46.493 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 13.277 N, 96 29 46.685 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 13.841 N, 96 29 47.195 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 14.057 N, 96 29 47.477 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 14.075 N, 96 29 47.357 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 15.162 N, 96 29 48.329 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya


The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E

The Shwemawdaw Paya
old Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E

The Shwemawdaw Paya
Shwemawdaw Paya
GPS: 17 20 13.29 N, 96 29 51.035 E

The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 13.29 N, 96 29 51.035 E

The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya


GPS: 17 20 12.059 N, 96 29 46.433 E

The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya
The Shwemawdaw Paya


Bago Myanmar Backpacking information


Backpack to Yangon

Go to Yangon

Backpacking to Bago

Kyaik Pun Paya

The Shwemawdaw Paya

Bago Food

bayinnaung-palace

Mahazedi paya

Shwethalyaung temple

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright