ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เนปิดอว์ย่างกุ้งพะโคมัณฑะเลย์พินอูลวินเมืองบากันเมืองมิถิลาทวายมาเกวสกายอิรวดีรัฐกะฉิ่นรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐฉาน,ไทใหญ่ตองยีทะเลสาบอินเล กาลอว์ สีป่อ(Shipaw)ท่าขี้เหล็กเชียงตุงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่


http://www.hotsia.com > เที่ยวพะโคด้วยตัวเอง > พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
 

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya) ตั้งอยู่ในเมืองพะโคประเทศพม่า เป็นเจดีย์ทองสูง 114 เมตร ส่วนพระมหาเจดีชเวดากอง (Chavedagong Paya) กลางเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า สร้าง 2500 ปีมาแล้ว สูง 98 เมตร ข้างในบรรจุพระเกศา 8 เส้น ส่วนพระปฐมเจดีย์สูง 120 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ส่วนความเก่าไม่มีหลักฐานชัด แต่เก่ามาก

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ แปลกตรงมีซากพระมหาธาตุองค์เดิมไว้ข้างๆ เจดีย์เดิมพังลงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมือง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 เจดีย์เก่าที่ดูขลังมีชาวพม่าชาวหญิงเดินรอบตามเข็มนาฬิการสาบรอบ ด้านหน้าเจดีย์ตรงบันไดมีสิงค์คู่สวยงามครับ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอมีชื่อภาษาพม่าว่าพระธาตุมุเตา แปลว่า "จมูกร้อน" เพราะว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องแหงนหน้ามองจนจมูกร้อน mr.hotsia มิถุนายน 2556

 

แนะนำโรงแรมยอดนิยมในย่างกุ้ง

 

 
เจดีย์ชเวมอดอ shwemawday paya Bago

 
กินข้าวในวัด

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.635 N, 96 29 41.549 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.761 N, 96 29 46.77 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.912 N, 96 29 45.78 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.755 N, 96 29 45.557 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.755 N, 96 29 45.647 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส พม่า


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
ชาวพม่ามาทำบุญ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 13.277 N, 96 29 46.685 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 13.841 N, 96 29 47.195 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
SHWE MAW DAW MUSEUM 1980


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 14.057 N, 96 29 47.477 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระที่อยู่รอบเจดีย์


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 14.075 N, 96 29 47.357 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
หน้ายิ้มมาก


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระไร้หน้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya) เจดีย์เก่าที่ฟังมาจากแผ่นดินไหว เขาเก็บให้คนสักการะ


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
สิงห์หน้าพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 17 20 12.059 N, 96 29 46.433 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
แม่ชีไหว้พระ


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


GPS: 17 20 12.635 N, 96 29 41.549 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
GPS: 17 20 12.761 N, 96 29 46.77 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส


GPS: 17 20 12.912 N, 96 29 45.78 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส
GPS: 17 20 12.755 N, 96 29 45.557 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส


GPS: 17 20 12.755 N, 96 29 45.647 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระหน้าใส
GPS: 17 20 13.325 N, 96 29 46.493 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
ชาวพะโคมาทำบุญ
GPS: 17 20 13.277 N, 96 29 46.685 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


GPS: 17 20 13.841 N, 96 29 47.195 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พิพิธภัณฑ์พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
GPS: 17 20 14.057 N, 96 29 47.477 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระที่อยู่รอบเจดีย์


GPS: 17 20 14.075 N, 96 29 47.357 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
หน้ายิ้มมาก
GPS: 17 20 15.162 N, 96 29 48.329 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
องค์นี้หน้ามนหายไปไหน
GPS: 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
เจดีย์เก่าที่พังลง


GPS: 17 20 13.308 N, 96 29 51.041 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
เจดีย์เก่าที่พังลง
GPS: 17 20 13.29 N, 96 29 51.035 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


GPS: 17 20 13.29 N, 96 29 51.035 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


GPS: 17 20 12.059 N, 96 29 46.433 E

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (The Shwemawdaw Paya)


 

ข้อมูลเที่ยวเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าด้วยตัวเอง


เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

การเดินทางไปย่างกุ้งด้วยตนเอง

เมืองพะโค (Bago)

พระเจดีย์ไจ้ปุ้น (Kyaik Pun Paya)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ

อาหารพะโค

พระที่นั่งบุเรงนอง

พระมหาเจดีย์

พระนอนชเวตาลียง

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Brian Flatt