ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com >Myanmar > Bago Myanmar Backpacking > Shwethalyaung temple
 

Shwethalyaung temple

Shwethalyaung temple have a buddha statue name "Shwethalyaung". locate on west of BAGO town. i like this temple because can see BAGO way of life. more seller Fruit ang grilling duck. i see Burmese people come to eat in temple. mr.hotsia June 2013

 

Cheap and good Hotels in Yangon

 


shwethalyaung buddha BAGO

 
Shwethalyaung temple

 

  Photo GPS 17 20 19.415 N, 96 27 47.813 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


  Photo GPS 17 20 18.731 N, 96 27 44.573 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


  Photo GPS 17 20 18.683 N, 96 27 44.561 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life  Photo GPS 17 20 18.701 N, 96 27 44.411 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life  Photo GPS 17 20 18.719 N, 96 27 44.334 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life  Photo GPS 17 20 16.883 N, 96 27 45.473 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


  Photo GPS 17 20 15.947 N, 96 27 45.443 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


  Photo GPS 17 20 16.026 N, 96 27 45.881 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


  Photo GPS 17 20 14.207 N, 96 27 45.857 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


  Photo GPS 17 20 15.468 N, 96 27 45.053 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


  Photo GPS 17 20 19.037 N, 96 27 44.939 E  GPS(POI)

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


GPS: 17 20 19.415 N, 96 27 47.813 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life
GPS: 17 20 20.207 N, 96 27 44.627 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


GPS: 17 20 18.713 N, 96 27 44.622 E

Shwethalyaung temple
ลีลาวางของบนหัวเดินขาย
GPS: 17 20 18.744 N, 96 27 44.615 E

Shwethalyaung temple
ลีลาวางของบนหัวเดินขาย


GPS: 17 20 18.749 N, 96 27 44.615 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life
GPS: 17 20 18.755 N, 96 27 44.603 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


GPS: 17 20 18.731 N, 96 27 44.573 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life
GPS: 17 20 18.683 N, 96 27 44.561 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


GPS: 17 20 18.701 N, 96 27 44.411 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life
GPS: 17 20 18.701 N, 96 27 44.357 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life


GPS: 17 20 18.719 N, 96 27 44.334 E

Shwethalyaung temple
BAGO way of life
GPS: 17 20 16.883 N, 96 27 45.473 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


GPS: 17 20 15.947 N, 96 27 45.443 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple
GPS: 17 20 16.026 N, 96 27 45.881 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


GPS: 17 20 14.207 N, 96 27 45.857 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple
GPS: 17 20 15.9 N, 96 27 44.946 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


GPS: 17 20 15.695 N, 96 27 45.023 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple
GPS: 17 20 15.468 N, 96 27 45.053 E

Shwethalyaung temple
Shwethalyaung temple


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright