ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com >Myanmar > Dawei > Dawei morning market
 

Dawei morning market

Dawei morning market locate on Dawei river side. i you walk from Gloden hotel will pass Mingalar Market , Si Pin Tharyar Market, iDEA Mobile 22 , Arzarni Road , Thinbawsate Qt Dawei Myanmar (Burma). this market very fantasy with more fish food sweet don't miss to walk here in the morning mr.hotsia 28 October 2556

Cheap and good hotels Dawei

 

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 19.781 N, 98 11 9.395 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 19.823 N, 98 11 9.665 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 18.905 N, 98 11 6.875 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 19.031 N, 98 11 7.013 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 19.643 N, 98 11 7.115 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei sweets


  Photo GPS 14 4 19.547 N, 98 11 7.895 E  GPS(POI)

Dawei morning market
cashews very cheap  Photo GPS 14 4 19.65 N, 98 11 8.561 E  GPS(POI)

Dawei morning market
pretty beautiful charming Dawei girl


  Photo GPS 14 4 19.385 N, 98 11 8.237 E  GPS(POI)

Dawei morning market
pretty beautiful charming Dawei girl


  Photo GPS 14 4 19.817 N, 98 11 9.641 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market egg


  Photo GPS 14 4 19.866 N, 98 11 9.353 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei morning market


  Photo GPS 14 4 20.003 N, 98 11 8.729 E  GPS(POI)

Dawei morning market
squid  Photo GPS 14 4 19.938 N, 98 11 8.603 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Sea food fish


  Photo GPS 14 4 20.111 N, 98 11 9.599 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei fish


  Photo GPS 14 4 19.763 N, 98 11 9.617 E  GPS(POI)

Dawei morning market
Dawei fish


  Photo GPS 14 4 19.877 N, 98 11 9.527 E  GPS(POI)

Dawei morning market
perfect Dawei morning market


Dawei morning market
Dawei noodle sope


Dawei morning market
Dawei market


Dawei morning market
Dawei market


Dawei morning market
Dawei dessert


Dawei morning market
walk to Dawei morning market
Dawei morning market
old market (100 year) please walk pass to river


Dawei morning market
go to market
Dawei morning market
Dawei morning market


Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.866 N, 98 11 9.654 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.835 N, 98 11 9.641 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.769 N, 98 11 9.635 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.733 N, 98 11 9.623 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.805 N, 98 11 9.089 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.511 N, 98 11 8.801 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.481 N, 98 11 8.831 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 20.213 N, 98 11 10.151 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.614 N, 98 11 9.906 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.499 N, 98 11 9.69 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.751 N, 98 11 8.927 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.758 N, 98 11 8.909 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.763 N, 98 11 8.916 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.769 N, 98 11 9.137 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.781 N, 98 11 9.395 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.823 N, 98 11 9.665 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.781 N, 98 11 9.659 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.955 N, 98 11 9.515 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.823 N, 98 11 9.851 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.776 N, 98 11 9.827 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 18.797 N, 98 11 7.193 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 18.966 N, 98 11 6.882 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.236 N, 98 11 6.779 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.175 N, 98 11 6.689 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 18.905 N, 98 11 6.875 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.031 N, 98 11 7.013 E

Dawei morning market
Dawei girl
GPS: 14 4 19.643 N, 98 11 7.115 E

Dawei morning market
Dawei sweets


GPS: 14 4 19.547 N, 98 11 7.895 E

Dawei morning market
cheap cashews in Dawei
GPS: 14 4 19.151 N, 98 11 7.962 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.128 N, 98 11 9.132 E

Dawei morning market
tofu
GPS: 14 4 19.175 N, 98 11 9.083 E

Dawei morning market
tofu


GPS: 14 4 19.236 N, 98 11 8.916 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.326 N, 98 11 8.537 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.415 N, 98 11 8.489 E

Dawei morning market
flower Market
GPS: 14 4 19.65 N, 98 11 8.561 E

Dawei morning market
flower Market


GPS: 14 4 19.385 N, 98 11 8.237 E

Dawei morning market
Dawei girl
GPS: 14 4 19.817 N, 98 11 9.641 E

Dawei morning market
egg


GPS: 14 4 19.866 N, 98 11 9.353 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 20.003 N, 98 11 8.729 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.938 N, 98 11 8.603 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 20.111 N, 98 11 9.599 E

Dawei morning market
Dawei morning market


GPS: 14 4 19.763 N, 98 11 9.617 E

Dawei morning market
Dawei morning market
GPS: 14 4 19.877 N, 98 11 9.527 E

Dawei morning market
Dawei morning market


Dawei morning market
mr.hotsia breakfast
Dawei morning market
Dawei morning market


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright