ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com >Myanmar > Dawei > Dawei view point Restaurant
 

Dawei view point Restaurant

mr.hotsia recommend Dawei view point Restaurant. walk from Gloden hotel to left side 20 mater. you will see building at the Conner. walk to top flat top of a roof. the good view and  Restaurant here. you can take view and some drink , eat food. i found only here good location for take view. local Dawei people coming. mr.hotsia October 2013

Cheap and good hotel in Dawei

 


Dawei night life

 
 Dawei dessert

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant  3 floor


Dawei view point Restaurant
Fruit Salad


Dawei view point Restaurant
smoothiesDawei view point Restaurant
Dawei view point


  Photo GPS 14 4 30.233 N, 98 11 35.669 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
Fruit Salad  Photo GPS 14 4 30.162 N, 98 11 35.555 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
 top flat top of a roof


  Photo GPS 14 4 29.789 N, 98 11 35.567 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


  Photo GPS 14 4 30.119 N, 98 11 35.693 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
mr.hotsia in Myanmar


  Photo GPS 14 4 30.131 N, 98 11 35.729 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
mr.hotsia in Myanmar


  Photo GPS 14 4 30.713 N, 98 11 35.999 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
mr.hotsia in Myanmar


  Photo GPS 14 4 30.623 N, 98 11 35.999 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
pudding  Photo GPS 14 4 30.162 N, 98 11 35.862 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


  Photo GPS 14 4 30.167 N, 98 11 35.862 E  GPS(POI)

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


Dawei view point Restaurant
#3 floor
Dawei view point Restaurant
Fruit Salad


Dawei view point Restaurant
smoothies
Dawei view point Restaurant
มองเมืองทวายจากDawei view point Restaurantชั้นดาดฟ้า


GPS: 14 4 30.216 N, 98 11 35.831 E

Dawei view point Restaurant
smoothies
GPS: 14 4 30.233 N, 98 11 35.669 E

Dawei view point Restaurant
Fruit Salad


GPS: 14 4 30.162 N, 98 11 35.555 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant
GPS: 14 4 29.789 N, 98 11 35.567 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


GPS: 14 4 30.119 N, 98 11 35.693 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant
GPS: 14 4 30.131 N, 98 11 35.729 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


GPS: 14 4 30.486 N, 98 11 35.039 E

Dawei view point Restaurant
pudding
GPS: 14 4 30.713 N, 98 11 35.999 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


GPS: 14 4 30.623 N, 98 11 35.999 E

Dawei view point Restaurant
pudding
GPS: 14 4 30.617 N, 98 11 35.981 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


GPS: 14 4 30.162 N, 98 11 35.862 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant
GPS: 14 4 30.162 N, 98 11 35.867 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant


GPS: 14 4 30.167 N, 98 11 35.862 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant
GPS: 14 4 30.167 N, 98 11 35.844 E

Dawei view point Restaurant
Dawei view point Restaurant

Trips Dawei Tanintharyi Myanmar


Backpacking Dawei

Dawei Food

Dawei hotels

go to Dawei

Dawei Logkratong

Dawei morning market

Dawei sea

Dawei temple festival

Dawei view point
     


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright