ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Backpacking Myanmar > Kayin State > Myawaddy Myanmar
 

Myawaddy Myanmar

Myawaddy : is town in Kayin state across to Mae sot - Tak province Thailand. Thailand and Myanmae partition Moei River. today Mar sot - Myawaddy border crossing traveler can use Passport and VISA for pass this. for Myawaddy 4-5 houe by bus to Pha-an.

Travel guide: not more Attractions in Myawaddy. i travel to Gloden pagoda , Myawaddy morning market and sea way of life. from Mae sot can rant car with driver (Guide)50 USD per day. contract at J2 Hotel Mae sot. J2 Hotel is hotel that mr.hotsia recommend.

Food: in Myawaddy have Hotels, internet , Thai food but most traveler back to sleep in Mae sot. 4 november 2013

mr.hotsia recommend J2 Hotel in Mae sot

 

 
Me sot Thailand Myawaddy Kayin State Myanmar border crossing

 
Me sot Thailand Myawaddy Kayin State Myanmar border crossing

 
Moei River

 
Myawaddy Myanmar Myawaddy Kayin State Myanmar

 
Myawaddy local food

 
Myawaddy morning market Kayin State myanmar

 
Myawaddy golden pagoda

Myawaddy Myanmar
immigration check-point


Myawaddy Myanmar
Mae sot border crossing


  Photo GPS 16 41 25.098 N, 98 30 57.053 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Moei River


  Photo GPS 16 41 24.419 N, 98 30 55.337 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
mr.hotsia walk to Myawaddy


  Photo GPS 16 41 2.004 N, 98 29 57.827 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
small temple in Myawaddy


  Photo GPS 16 41 3.3 N, 98 29 57.797 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life


  Photo GPS 16 41 2.501 N, 98 29 57.947 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food


  Photo GPS 16 41 2.544 N, 98 29 57.947 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food


  Photo GPS 16 41 2.609 N, 98 29 57.899 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food


  Photo GPS 16 41 16.577 N, 98 29 59.969 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


  Photo GPS 16 41 16.493 N, 98 29 59.579 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


  Photo GPS 16 41 16.409 N, 98 29 59.249 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


  Photo GPS 16 41 16.307 N, 98 29 59.057 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


  Photo GPS 16 41 16.313 N, 98 29 58.997 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


Myawaddy Myanmar
wifi


Myawaddy Myanmar
Myawaddy hotel


  Photo GPS 16 41 14.405 N, 98 30 12.059 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life


Myawaddy Myanmar
Golden pagoda


  Photo GPS 16 41 18.953 N, 98 30 28.841 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
 Gloden pagoda Myawaddy Myanmar


Myawaddy Myanmar
Myawaddy sweets


  Photo GPS 16 41 17.729 N, 98 30 37.367 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life


Myawaddy Myanmar
i am number 8


Myawaddy Myanmar
Thailand-Myanmar friendship bridge


  Photo GPS 16 41 26.801 N, 98 30 59.693 E  GPS(POI)

Myawaddy Myanmar
Thailand-myanmar friendship bridge


Myawaddy Myanmar
Maesot borser crossing
Myawaddy Myanmar
Maesot borser crossing


GPS: 16 41 26.718 N, 98 31 0.725 E

Myawaddy Myanmar
Thailand-Myanmar friendship bridge
GPS: 16 41 25.541 N, 98 30 57.875 E

Myawaddy Myanmar
Thailand-Myanmar friendship bridge


GPS: 16 41 25.098 N, 98 30 57.053 E

Myawaddy Myanmar
Thailand-myanmar friendship bridge
GPS: 16 41 24.419 N, 98 30 55.337 E

Myawaddy Myanmar
Thailand-Myanmar friendship bridge


Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar
GPS: 16 41 16.847 N, 98 30 34.655 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar


GPS: 16 41 12.971 N, 98 30 1.595 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar


GPS: 16 41 1.685 N, 98 29 57.839 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar
GPS: 16 41 2.004 N, 98 29 57.827 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy Myanmar


GPS: 16 41 3.3 N, 98 29 57.797 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life
GPS: 16 41 2.501 N, 98 29 57.947 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food


GPS: 16 41 2.544 N, 98 29 57.947 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food
GPS: 16 41 2.609 N, 98 29 57.899 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food


Myawaddy Myanmar
Myawaddy street food coffee
Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life


Myawaddy Myanmar
toilet in street food Restaurant
GPS: 16 41 13.367 N, 98 29 59.327 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


GPS: 16 41 14.801 N, 98 29 57.857 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 15.893 N, 98 29 57.773 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


GPS: 16 41 16.055 N, 98 29 57.822 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.085 N, 98 29 57.857 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.253 N, 98 29 58.457 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.577 N, 98 29 59.969 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


GPS: 16 41 16.517 N, 98 29 59.687 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.493 N, 98 29 59.579 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


GPS: 16 41 16.409 N, 98 29 59.249 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.307 N, 98 29 59.057 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


GPS: 16 41 16.313 N, 98 29 58.997 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market
GPS: 16 41 16.361 N, 98 29 59.01 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy market


Myawaddy Myanmar
wifi in Thai food Restaurant
Myawaddy Myanmar
hotel


GPS: 16 41 14.405 N, 98 30 12.059 E

Myawaddy Myanmar
Myawaddy way of life
Myawaddy Myanmar
golden pagoda


GPS: 16 41 18.953 N, 98 30 28.841 E

Myawaddy Myanmar
golden pagoda
Myawaddy Myanmar
Myawaddy sweets


GPS: 16 41 17.729 N, 98 30 37.367 E

Myawaddy Myanmar
Myanmar tricycle
Myawaddy Myanmar
Myanmar immigration

 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright