ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Backpacking Myanmar > Kayin State > Kyaut Ka Latt pagoda
 

Kyaut Ka Latt paya

Travel guide: mr.hotsia recommended travel to Kyaut Ka Latt paya , Lumbini Gerden and  Lat ka na village ,Kawtkathaung cave,Thamanyot Kyoung,Eindu Village, Saddan Cave,Ye Dagon Paya, Nauang Kalaing Village . please ask one day trips at soe brotherís guest house for join trip with another group. walk up morning and go to Hpa-an morning market and walk around Hpa-an town , walk to river.

how to go to Kyaut Ka Latt paya : from Hpa-an city to Kyaut Ka Latt paya by motorcycle 30 minute, 7 kilometer about 7 USD. at Kyaut Ka Latt paya have more fishs.  mr.hotsia October 2013
 

mr.hotsia recommend Hotel Angels Land (in town,river) , Grand Hill Hotel (outside city)

 

 
Kyaut Ka Latt paya

 
Kyauk Ka Lat fish

 
Kyaut Ka Latt paya


Total Renovation of the historical Kyauk-ka-Latt stupa of the holy hair rellic, Hpa-an Township, Karen State  Photo GPS 16 50 9.942 N, 97 37 32.117 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
go to Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 3.126 N, 97 38 25.103 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 3.126 N, 97 38 25.091 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 5.081 N, 97 38 25.529 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 4.961 N, 97 38 25.031 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 1.931 N, 97 38 24.977 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
fish


  Photo GPS 16 49 1.931 N, 97 38 24.857 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 48 59.549 N, 97 38 26.513 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 0.041 N, 97 38 28.163 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 0.593 N, 97 38 28.469 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 0.563 N, 97 38 28.445 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


  Photo GPS 16 49 0.509 N, 97 38 28.445 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


  Photo GPS 16 48 37.073 N, 97 40 25.715 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


  Photo GPS 16 48 22.073 N, 97 40 15.731 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


  Photo GPS 16 48 21.935 N, 97 40 15.749 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


  Photo GPS 16 48 21.953 N, 97 40 15.737 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


  Photo GPS 16 48 22.073 N, 97 40 15.557 E  GPS(POI)

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


GPS: 16 50 25.361 N, 97 37 26.351 E

Kyaut Ka Latt pagoda
way to Kyaut Ka Latt paya pass hotel
GPS: 16 50 9.942 N, 97 37 32.117 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Hpa-an road


GPS: 16 49 3.113 N, 97 38 25.109 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya
GPS: 16 49 3.126 N, 97 38 25.103 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


GPS: 16 49 3.126 N, 97 38 25.091 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya
GPS: 16 49 5.009 N, 97 38 24.965 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt paya


GPS: 16 49 5.034 N, 97 38 24.977 E

Kyaut Ka Latt pagoda
up to Kyaut Ka Latt paya
GPS: 16 49 5.081 N, 97 38 25.529 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 49 4.961 N, 97 38 25.031 E

Kyaut Ka Latt pagoda
myanmar people come
GPS: 16 49 3.731 N, 97 38 25.061 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 49 2.753 N, 97 38 25.085 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda
GPS: 16 49 1.931 N, 97 38 24.977 E

Kyaut Ka Latt pagoda
fish


GPS: 16 49 1.931 N, 97 38 24.857 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda
GPS: 16 49 1.751 N, 97 38 24.929 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 48 59.549 N, 97 38 26.513 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda
GPS: 16 48 59.969 N, 97 38 28.103 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 49 0.041 N, 97 38 28.163 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda
GPS: 16 49 0.593 N, 97 38 28.469 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 49 0.581 N, 97 38 28.475 E

Kyaut Ka Latt pagoda
duck
GPS: 16 49 0.563 N, 97 38 28.445 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 49 0.509 N, 97 38 28.445 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda
GPS: 16 48 59.562 N, 97 38 28.037 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Kyaut Ka Latt pagoda


GPS: 16 48 59.711 N, 97 38 27.726 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 59.67 N, 97 38 27.665 E

Kyaut Ka Latt pagoda
เจ๊าตะแลต (Kyauk-ka-Latt stupa)


Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 20.387 N, 97 40 14.07 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


GPS: 16 48 22.685 N, 97 40 15.672 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 25.055 N, 97 40 17.375 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


GPS: 16 48 37.073 N, 97 40 25.715 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 22.073 N, 97 40 15.731 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


GPS: 16 48 21.935 N, 97 40 15.749 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 21.953 N, 97 40 15.737 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden


GPS: 16 48 22.073 N, 97 40 15.557 E

Kyaut Ka Latt pagoda
Lumbini Gerden
GPS: 16 48 59.897 N, 97 39 49.001 E

Kyaut Ka Latt pagoda
back city


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright