ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เนปิดอว์ย่างกุ้งพะโคมัณฑะเลย์พินอูลวินเมืองบากันเมืองมิถิลาทวายมาเกวสกายอิรวดีรัฐกะฉิ่นรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐฉาน,ไทใหญ่ตองยีทะเลสาบอินเล กาลอว์ สีป่อ(Shipaw)ท่าขี้เหล็กเชียงตุงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่


http://www.hotsia.com > เที่ยวพม่า > รัฐกะยา-หลอยก่อ
 

รัฐกะยา-หลอยก่อ

รัฐกะยา(Kayah State) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่ามีมีพรมแดนติดแม่ฮ่องสอนของไทย คนพม่าที่มาอยู่แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ก็เป็นคนรัฐนี้ รัฐกะยามีพื้นที่ 11,737 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 อำเภอ แต่ละอำเภอแบ่งเป็น 7 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งแบ่งออกเป็น 106 หมู่บ้าน ตามลำดับ เมืองหลวงหลอยก่อหรือลอยกอ(Loikaw) อีกอำเภอคืออำเภอบอลาแค

คนในรัฐกะยาประกอบด้วยเชื้อชาติกะยา (กะเหรี่ยงแดง) ร้อยละ 56.12, พม่าร้อยละ 17.58, ไทใหญ่ร้อยละ 16.67, กะเหรี่ยงร้อยละ 6.45, ลูกผสมร้อยละ 2.08 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.1 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

เมืองหลวงของรัฐกะยาคือลอยก่อหรือหลอยก่อ(Loikaw) เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐที่มีความสูง 1,200 เมตร ประชากรของเมืองเป็นชาวกะเหรี่ยงแดงหรือชาวกะยา ที่เมืองนี้มีโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ห่าง 20 กม. จากตัวเมืองลอยก่อ(Loikaw)

เมืองหลอยก่อมีสามอย่างที่แนะนำให้มาเที่ยวและเป็นจุดเด่นของรัฐกะยา เมืองนี้มีหลายอย่างสุดยอดที่ผมเดินทางมาพบ อย่างแรก : ที่นี่มีกะเหรี่ยงคอยาวที่เป็นต้นกำเนิดก่อนเดินทางอพยพเข้าไปไทยที่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดอื่นๆ กะเหรี่ยงคอยาวที่นี่เรียกว่ากะยาง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้านรวมประมาณ 1,000 คน มาเที่ยวที่นี่จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจริงๆ ไม่ได้เป็นการทำเพื่อโชว์นักท่องเที่ยว

อย่างที่สอง : มีสระน้ำทะเลสาบที่กินรีเล่นน้ำ นางมโนรามาเล่นน้ำที่โดนพรานบุญจับไปให้พระสุธน เป็นเรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านแด่ที่นี่มีสระน้ำนั้นอยู่จริงๆ และเรื่องเล่าต่างๆของชาวพม่า ชาวกะยา ก็สอดคล้องกับของไทย แต่ต่างกันไปบ้างที่นางมโนราโดยแมงมุมจับตัวไป แต่สระน้ำนี้ก็เป็นที่กินรีลงเล่นน้ำเหมือนกัน

อย่างที่สาม : บึ่งเกิดมีเนินทรายพ่นออกมาจากน้ำ เกิดและหายไปเองในไม่กี่วันและก็เกิดขึ้นใหม่ เป็นที่ท่องเที่ยวอันซีนพม่าที่คนย่างกุ้ง มัณฑะเลย์มาเที่ยวกันเยอะ เขาเรียกเนินทรายร่ม เพราะมันเหมือนร่มถูกกลางขึ้นกลางน้ำพร้อมๆกันสี่ร่ม หรือมากน้อยกว่า แต่ละร่มกว้าง 1-3 เมตร ผมมีรูปและมีคลิปด้วย

อย่างที่สี่ : เที่ยวในเมืองเจอความเป็นอยู่ของชาวกะยา มีวัดรอยผาแตก ที่เขาสร้างเจดีย์บนหน้าผากลางเมืองสูง 60 เมตร สวย และเป็นจุดชมวิวของเมืองหรอยก่อด้วย

โรงแรมในหลอยก่อผมพักคืนละ 20,000 จ๊าด เมืองเงียบๆ คนไม่มากนัก เมืองเป็นตารางสี่เหลี่ยม รถรับจ้างในเมืองเป็นสามล้อหากยากหน่อยต้องใช้โบกมอเตอร์ไซต์ที่ผ่านไปมา คนมีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยว ผมมาเที่ยวที่นี่ประทับใจได้กินข้าวร่วมวงกับชาวกะเหรี่ยงคอยาว(กะยาง) ไปเห็นสระนางมโนรา ไปเจอร่มทรายกลางน้ำ เที่ยวสะใจครับ Mr.Hotsia 29 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 21 55 24 N, 96 5 27 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
นั่งรถโดยสารจากมัณฑะเลย์ไปหลอยก่อ ข้างๆพระ


รัฐกะยา-หลอยก่อ
รถโดยสารจากมัณฑะเลย์ไปหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 51 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
ตลาดเช้าหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 2 N, 97 12 49 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
ตลาดเช้าหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 39 58 N, 97 12 51 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
ตลาดเช้าหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 54 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
ตลาดเช้าหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 4 N, 97 12 53 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
อาหารเช้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 33 25 N, 97 10 9 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
แหล่งน้ำของหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 36 7 N, 96 59 3 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
กระเหรี่ยงคอยาวจากมองโกล


รัฐกะยา-หลอยก่อ
เสน่ห์ปลายจวักสาวกะยาคอยาวในพม่า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 36 13 N, 96 58 57 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
เสน่ห์ปลายจวักสาวกะยาคอยาวในพม่า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 36 14 N, 96 58 57 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บ้านกะยาคอยาว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 36 14 N, 96 58 58 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
สาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านกะยาคอยาว


รัฐกะยา-หลอยก่อ
กะยาคอยาว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 37 10 N, 96 59 26 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
กะยาคอยาว รัฐกะยา-หลอยก่อ


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บึงน้ำบางกินนรี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 30 10 N, 97 14 25 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บ้านชาวกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 31 57 N, 97 11 30 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
อันซีนพม่าร่มทราย


รัฐกะยา-หลอยก่อ
อันซีนพม่าร่มทราย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 11 N, 97 12 20 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
วัดผาแตก


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศเมืองหลอยก่อ รัฐกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 2 N, 97 12 30 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศเมืองหลอยก่อ รัฐกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 29 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศเมืองหลอยก่อ รัฐกะยา


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศเมืองหลอยก่อ รัฐกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 31 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
สาวหลอยก่อ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 31 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
การแต่งกายชาวกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 31 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
การแต่งกายชาวกะยา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 31 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
งานบวชเณร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 30 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
งานบวชเณร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 30 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
งานบวชเณร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 54 N, 97 12 46 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
สัญลักษณ์เมืองคือกินร และกินรี


รัฐกะยา-หลอยก่อ
อาหารพื้นเมือง


รัฐกะยา-หลอยก่อ
อาหารพื้นเมือง


รัฐกะยา-หลอยก่อ
ซุกซิก อาหารพื้นเมือง ดังที่นี่


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 15 N, 97 12 44 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
คนนิยมกินหมาก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 15 N, 97 12 44 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 5 N, 97 12 30 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
วัดผาแตกกลางคืน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 38 N, 97 12 22 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 21 N, 97 12 49 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศในตัวเมืองลอยแก้ว


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศตลาดเช้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 39 59 N, 97 12 55 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศตลาดเช้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 39 57 N, 97 12 53 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศตลาดเช้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 39 57 N, 97 12 53 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศตลาดเช้า


รัฐกะยา-หลอยก่อ
บรรยากาศตลาดเช้า


รัฐกะยา-หลอยก่อ
มีรถม้าด้วย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 32 N, 97 12 23 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รัฐกะยา-หลอยก่อ
โรงแรมที่ผมพัก


รัฐกะยา-หลอยก่อ
สัญลักเมืองอีกอย่างคือกะเหรี่ยงคอยาว

ข้อมูลเที่ยวเมืองลอยก่อ(Loikaw) รัฐกะยา(Kayah) พม่า


แนะนำโรงแรมในหลอยก่อ รัฐกะยาเสน่ห์ปลายจวัก
สาวกะยาคอยาว

หลอยก่อ-
รัฐกะยา

อาหารชาวกะยา

การเดินทางสู่หลอยก่อ

โรงแรมในหลอยก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ

เจดีย์ผาแตก

อันซีนพม่า..
ร่มทราย

บึงน้ำนางกินรี


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck