ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Mandalay > SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
 

 

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery

Shwenandaw (Shwe-Kyaung-Pyi) is place for travel in motorbike trip to Mandalay hill. for visit Mandalay hill and SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery you must pay 10 USD for visit 5 place. mr.hotsia August 2013

Cheap Hotels in Mandalay
 

 

 
Kyauktawgyi pagoda mandalay

 
Atumashi pagoda Mandalay

 
Atumashi pagoda Mandalay myanmar

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 3.281 N, 96 6 50.159 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 1.733 N, 96 6 49.661 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้ SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 1.751 N, 96 6 49.667 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้  SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 1.829 N, 96 6 49.608 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้


  Photo GPS 22 0 3.035 N, 96 6 49.571 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 2.735 N, 96 6 49.907 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 3.203 N, 96 6 49.157 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 3.089 N, 96 6 49.661 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  Photo GPS 22 0 3.089 N, 96 6 49.847 E  GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.281 N, 96 6 50.159 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 1.733 N, 96 6 49.661 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 1.751 N, 96 6 49.667 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 1.829 N, 96 6 49.608 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 1.979 N, 96 6 49.716 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.24 N, 96 6 49.889 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 3.101 N, 96 6 49.673 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.035 N, 96 6 49.571 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 2.729 N, 96 6 49.811 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 2.735 N, 96 6 49.907 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.203 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright