ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เนปิดอว์ย่างกุ้งพะโคมัณฑะเลย์พินอูลวินเมืองบากันเมืองมิถิลาทวายมาเกวสกายอิรวดีรัฐกะฉิ่นรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐฉาน,ไทใหญ่ตองยีทะเลสาบอินเล กาลอว์ สีป่อ(Shipaw)ท่าขี้เหล็กเชียงตุงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่


http://www.hotsia.com >เที่ยวพม่าด้วยตัวเอง >  เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง > SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
 

ข้อมูลเที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง (Mandalay travel)


เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง

โรงแรมในมัณฑะเลย์

สนามบินมัณฑะเลย์

การเดินทางไปมัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

หมิงกุน (Mingun)

มัณฑะเลย์ฮิลล์

สะพานไม้ยาวสุดในโลก

ตลาดเช้ามัณฑะเลย์

นวดแบนโบราณมัณฑะเลย์

สถูปพระเจ้าอุทุมพร

พระราชวังมัณฑะเลย์

อาหารเมืองอมรปุระ

แม่น้ำอิรวดี

รถจากมัณฑะเลย์ไปเนปิดอว์

อาหารในจุดพักรถ

ร้านกาแฟ + wifi
แนะนำ

ตกปลาสองเบ็ดเดินในน้ำ

ตลาดดอกไม้มัณฑะเลย์

อาหารการกินชาวมัณฑะเลย์

golden palace monastery

ตัดผมในมัณฑะเลย์

ระฆังใหญ่สุดในโลก

Myanmar drance

เมืองอังวะ

หยกพม่า

ก๋วยเตี๋ยวขยำมือก่อนกิน

การทำนาแบบพม่า

Sagain Hills

ตลาดเทพี

อาหารโบราณร้อยปี

พิธีล้างหน้าพระมหามุนี

โทรศัพท์ในพม่า

พิซซ่า
พม่า

ปอยส่างลองพม่าแท้ๆ

สปาในมัณฑะเลย์

ลิเกพม่า

 

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery

Shwenandaw (Shwe-Kyaung-Pyi) เป็นอาคารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมัณฑะเล เพราะว่าเป็นพระราชวังไม้ของกษัตริย์ Mindon เป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับ Mindon Min ได้สิ้นพระชนม์ที่นี่ และลูกชายเขาได้ย้ายมายังที่อยู่ปัจจุบันที่เห็น ผมเขามาเที่ยวที่นี่แบบไม่รู้ข้อ และพึ่งมารู้ตอนเขียนเรื่องครับ วิธีการเข้าชมพระราชวังมัณฑะเลย์และกลุ่มพระที่นั่งต่างๆ เราต้องซื้อบัตรเขาชมในราคา 10 USD หรือ 300 บาท ด้านหลังบัตร จะมีให้ประทับตราว่าดูไปกี่ที่แล้ว สถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังมัณฑะเลย์ และที่นี่ ส่วนมัณฑะเลย์ฮิลล์ผมไม่รู้ว่าเขาสแต๊มไหม เพราะตอนผมขึ้นไปไม่มีคนตรวจบัตรครับ สำหรับผมแค่เที่ยวแบบเปิดหูเปิดต่างผ่านไป เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากนัก mr.hotsia สิงหาคม 2556

จองโรงแรมในมัณฑะเลย์ เดี๋ยวนี้
 

 

 
งานแกะสลักไม้วัดชเวตองยี มัณฑะเลย์ Kyauktawgyi pagoda mandalay

 
Atumashi pagoda Mandalay

 
Atumashi pagoda Mandalay myanmar

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 3.281 N, 96 6 50.159 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 1.733 N, 96 6 49.661 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้ SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 1.751 N, 96 6 49.667 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้  SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 1.829 N, 96 6 49.608 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
งานแกะสลักไม้


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 3.035 N, 96 6 49.571 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 2.735 N, 96 6 49.907 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 3.203 N, 96 6 49.157 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 3.089 N, 96 6 49.661 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 0 3.089 N, 96 6 49.847 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.281 N, 96 6 50.159 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 2.7 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 1.733 N, 96 6 49.661 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 1.751 N, 96 6 49.667 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 1.829 N, 96 6 49.608 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 1.979 N, 96 6 49.716 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.24 N, 96 6 49.889 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 3.101 N, 96 6 49.673 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.035 N, 96 6 49.571 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 2.729 N, 96 6 49.811 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 2.735 N, 96 6 49.907 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.203 N, 96 6 49.157 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery


GPS: 22 0 3.089 N, 96 6 49.661 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
GPS: 22 0 3.089 N, 96 6 49.847 E

SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery
SHWE NANDAW KYAUNG golden palace monastery

 

ข้อมูลเที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง (Mandalay travel)


เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง

โรงแรมในมัณฑะเลย์

สนามบินมัณฑะเลย์

การเดินทางไปมัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

หมิงกุน (Mingun)

มัณฑะเลย์ฮิลล์

สะพานไม้ยาวสุดในโลก

ตลาดเช้ามัณฑะเลย์

นวดแบนโบราณมัณฑะเลย์

สถูปพระเจ้าอุทุมพร

พระราชวังมัณฑะเลย์

อาหารเมืองอมรปุระ

แม่น้ำอิรวดี

รถจากมัณฑะเลย์ไปเนปิดอว์

อาหารในจุดพักรถ

ร้านกาแฟ + wifi
แนะนำ

ตกปลาสองเบ็ดเดินในน้ำ

ตลาดดอกไม้มัณฑะเลย์

อาหารการกินชาวมัณฑะเลย์

golden palace monastery

ตัดผมในมัณฑะเลย์

ระฆังใหญ่สุดในโลก

Myanmar drance

เมืองอังวะ

หยกพม่า

ก๋วยเตี๋ยวขยำมือก่อนกิน

การทำนาแบบพม่า

Sagain Hills

ตลาดเทพี

อาหารโบราณร้อยปี

พิธีล้างหน้าพระมหามุนี

โทรศัพท์ในพม่า

พิซซ่า
พม่า

ปอยส่างลองพม่าแท้ๆ

สปาในมัณฑะเลย์

ลิเกพม่า

  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Brian Flatt