٪ ´ ԧ Թ ԻԹ չ ͧ Թ

๻ԴҧѳԹԹͧҡѹͧԶʡǴѰЩѰѰ§Ѱҹ,˭ͧҺԹ  ջ(Shipaw)Ң§اѰԹѰͭѰ


http://www.hotsia.com >ǾҴµͧ >  ѳµͧ > Ǣ ѳ
 

 

Ǣ ѳ

駪ҡǢԹ ԹǵҴҢͧͧѳ Ңԡҧѹ ǡԿ١ҷҹ͡Թ ѹͧ мԹẺҹҹǵҢǤءҷԹ͹ ֧˹觶·ѹТẺẺ ʹ;ѡ˭ФǢ 㹷شԹšç价÷褹ͧҷӡѹѺ դԻФѺ Ǣҹ㹵ҴѳԹҪ٨֡šѺ mr.hotsia ԧҤ 2556

ͧçѳ ǹ
 


 

  Ҿ· 21 58 50.399 N, 96 4 32.525 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

Ǣ ѳ


  Ҿ· 21 58 50.429 N, 96 4 32.484 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

Ǣ ѳ


  Ҿ· 21 58 50.489 N, 96 4 32.387 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

Ǣ ѳ
Թ ¹


  Ҿ· 21 58 50.477 N, 96 4 32.387 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

Ǣ ѳ


  Ҿ· 21 58 50.489 N, 96 4 32.358 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

Ǣ ѳ
Ǣ ѳ


GPS: 21 58 50.381 N, 96 4 32.543 E

Ǣ ѳ
GPS: 21 58 50.399 N, 96 4 32.525 E

Ǣ ѳ


GPS: 21 58 50.429 N, 96 4 32.484 E

Ǣ ѳ
GPS: 21 58 50.567 N, 96 4 32.333 E

Ǣ ѳ
 
 

 
ҢŨҡ䫵
Google


 

 

ͧѡ mr.Hotsia ç ç ѷ Brian Flatt