ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Mandalay > Mandalay hill
 

 

Mandalay hill

Mandalay Hill is a popular Attractions in Mandalay. for mr.hotsia I ranking number 1 Attractions in Mandalay. the hill height 240 meter. on the top have pagoda and number good view for see sunset in Mandaly. if you travel by motorbike may be take you to the top, and wait you back. another way call taxi to Stairs. you waling up by your safe after sunset walking down. default taxi to Mandalay hill (down Stairs) about 1-2 USD. mr.hotsia August 2013

Cheap Hotels in Mandalay

 

 

 
welcome Mandalay hill

 
Mandalay hill view point

 
Mandalay hill

 
Mandalay travel information

 
Beautiful Sun set Mandalay hill

 
Beautiful view point Mandalay hill

  Photo GPS 22 0 52.583 N, 96 6 29.147 E  GPS(POI)

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


  Photo GPS 22 0 54.623 N, 96 6 26.237 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 54.629 N, 96 6 26.244 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 54.473 N, 96 6 27.689 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 53.028 N, 96 6 27.641 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Notice one camera = 1000 Ks


  Photo GPS 22 0 52.697 N, 96 6 26.573 E  GPS(POI)

Mandalay hill
walking this way


  Photo GPS 22 0 52.691 N, 96 6 26.525 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 53.129 N, 96 6 26.177 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 53.154 N, 96 6 25.799 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay top vill


  Photo GPS 22 0 53.19 N, 96 6 25.877 E  GPS(POI)

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


  Photo GPS 22 0 53.087 N, 96 6 25.883 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 53.087 N, 96 6 25.883 E  GPS(POI)

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 54.317 N, 96 6 27.792 E  GPS(POI)

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA Mandalay hill


  Photo GPS 22 0 53.555 N, 96 6 27.455 E  GPS(POI)

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


  Photo GPS 22 0 52.781 N, 96 6 26.555 E  GPS(POI)

Mandalay hill
Mandalay hill


Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA
GPS: 22 0 52.583 N, 96 6 29.147 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 54.623 N, 96 6 26.237 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 54.629 N, 96 6 26.244 E

Mandalay hill
Mandalay hill


GPS: 22 0 54.623 N, 96 6 26.244 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA
GPS: 22 0 53.975 N, 96 6 26.627 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 53.975 N, 96 6 26.651 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA
GPS: 22 0 53.963 N, 96 6 26.633 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 54.473 N, 96 6 27.689 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 53.028 N, 96 6 27.641 E

Mandalay hill
1000 Ks per Camera


GPS: 22 0 52.884 N, 96 6 27.239 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA
GPS: 22 0 52.697 N, 96 6 26.573 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 52.691 N, 96 6 26.525 E

Mandalay hill
Mandalay hill
Mandalay hill
Mandalay hill


Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 53.129 N, 96 6 26.177 E

Mandalay hill
Mandalay hill


GPS: 22 0 53.147 N, 96 6 26.069 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 53.117 N, 96 6 25.763 E

Mandalay hill
Mandalay hill


GPS: 22 0 53.154 N, 96 6 25.799 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 53.19 N, 96 6 25.877 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 53.087 N, 96 6 25.745 E

Mandalay hill
Hotels in Mandalay see from Mandalay hill
GPS: 22 0 53.087 N, 96 6 25.704 E

Mandalay hill
Mandalay hill


GPS: 22 0 53.087 N, 96 6 25.883 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 53.087 N, 96 6 25.883 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA


GPS: 22 0 53.765 N, 96 6 25.938 E

Mandalay hill
Mandalay hill
GPS: 22 0 54.317 N, 96 6 27.792 E

Mandalay hill
SU TAUNG PYAI PAGADA
 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright