ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Mandalay > Mingun pagoda
 

 

Mingun pagoda

Mingun pagoda locate at Sagaing Mandalay about 11 kilometer from Mandalay downtown. on the way across Irrawaddy River. and turn right with river to local Mingun village. Minggun build by king Bodawpaya in 1,790 . Minggun is not finished because an astrologer said that done on King must die. March 23, 1839 earthquake destroyed the unfinished pagoda. walking around Mingun will see Mingun bell build by king Bodopayya.The giant Mingun bell, which weighs 90 tons, Now it is number one largest in the world. (Mingon Bell Myanmar)

from Mandalay downtown please rent motorbike with driver one day trip about 10 USD. highlight of this zone on only Mingun pagoda , White Pagoda, Mingon Bell Myanmar , Ayeyarwady River. I like local village here. please slowly drive and drop here walk around local village. mr.hotsia Auguse 2013

Cheap Hotels in Mandalay
 

 

Mingun pagoda
Local village near Mingun Pagoda


Mingun pagoda
Local village near Mingun Pagoda


  Photo GPS 22 3 4.097 N, 96 1 6.263 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
white Pagoda


Mingun pagoda
white Pagoda


  Photo GPS 22 3 21.071 N, 96 1 2.519 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
white Pagoda


Mingun pagoda
Mingun bell


  Photo GPS 22 3 10.865 N, 96 1 3.647 E  GPS(POI)

Mingun bell
Mingun bell


  Photo GPS 22 3 11.027 N, 96 1 4.709 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda on the top


  Photo GPS 22 3 5.525 N, 96 1 0.318 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


  Photo GPS 22 3 3.527 N, 96 1 0.233 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


  Photo GPS 22 3 3.683 N, 96 1 1.553 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


  Photo GPS 22 3 3.659 N, 96 1 1.145 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


  Photo GPS 22 3 3.641 N, 96 1 1.061 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


  Photo GPS 22 3 1.337 N, 96 1 0.215 E  GPS(POI)

Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
put in gasoline motorbike before go to mingun
GPS: 21 52 28.344 N, 96 0 4.439 E

Mingun pagoda
Bridge over the Irrawaddy River


GPS: 21 52 28.307 N, 96 0 4.439 E

Mingun pagoda
Bridge over the Irrawaddy River
Mingun pagoda
on the way see pagoda


GPS: 21 54 4.133 N, 96 0 3.737 E

Mingun pagoda
Irrawaddy River
GPS: 21 54 4.823 N, 96 0 4.313 E

Mingun pagoda
Irrawaddy River


Mingun pagoda
Local village near Mingin pagoda
Mingun pagoda
On the waypagoda


Mingun pagoda
Local village near Mingin pagoda
Mingun pagoda
Local village near Mingin pagoda


GPS: 22 3 4.097 N, 96 1 6.263 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda
Admission 3000 Ks (3 USD)


GPS: 22 3 5.105 N, 96 1 5.939 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
Mingun pagoda
GPS: 22 3 3.533 N, 96 1 5.52 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda


Mingun pagoda
Mingun pagoda
Mingun pagoda
while Pagoda


Mingun pagoda
while Pagoda
Mingun pagoda
while Pagoda


Mingun pagoda
while Pagoda
Mingun pagoda
while Pagoda


GPS: 22 3 21.071 N, 96 1 2.519 E

Mingun pagoda
while Pagoda
Mingun pagoda
The Min Gun Bell


GPS: 22 3 10.865 N, 96 1 3.647 E

Mingun pagoda
The Min Gun Bell
GPS: 22 3 11.027 N, 96 1 4.709 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda on Top


Mingun pagoda
Mingun pagoda
GPS: 22 3 5.525 N, 96 1 0.318 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda


GPS: 22 3 3.527 N, 96 1 0.233 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda
GPS: 22 3 3.683 N, 96 1 1.553 E

Mingun pagoda
Mingun pagoda
 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright