ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Mandalay > Mandalay Palace Myanmar
 

 

Mandalay Palace Myanmar

Mandalay Palace Myanmar is important Attractions for traveler. but for me I look and walking and back go next to Mandalay hill , merely normal Attractionsfor me , I like travel for see culture , eat local food (Amazing Noodle Mandalay) m see sun set at Mandalay hill more than walking in Mandalay Palace. mr.hotsia August 2013.
 

Cheap Hotels in Mandalay
 

 

 
Mandalay Palace Myanmar

 
Mandalay Palace Myanmar

 
Mandalay Palace Myanmar

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 34.283 N, 96 5 50.681 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 33.623 N, 96 5 44.189 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 33.731 N, 96 5 44.969 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 33.641 N, 96 5 45.437 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 33.365 N, 96 5 45.761 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 31.974 N, 96 5 47.837 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar  top view


  Photo GPS 21 59 32.003 N, 96 5 47.819 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar top view


  Photo GPS 21 59 31.985 N, 96 5 47.795 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar  top view


  Photo GPS 21 59 31.937 N, 96 5 47.735 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar top view


Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 34.301 N, 96 5 49.697 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
King Mindon and Queen


  Photo GPS 21 59 34.697 N, 96 5 49.493 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
King Mindon


  Photo GPS 21 59 34.181 N, 96 5 50.327 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


  Photo GPS 21 59 33.576 N, 96 6 24.707 E  GPS(POI)

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


Mandalay Palace Myanmar
ticket
GPS: 21 59 32.525 N, 96 6 22.625 E

Mandalay Palace Myanmar
10 USD


GPS: 21 59 32.423 N, 96 6 22.661 E

Mandalay Palace Myanmar
ticket
GPS: 21 59 32.651 N, 96 6 22.331 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 34.283 N, 96 5 50.681 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
King Mindon


GPS: 21 59 33.623 N, 96 5 44.189 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 33.707 N, 96 5 44.207 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 33.707 N, 96 5 44.189 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 33.731 N, 96 5 44.969 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 33.641 N, 96 5 45.437 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 33.365 N, 96 5 45.761 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


Mandalay Palace Myanmar
หอคอยMandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 31.974 N, 96 5 47.837 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 32.003 N, 96 5 47.819 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 32.003 N, 96 5 47.807 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 31.985 N, 96 5 47.795 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 32.051 N, 96 5 47.855 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 31.961 N, 96 5 47.747 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 31.937 N, 96 5 47.735 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Promenade hall


Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 34.301 N, 96 5 49.697 E

Mandalay Palace Myanmar
King Mindon


GPS: 21 59 34.697 N, 96 5 49.493 E

Mandalay Palace Myanmar
King Mindon
GPS: 21 59 34.667 N, 96 5 49.193 E

Mandalay Palace Myanmar
King Mindon


GPS: 21 59 34.631 N, 96 5 49.121 E

Mandalay Palace Myanmar
U Kaung
GPS: 21 59 34.691 N, 96 5 49.079 E

Mandalay Palace Myanmar
Prince Kanaung


GPS: 21 59 34.715 N, 96 5 49.019 E

Mandalay Palace Myanmar
Queen Thein of king mindon
GPS: 21 59 34.793 N, 96 5 48.899 E

Mandalay Palace Myanmar
Queen Le Cha


GPS: 21 59 34.991 N, 96 5 48.683 E

Mandalay Palace Myanmar
Queen Thara
GPS: 21 59 35.183 N, 96 5 48.461 E

Mandalay Palace Myanmar
Queen sin Byuma shin


GPS: 21 59 35.363 N, 96 5 48.239 E

Mandalay Palace Myanmar
GPS: 21 59 35.555 N, 96 5 48.179 E

Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 35.765 N, 96 5 47.927 E

Mandalay Palace Myanmar
Younger sister of king Thiban
GPS: 21 59 35.765 N, 96 5 47.765 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar


GPS: 21 59 34.181 N, 96 5 50.327 E

Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
Mandalay Palace Myanmar
 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright