ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Mawlamyine > Kyaikthanlan Phayar
 

 
kyaikthanlan paya

Kyaikthanlan Phayar

Kyaikthanlan paya locate on small mountain in center of Mawlamyine. this place for see Mawlamyine view point, Sunset, Sunrise. From The breeze guest house call motorbike taxi about .5 USD for come here. I recommended travel here morning and evening. sun set here perfect. mr.hotsia October 2013

Cheap and good hotels Mawlamyine


Breeze Guest House

I stay here for 6 night

Cinderella Hotel

not far Kyaikthanlan

Attran Hotel

near morning market


 

 


I see Mamae picture in Mawlamyine

 
sunset Mawlamyine

 
Mawlamyine travel information


mr.hotsia meditate in Kyaikthalan pagoda

 
sunrise Mawlamyine

 
Sunrise Mawlamyine

 

  Photo GPS 16 29 22.157 N, 97 37 41.363 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 21.863 N, 97 37 41.579 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 20.231 N, 97 37 42.809 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 22.704 N, 97 37 42.186 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 22.812 N, 97 37 42.701 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Burmese lady staff on Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 22.949 N, 97 37 41.34 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar SUNSET


  Photo GPS 16 29 22.542 N, 97 37 40.355 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
sunset mawlamyine


  Photo GPS 16 29 21.93 N, 97 37 41.322 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 21.953 N, 97 37 41.633 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


  Photo GPS 16 29 22.517 N, 97 37 44.027 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar sunrise


  Photo GPS 16 29 22.415 N, 97 37 43.943 E  GPS(POI)

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar sunrise


GPS: 16 29 22.631 N, 97 37 41.159 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
GPS: 16 29 22.631 N, 97 37 41.189 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 22.613 N, 97 37 41.25 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
GPS: 16 29 22.721 N, 97 37 41.039 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 22.157 N, 97 37 41.363 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
GPS: 16 29 21.863 N, 97 37 41.579 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 21.911 N, 97 37 41.393 E

Kyaikthanlan Phayar
view point
Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
GPS: 16 29 21.449 N, 97 37 41.351 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 20.231 N, 97 37 42.809 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
GPS: 16 29 19.77 N, 97 37 42.857 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 22.704 N, 97 37 42.186 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


GPS: 16 29 22.812 N, 97 37 42.701 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar  staff
GPS: 16 29 22.949 N, 97 37 41.34 E

Kyaikthanlan Phayar
Sunset Mawlamyine


GPS: 16 29 22.937 N, 97 37 40.337 E

Kyaikthanlan Phayar
Sunset Mawlamyine tarwin river
GPS: 16 29 22.997 N, 97 37 40.541 E

Kyaikthanlan Phayar
Sunset Mawlamyine tarwin river


GPS: 16 29 22.542 N, 97 37 40.355 E

Kyaikthanlan Phayar
Sunset Mawlamyine tarwin river
GPS: 16 29 21.93 N, 97 37 41.322 E

Kyaikthanlan Phayar
Kyaikthanlan Phayar


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright