٪ ´ ԧ Թ ԻԹ չ ͧ Թ

๻ԴҧѳԹԹͧҡѹͧԶʡǴѰЩѰѰ§Ѱҹ,˭ͧҺԹ  ջ(Shipaw)Ң§اѰԹѰͭѰ


http://www.hotsia.com > 觴µͧ > ਴䨵ѹ / Ѵҹ
 

 
kyaikthanlan paya Ѵ ͧ

਴䨵ѹ / Ѵҹ

਴ ਴䨵ҹ ਴਴ҧͭ ਴繵ӹҹͧзҺҹѡآ (ҹͧӹҹ·) ਴蹵躹ҡҧͧ ͺºҹ͹ 繨شҷԵ쵡ҷԵ鹷§ҡ ҷԵ쵡਴ͧ١ᴧ ͧʧз͹ҹԹشʹ

͹觼䫤仪ҷԵ쵡 15 ҷ ҧǹФѺҡѡ The breeze guest house ǹҡѺѹ״ҤԴ 700 Ҵ 20 ҷ Ҥᾧ ѹѹҷԵ쵡ѹ͹ѹ պѺտҶٻ 稶֧ѺѺ ͹ҷԵ쵡ԴҤ˹ФѡҺҹѡѹ Ҩ觪ҷԵ쵡ѹ mr.hotsia 27 Ҥ 2556

йç١д觤Ѻ


իʷ(Breeze Guest House)

ѡ 6 ׹Ѻ ԴԹ
ҤҶ١дش

Թ(Cinderella Hotel)

㹵ͧԹ仵Ҵ
Т਴ҹдǡŤѺ

͵ù(Attran Hotel)

оҹе ҡ ԴҴ


 

 


˹ѧ仨

 
sunset Mawlamyine ҷԵ쵡

 
Mawlamyine travel infomation


Ҹ਴

 
sunrise Mawlamyine ҷԵ

 
ҷԵ Sunrise Mawlamyine

 

  Ҿ· 16 29 22.157 N, 97 37 41.363 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


  Ҿ· 16 29 21.863 N, 97 37 41.579 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


  Ҿ· 16 29 20.231 N, 97 37 42.809 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


  Ҿ· 16 29 22.704 N, 97 37 42.186 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


  Ҿ· 16 29 22.812 N, 97 37 42.701 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ѡҹ Ͷٻҧҧ


  Ҿ· 16 29 22.949 N, 97 37 41.34 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡


  Ҿ· 16 29 22.542 N, 97 37 40.355 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡


  Ҿ· 16 29 21.93 N, 97 37 41.322 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
Ҹ


  Ҿ· 16 29 21.953 N, 97 37 41.633 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ ҧ׹


  Ҿ· 16 29 22.517 N, 97 37 44.027 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ


  Ҿ· 16 29 22.415 N, 97 37 43.943 E  ԡѴ˹ GPS(POI)

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ


GPS: 16 29 22.631 N, 97 37 41.159 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 22.631 N, 97 37 41.189 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 22.613 N, 97 37 41.25 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 22.721 N, 97 37 41.039 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 22.157 N, 97 37 41.363 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 21.863 N, 97 37 41.579 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 21.911 N, 97 37 41.393 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҹ繨ش
਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 21.449 N, 97 37 41.351 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 20.231 N, 97 37 42.809 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 19.77 N, 97 37 42.857 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 22.704 N, 97 37 42.186 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ


GPS: 16 29 22.812 N, 97 37 42.701 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ѡҹҺ
GPS: 16 29 22.949 N, 97 37 41.34 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡


GPS: 16 29 22.937 N, 97 37 40.337 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡
GPS: 16 29 22.997 N, 97 37 40.541 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡


GPS: 16 29 22.542 N, 97 37 40.355 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ쵡
GPS: 16 29 21.93 N, 97 37 41.322 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
Ҹ


GPS: 16 29 21.953 N, 97 37 41.633 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
਴䨵ѹ / Ѵҹ
GPS: 16 29 22.517 N, 97 37 44.027 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ


GPS: 16 29 22.415 N, 97 37 43.943 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ
GPS: 16 29 22.415 N, 97 37 43.943 E

਴䨵ѹ / Ѵҹ
ҷԵ ਴䨵ѹ / Ѵҹ


 
 

 
ҢŨҡ䫵
Google


 

 

ͧѡ mr.Hotsia ç ç ѷ Chris Luck