ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เนปิดอว์ย่างกุ้งพะโคมัณฑะเลย์พินอูลวินเมืองบากันเมืองมิถิลาทวายมาเกวสกายอิรวดีรัฐกะฉิ่นรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐฉาน,ไทใหญ่ตองยีทะเลสาบอินเล กาลอว์ สีป่อ(Shipaw)ท่าขี้เหล็กเชียงตุงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่


http://www.hotsia.com >เที่ยวพม่า เมืองโมนยวา > ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
 

ข้อมูลเที่ยวเมืองโมนยวา(Manywa)  กะเล่-มโหย่ (Kalaymyo) ตามู(TAMU) เขตสะกาย(Sagaing Region)  พม่า(Myanmar)


เมืองโมนยวา(Monywa)

วัดพระนอนพระยืน

แอร์สวยสายการบิน KBZ

แข่งวิ่งวัว

แนะนำโรงแรมในโมนยวา

ตลาดเช้าโมนยวา

เมืองตามู(TAMU)

อาหารการกิน

เจดีย์สัมพุทธกัดจอ

รถไฟมัณฑะเลย์

โรตีโอ่งโมนยวา

การแต่งงานแบบพม่า

ตลาดเช้ากะเล่

กะเล่-มโหย่ (Kalaymyo)

ตลาดเช้ากะเล่

อาหารที่กะเล่-มโหย่

โรงแรมในกะเล่-มโหย่
 

 

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา

Monywa morning market ตลาดเช้าโมนยวา เขตสกายส์ พม่า เป็นตลาดเช้าที่อบอุ่นสำหรับผม ถึงแม้หน้าตาเขายามไม่ยิ้มจะทำให้เราไม่ค่อยถ่ายรูป แต่เมืองเรายิ้มให้ทุกคนจะยิ้มตอบ ผมไปชิมขนมในตลาดนี้ และมีคนมาชวนไปเที่ยวงานแต่งงานด้วย เป็นตลาดที่อบอุ่นที่สุดสำหรับ Mr.Hotsia

Monywa morning market ตลาดเช้าโทมยวา เขตสกายส์ พม่า อยู่ริมทางรถไฟ เป็นตลาดที่ยาวๆ เข้าไปในซอยบ้านคน มีแต่ชาวบ้านเอาของมาขาย ไม่ใช่ตลาดแบบถาวรมีหลังคา ตลาดเช้าจึงดูเป็นชาวบ้านแท้ๆ
mr.Hotsia เที่ยวสะใจ ก.พ. 2558

Mr.Hotsia แนะนำโรงแรมในโมนยวา

 

 
Monywa morning market ตลาดเช้าโมนยวา สกายส์ พม่า

 
กินขนมพม่าฮาทั้งตลาด Monywa morning market

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 6 39.672 N, 95 8 29.249 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 6 39.077 N, 95 8 29.177 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 6 38.897 N, 95 8 28.799 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 6 38.309 N, 95 8 27.497 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 6 38.129 N, 95 8 26.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ขายหนูย่าง


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ขายหนูย่าง


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตับขายหนูย่าง


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ข้าวแลงฟืนทอด


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ขนมพม่า


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
เนื้อแดดเดียว


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
อยู่ตรงรถไฟพอดี


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ถั่วงอก


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
เด็กไปโรงเรียน


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


GPS: 22 6 39.672 N, 95 8 29.249 E

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
GPS: 22 6 39.077 N, 95 8 29.177 E

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


GPS: 22 6 38.897 N, 95 8 28.799 E

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
GPS: 22 6 38.309 N, 95 8 27.497 E

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
GPS: 22 6 38.129 N, 95 8 26.435 E

ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา


ตลาดเช้าเมืองโมนยวา
ตลาดเช้าเมืองโมนยวา

ข้อมูลเที่ยวเมืองโมนยวา(Manywa)  กะเล่-มโหย่ (Kalaymyo) ตามู(TAMU) เขตสะกาย(Sagaing Region)  พม่า(Myanmar)


เมืองโมนยวา(Monywa)

วัดพระนอนพระยืน

แอร์สวยสายการบิน KBZ

แข่งวิ่งวัว

แนะนำโรงแรมในโมนยวา

ตลาดเช้าโมนยวา

เมืองตามู(TAMU)

อาหารการกิน

เจดีย์สัมพุทธกัดจอ

รถไฟมัณฑะเลย์

โรตีโอ่งโมนยวา

การแต่งงานแบบพม่า

ตลาดเช้ากะเล่

กะเล่-มโหย่ (Kalaymyo)

ตลาดเช้ากะเล่

อาหารที่กะเล่-มโหย่

โรงแรมในกะเล่-มโหย่
 


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck