ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Naypyidaw > Shwedagon Pagoda Naypyidaw
 

Shwedagon Pagoda Naypyidaw

Shwedagon Pagoda Naypyidaw build same pattern with ooriginal Shwedagon Pagoda in Yangon but smallest. you can walk inside this pagoda but in Yangon can not. I recommend visit here in day time and night time. I found in Night time is beautiful more. in one day trip with motorbike 15USD also visit here. mr.hotsia Auguse 2013

cheap and good hotels in Naypyidaw

 


 

 
Shwedagon Pagoda Naypyidaw

 
Shwedagon Pagoda Naypyidaw

 
Shwedagon pagoda Naypyitaw at night

 
Shwedagon Pagoda Naypyidaw

  Photo GPS 19 46 10.841 N, 96 11 3.822 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 11.633 N, 96 11 2.729 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 12.443 N, 96 11 1.607 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 12.281 N, 96 11 1.217 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 16.356 N, 96 10 59.093 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 13.908 N, 96 11 1.446 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
mr.hotsia at Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 13.913 N, 96 11 1.439 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
mr.hotsia at Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 13.152 N, 96 11 1.775 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 12.773 N, 96 11 1.667 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


  Photo GPS 19 46 11.033 N, 96 11 3.761 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Burmese traveler


  Photo GPS 19 46 8.855 N, 96 10 59.747 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw at night


  Photo GPS 19 46 9.209 N, 96 10 58.728 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw at night


GPS: 19 46 10.47 N, 96 11 3.977 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 10.601 N, 96 11 3.941 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 10.841 N, 96 11 3.822 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 11.633 N, 96 11 2.729 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 12.443 N, 96 11 1.607 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 12.281 N, 96 11 1.217 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
inside Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 16.356 N, 96 10 59.093 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 13.829 N, 96 11 1.446 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
mr.hotsia at Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 13.908 N, 96 11 1.446 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
mr.hotsia at Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 13.913 N, 96 11 1.439 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
mr.hotsia at Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 13.152 N, 96 11 1.775 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 12.875 N, 96 11 1.77 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 12.773 N, 96 11 1.667 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 11.153 N, 96 11 3.588 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 11.033 N, 96 11 3.761 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw


GPS: 19 46 10.218 N, 96 11 4.265 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw
GPS: 19 46 8.855 N, 96 10 59.747 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw at night


GPS: 19 46 9.185 N, 96 10 58.775 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw at night
GPS: 19 46 9.149 N, 96 10 58.739 E

Shwedagon Pagoda Naypyidaw
Shwedagon Pagoda Naypyidaw at night

 

  
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright