ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar > Naypyidaw > Naypyidaw morning market
 

 

Naypyidaw morning market

I call motorbike taxi from hotels to Naypyidaw morning market. first time I think it same with Naypyidaw evening Market but not same place. Naypyidaw morning market locate next of building GPS is 19 44 25.775 N, 96 7 11.417 E . I travel here and sit in local coffee shop drink coffee morning and see Naypyidaw way of life here. I recommended to walk around morning market. If you have plan to travel in Naypyidaw may be ask for driver in this zone, difficult for found English man but in final you will success. mr.hotsia August 2013

cheap and good hotels in Naypyidaw


 

 


morning market Naypytaw myanmar

 
make fish Burmese style

  Photo GPS 19 44 25.775 N, 96 7 11.417 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 25.787 N, 96 7 11.435 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 25.925 N, 96 7 11.525 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 26.351 N, 96 7 11.597 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
drink coffee


  Photo GPS 19 44 26.873 N, 96 7 7.877 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 26.952 N, 96 7 7.865 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.053 N, 96 7 7.847 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
local fish myanmar


  Photo GPS 19 44 27.582 N, 96 7 7.919 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.773 N, 96 7 7.937 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.708 N, 96 7 8.153 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.636 N, 96 7 8.555 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.719 N, 96 7 8.717 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.575 N, 96 7 9.389 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.551 N, 96 7 9.444 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.546 N, 96 7 9.642 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.557 N, 96 7 9.677 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.42 N, 96 7 10.679 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 27.42 N, 96 7 10.775 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 26.124 N, 96 7 10.913 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 26.081 N, 96 7 10.901 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


  Photo GPS 19 44 25.571 N, 96 7 11.231 E  GPS(POI)

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 25.908 N, 96 7 11.267 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 25.854 N, 96 7 10.991 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 25.775 N, 96 7 11.417 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 25.787 N, 96 7 11.435 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 25.925 N, 96 7 11.519 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 25.925 N, 96 7 11.525 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 26.394 N, 96 7 11.591 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 26.351 N, 96 7 11.597 E

Naypyidaw morning market
my coffee morning


GPS: 19 44 27.114 N, 96 7 7.914 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 26.772 N, 96 7 7.865 E

Naypyidaw morning market
Amazing make fish Naypyidaw


GPS: 19 44 26.873 N, 96 7 7.877 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 26.291 N, 96 7 7.781 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 26.945 N, 96 7 7.847 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 26.952 N, 96 7 7.865 E

Naypyidaw morning market
Local fish Naypyidaw


GPS: 19 44 27.053 N, 96 7 7.847 E

Naypyidaw morning market
Local fish Naypyidaw
GPS: 19 44 27.582 N, 96 7 7.919 E

Naypyidaw morning market
Local fish Naypyidaw


GPS: 19 44 27.773 N, 96 7 7.937 E

Naypyidaw morning market
Local fish Naypyidaw
GPS: 19 44 27.708 N, 96 7 8.153 E

Naypyidaw morning market
Local fish Naypyidaw


GPS: 19 44 27.636 N, 96 7 8.555 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 27.719 N, 96 7 8.717 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 27.575 N, 96 7 9.389 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 27.551 N, 96 7 9.444 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 27.546 N, 96 7 9.642 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 27.557 N, 96 7 9.677 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 27.42 N, 96 7 10.679 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 27.42 N, 96 7 10.775 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market


GPS: 19 44 26.124 N, 96 7 10.913 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market
GPS: 19 44 26.081 N, 96 7 10.901 E

Naypyidaw morning market
Naypyidaw morning market

 

  
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright