ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar >Yangon > Botatauang paya
 

Botatauang paya

Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung) is well known in center of Yangon. the pogoda locate on Yangon river side. the pagoda build by MON in same time of build Shwedagon pagoda. about 2500 year ago. in World War II the pogoda destroyed and rebuild again next time.

Botatauang paya for Myanmar and Thai people well know because "Bo Bo Gyi". people will come for ask live success. at thai temple have tunnel you can walk around it. after visit pagoda and temple walk to river for see yangon river small port . you can try across yangon river by small boat or take photo. mr.hotsia June 2556

 

Cheap and good hotel in Yangon

 

 
Bo Bo Gyi

 
Bo Bo Gyi

 
small port Yangon river

 

Botatauang paya
tunnel at Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 5.189 N, 96 10 19.817 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Bo Bo Gyi Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 5.279 N, 96 10 19.835 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Bo Bo Gyi Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 5.387 N, 96 10 19.961 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.631 N, 96 10 20.189 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Bo Bo Gyi Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.379 N, 96 10 20.267 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Bo Bo Gyi Botatauang paya


Botatauang paya
Botatauang paya


Botatauang paya
Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 6.815 N, 96 10 19.182 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.265 N, 96 10 20.315 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
local food at Botatauang paya


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 0.161 N, 96 10 21.245 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
small port at yangon river


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 0.197 N, 96 10 21.245 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
small port at yangon river


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 0.215 N, 96 10 21.251 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
small port at yangon river


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 0.21 N, 96 10 21.329 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Botatauang paya
small port at Yangon river


Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)
Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)


GPS: 16 46 5.189 N, 96 10 19.817 E

Botatauang paya
Bo Bo Gyi
GPS: 16 46 5.279 N, 96 10 19.835 E

Botatauang paya
Bo Bo Gyi


GPS: 16 46 5.387 N, 96 10 19.961 E

Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)
GPS: 16 46 4.631 N, 96 10 20.189 E

Botatauang paya
Bo Bo Gyi


GPS: 16 46 4.379 N, 96 10 20.267 E

Botatauang paya
Bo Bo Gyi
Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)


Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)
GPS: 16 46 7.223 N, 96 10 18.395 E

Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)


GPS: 16 46 7.121 N, 96 10 18.467 E

Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)
GPS: 16 46 6.815 N, 96 10 19.182 E

Botatauang paya
Botatauang paya (botataung paya/Botahtaung)


GPS: 16 46 4.469 N, 96 10 20.645 E

Botatauang paya
Myanmar muzzle
GPS: 16 46 4.386 N, 96 10 20.411 E

Botatauang paya
Myanmar girl


GPS: 16 46 4.265 N, 96 10 20.315 E

Botatauang paya
local myanmar food
GPS: 16 46 0.161 N, 96 10 21.245 E

Botatauang paya
small boat port


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright