ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar >Yangon > Yangon drive thru market
 

Drive Thru Market

Yangon Drive Thru Market : the market not far from Sule pagoda. this name Drive Thru Market come from me call this market, because more drive pass market by not hang out ting /vegetables out the way. sale and buy until car coming seller will  walk out and back after the car passed. location of this market walk from Sule pagoda to KSS coffee shop and walk continue 200 meter. you will see Drive Thru Market right side. mr.hotsia june 2013

 

Cheap hotels Yangon

 

 
amazing drive yangon Drive Thru Market

 
amazing drive yangon market

 
yangon morning market

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 36.732 N, 96 9 15.161 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
amazing drive yangon Drive Thru Market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 36.365 N, 96 9 15.167 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
amazing drive yangon Drive Thru Market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 34.5 N, 96 9 14.513 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
amazing drive yangon Drive Thru Market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 34.487 N, 96 9 14.531 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
amazing drive yangon Drive Thru Market


Yangon drive thru market
amazing drive yangon Drive Thru Market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 33.173 N, 96 9 14.507 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 33.059 N, 96 9 14.615 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 33.005 N, 96 9 14.627 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 32.795 N, 96 9 14.49 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 30.365 N, 96 9 14.814 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 30.083 N, 96 9 14.922 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 29.375 N, 96 9 14.717 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.763 N, 96 9 12.983 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Yangon drive thru market
Yangon market


GPS: 16 46 28.871 N, 96 9 14.562 E

Yangon drive thru market
Yangon market
Yangon drive thru market
Yangon market


GPS: 16 46 29.537 N, 96 9 14.837 E

Yangon drive thru market
Yangon market
GPS: 16 46 29.693 N, 96 9 14.939 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 30.36 N, 96 9 15.354 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 30.522 N, 96 9 15.083 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


GPS: 16 46 31.367 N, 96 9 14.627 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 32.303 N, 96 9 14.699 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


Yangon drive thru market
Yangon morning market
Yangon drive thru market
Yangon morning market


GPS: 16 46 33.611 N, 96 9 14.801 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 34.421 N, 96 9 14.681 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 37.355 N, 96 9 15.401 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


GPS: 16 46 37.391 N, 96 9 15.755 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 36.732 N, 96 9 15.161 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


GPS: 16 46 36.57 N, 96 9 15.275 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 36.365 N, 96 9 15.167 E

Yangon drive thru market
Yangon morning market


Yangon drive thru market
Yangon morning market
GPS: 16 46 34.5 N, 96 9 14.513 E

Yangon drive thru market
Yangon Drive Thru Market : the market


GPS: 16 46 34.487 N, 96 9 14.531 E

Yangon drive thru market
Yangon Drive Thru Market : the market
Yangon drive thru market
Yangon Drive Thru Market : the market


GPS: 16 46 34.392 N, 96 9 14.831 E

Yangon drive thru market
Yangon Drive Thru Market : the market
GPS: 16 46 33.173 N, 96 9 14.507 E

Yangon drive thru market
Yangon Drive Thru Market : the market


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright