ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar >Yangon > Burmese sweets
 

Burmese sweets

Burmese sweets in Yangon look same my home in Thailand. popular sweets in street food is Burmese yogurt. you can drink Burmese yogurt and see more shop when walk around Rangoon. mr.hotsia June 2013

 

Cheap hotel in Yangon


 

 
Burmese sweets

 
Burmese sweets

 
Burmese sweets

 
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese Crepe


Burmese sweets
Burmese Crepe


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.085 N, 96 9 28.08 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets "Khanom kok"


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.632 N, 96 9 18.083 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese street food


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.313 N, 96 9 20.855 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese Roti


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.506 N, 96 9 26.291 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese pancake


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.355 N, 96 9 43.139 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 28.331 N, 96 9 43.181 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.815 N, 96 9 20.759 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese banana sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.575 N, 96 9 20.795 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.557 N, 96 9 20.789 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.527 N, 96 9 20.826 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.515 N, 96 9 20.826 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.509 N, 96 9 20.813 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweets


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 27.515 N, 96 9 20.795 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

Burmese sweets
Burmese sweetsGPS: 16 46 27.815 N, 96 9 20.759 E

Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


GPS: 16 46 27.575 N, 96 9 20.795 E

Burmese sweets
Burmese sweets
GPS: 16 46 27.557 N, 96 9 20.789 E

Burmese sweets
Burmese sweets


GPS: 16 46 27.527 N, 96 9 20.826 E

Burmese sweets
Burmese sweets
GPS: 16 46 27.515 N, 96 9 20.826 E

Burmese sweets
Burmese sweets


GPS: 16 46 27.509 N, 96 9 20.813 E

Burmese sweets
Burmese sweets
GPS: 16 46 27.515 N, 96 9 20.795 E

Burmese sweets
Burmese sweets


GPS: 16 46 27.647 N, 96 9 20.729 E

Burmese sweets
Burmese sweets
GPS: 16 46 27.785 N, 96 9 20.747 E

Burmese sweets
Burmese sweets


Burmese sweets
Burmese pancake
Burmese sweets
Burmese pancake


Burmese sweets
Burmese pancake
GPS: 16 46 28.085 N, 96 9 28.08 E

Burmese sweets
Burmese pancake


Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets
Burmese sweets


GPS: 16 46 28.632 N, 96 9 18.083 E

Burmese sweets
Burmese sweets
GPS: 16 46 28.313 N, 96 9 20.855 E

Burmese sweets
Burmese roti


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright