ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar >Yangon > Yangon river
 

Yangon river

Yangon river come from Bago and Myitmaka river. flow to Gulf of Martaban about 30 kilometer. you can walk from Sule pagoda to local port and try across river by big boat or small boat. in other side see local village and walk a bit try to eat local Burmese food and back to Yangon Sule pagoda side. mr.hotsia Hune 2013

 

Cheap and Good hotel Yangom

 

 
yangon river myanmar

 
Yangon river

 
boat across Yangon river

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 7.919 N, 96 9 41.963 E  GPS(POI)

Yangon river
Myanmar Port Authority


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 7.541 N, 96 9 42.209 E  GPS(POI)

Yangon river
Burmese girl


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.841 N, 96 9 42.275 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.691 N, 96 9 42.443 E  GPS(POI)

Yangon river
big boat


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.829 N, 96 9 42.413 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat across other side


Yangon river
wait big boat


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 3.449 N, 96 9 39.359 E  GPS(POI)

Yangon river
Yangon river


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 1.589 N, 96 9 34.506 E  GPS(POI)

Yangon river
big boat Yangon river


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.82 N, 96 9 23.747 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat port


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.777 N, 96 9 23.789 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat port


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.315 N, 96 9 23.58 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat port


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.921 N, 96 9 23.939 E  GPS(POI)

Yangon river
small boat


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 45.209 N, 96 9 24.012 E  GPS(POI)

Yangon river
Yangon way of life


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 45.209 N, 96 9 24.053 E  GPS(POI)

Yangon river
Yangon way of life


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 3.851 N, 96 9 41.531 E  GPS(POI)

Yangon river
carry  more chicken


GPS: 16 46 7.919 N, 96 9 41.963 E

Yangon river
Myanmar Port Authority
GPS: 16 46 7.541 N, 96 9 42.209 E

Yangon river
Burmese Yangon girl


GPS: 16 46 6.233 N, 96 9 42.089 E

Yangon river
Yangon way of life
GPS: 16 46 6.395 N, 96 9 42.053 E

Yangon river
Burmese Yangon girl


GPS: 16 46 6.245 N, 96 9 42.407 E

Yangon river
Yangon way of life
GPS: 16 46 4.841 N, 96 9 42.275 E

Yangon river
Yangon river and boat


GPS: 16 46 4.691 N, 96 9 42.443 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 46 4.697 N, 96 9 42.425 E

Yangon river
Yangon river and boat


GPS: 16 46 4.733 N, 96 9 42.401 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 46 4.829 N, 96 9 42.413 E

Yangon river
Yangon river and boat


Yangon river
wait boat
GPS: 16 46 3.773 N, 96 9 40.367 E

Yangon river
wait boat


GPS: 16 46 3.449 N, 96 9 39.359 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 46 1.589 N, 96 9 34.506 E

Yangon river
Yangon river and boat


GPS: 16 45 54.293 N, 96 9 30.665 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 45 47.885 N, 96 9 24.635 E

Yangon river
Yangon river and boat


GPS: 16 45 46.253 N, 96 9 23.381 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 45 45.023 N, 96 9 23.796 E

Yangon river
Yangon river and boat


GPS: 16 45 44.82 N, 96 9 23.747 E

Yangon river
Yangon river and boat
GPS: 16 45 44.777 N, 96 9 23.789 E

Yangon river
Yangon river and boat


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright