ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เนปิดอว์ย่างกุ้งพะโคมัณฑะเลย์พินอูลวินเมืองบากันเมืองมิถิลาทวายมาเกวสกายอิรวดีรัฐกะฉิ่นรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงรัฐฉาน,ไทใหญ่ตองยีทะเลสาบอินเล กาลอว์ สีป่อ(Shipaw)ท่าขี้เหล็กเชียงตุงรัฐชินรัฐมอญรัฐยะไข่


http://www.hotsia.com > เที่ยวย่างกุ้งพม่าด้วยตัวเอง > แม่น้ำย่างกุ้ง
 

ข้อมูลเที่ยวเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าด้วยตัวเอง


เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

การเดินทางไปย่างกุ้งด้วยตนเอง

เจดีย์ชเวดากอง

พระตาหวาน

นั่งรถไฟรอบย่างกุ้ง

โยเกิร์ตพม่า

สนามบินย่างกุ้ง

อเมซิ่ง
มาเก็ต

อาหารพม่า

เป็ดย่าง ย่างกุ้ง

โรงแรมเกาเฮ้าส์ในย่างกุ้ง

กุ้งทอดทะเลสาปอินยา

ทะเลสาปอินยา

ขนมพม่า

กุ้งย่าง ย่างกุ้ง

เงินจ๊าดพม่า

พระพม่า
บิณฑบาต

หมอดูลายมือพม่า

ตลาดเช้าย่างกุ้ง

บ้านชาวพม่าย่างกุ้ง

นวดพม่า

สวนสาธารณะย่างกุ้ง

แม่น้ำย่างกุ้ง

อาหารไทยใหญ่ในย่างกุ้ง

เทพทันใจ ขออย่างไรได้อย่างงั้น

อาหารริมถนนในย่างกุ้ง

เจดีย์สุเหร่ (Sule pagoda)


 

แม่น้ำย่างกุ้ง

แม่น้ำย่างกุ้ง

แม่น้ำย่างกุ้ง (Yangon river) แม่น้ำย่างกุ้ง เกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำพะโคและแม่น้ำ Myitmaka ไหลจากย่างกุ้งออกทะเล เป็นปากอ่าวทะเล ระยะทางจากย่างกุ้งถึงทะเล 30 กิโลเมตร ที่ริมแม่น้ำย่างกุ้งมีเรือใหญ่ข้ามฟากเก็บเงินไปกลับไม่กี่เหรียญ US ผมแนะนำว่าให้นั่งเรือข้ามฟากไปเดินเล่นหาอาหารพม่ากินอีกฝั่งหนึ่ง นอกจากเรือใหญ่ก็มีเรือคล้ายๆเรือสองตอนแต่ใช้เครื่องยนต์เล็ก ติดแจวสองแจว ให้บริการชาวย่างกุ้งที่ข้ามไปมาในจุดอื่นๆ ตรงหน้าวัดเทพทันใจก็มีท่าเรือด้วย

ก่อนไปผมจินตนาการริมแม่น้ำย่างกุ้งน่าจะเหมือกับริมแม่น้ำโตนเลสาปของเขมร แต่เอาเข้าจริงๆ มีตึกขวางมีที่เดินเล่นริมแม่น้ำเฉพาะที่ผมเห็นคือตรงวัดเทพทันใจ และตรงท่าเรือใหญ่ข้ามฟาก อาจเป็นเพราะผมเดินไม่ทั่วย่างกุ้งก็ได้ สรุปลองนั่งเรือเล็กข้ามไปอีกฝั่งเดินเล่นแล้วนั่งกลับ หาประสบการณ์ให้แก่ชีวิต mr.hotsia มิถุนายน 2556

 

แนะนำโรงแรมยอดนิยมในย่างกุ้ง

 

 
yangon river myanmar

 
แม่น้ำย่างกุ้ง

 
เรือข้ามแม่น้ำย่างกุ้ง

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 7.919 N, 96 9 41.963 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
Myanma Port Authority การท่าเรือพม่า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 7.541 N, 96 9 42.209 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
สาวพม่าน่ารักที่ท่าเรือข้ามฟาก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.841 N, 96 9 42.275 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือเล็กข้ามฟากแม่น้ำย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.691 N, 96 9 42.443 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 4.829 N, 96 9 42.413 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือเล็กข้ามฟาก


แม่น้ำย่างกุ้ง
ผู้โดยสารรอเรือออก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 3.449 N, 96 9 39.359 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 1.589 N, 96 9 34.506 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือใหญ่ข้ามแม่น้ำย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.82 N, 96 9 23.747 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็กฝั่งตรงข้าม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.777 N, 96 9 23.789 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
มองข้ามฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งไปคือตัวเมืองย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.315 N, 96 9 23.58 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 44.921 N, 96 9 23.939 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
ข้ามฟาก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 45.209 N, 96 9 24.012 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
พักกินข้าว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 45 45.209 N, 96 9 24.053 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
เครื่องเรือ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 16 46 3.851 N, 96 9 41.531 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

แม่น้ำย่างกุ้ง
จักยานคันเดียวขนไก่เป็นร้อย


GPS: 16 46 7.919 N, 96 9 41.963 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
การท่าเรือพม่า
GPS: 16 46 7.541 N, 96 9 42.209 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
สาวพม่าน่ารัก


GPS: 16 46 6.233 N, 96 9 42.089 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ขายน้ำเย็นแบบพม่า
GPS: 16 46 6.395 N, 96 9 42.053 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ทาแป้งทานาคา


GPS: 16 46 6.245 N, 96 9 42.407 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เทินของบนหัว
GPS: 16 46 4.841 N, 96 9 42.275 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือเล็กข้ามฟาก


GPS: 16 46 4.691 N, 96 9 42.443 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือข้ามแม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 46 4.697 N, 96 9 42.425 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง


GPS: 16 46 4.733 N, 96 9 42.401 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 46 4.829 N, 96 9 42.413 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็ก


แม่น้ำย่างกุ้ง
รอเรือโดยสาร
GPS: 16 46 3.773 N, 96 9 40.367 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
บรรยากาศบนเรือ


GPS: 16 46 3.449 N, 96 9 39.359 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 46 1.589 N, 96 9 34.506 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือใหญ่ที่ผมข้าม


GPS: 16 45 54.293 N, 96 9 30.665 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือ
GPS: 16 45 47.885 N, 96 9 24.635 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เรือขนของ


GPS: 16 45 46.253 N, 96 9 23.381 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็กแม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 45 45.023 N, 96 9 23.796 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็กแม่น้ำย่างกุ้ง


GPS: 16 45 44.82 N, 96 9 23.747 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็กแม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 45 44.777 N, 96 9 23.789 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
ท่าเรือเล็กแม่น้ำย่างกุ้ง


GPS: 16 45 44.315 N, 96 9 23.58 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง
GPS: 16 45 44.921 N, 96 9 23.939 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
แม่น้ำย่างกุ้ง


GPS: 16 45 45.209 N, 96 9 24.012 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เอาข้าวมากิน ได้คำตอบทำไมคนพม่าหิ้วปิ่นโต
GPS: 16 45 45.209 N, 96 9 24.053 E

แม่น้ำย่างกุ้ง
เครื่องเรือ


 

ข้อมูลเที่ยวเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าด้วยตัวเอง


เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

การเดินทางไปย่างกุ้งด้วยตนเอง

เจดีย์ชเวดากอง

พระตาหวาน

นั่งรถไฟรอบย่างกุ้ง

โยเกิร์ตพม่า

สนามบินย่างกุ้ง

อเมซิ่ง
มาเก็ต

อาหารพม่า

เป็ดย่าง ย่างกุ้ง

โรงแรมเกาเฮ้าส์ในย่างกุ้ง

กุ้งทอดทะเลสาปอินยา

ทะเลสาปอินยา

ขนมพม่า

กุ้งย่าง ย่างกุ้ง

เงินจ๊าดพม่า

พระพม่า
บิณฑบาต

หมอดูลายมือพม่า

ตลาดเช้าย่างกุ้ง

บ้านชาวพม่าย่างกุ้ง

นวดพม่า

สวนสาธารณะย่างกุ้ง

แม่น้ำย่างกุ้ง

อาหารไทยใหญ่ในย่างกุ้ง

เทพทันใจ ขออย่างไรได้อย่างงั้น

อาหารริมถนนในย่างกุ้ง

เจดีย์สุเหร่ (Sule pagoda)

โรงแรมในย่างกุ้ง

Sule Shangri-La Yangon 
จากโรงแรมใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่เกิน 30 นาทีก็จะถึง Yangon International Airport พนักงานที่โต๊ะบริการนักท่องเที่ยวยินดีช่วยคุณจัดการและจองทัวร์และกิจกรรมระหว่างการพักใน ย่างกุ้ง อ่านต่อ
Clover City Center Hotel 
สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถยนต์สามารถใช้ที่จอดรถยนต์ส่วนตัวฟรีในบริเวณของ Clover City Center Hotel Yangon International Airport ห่างไกลไปไม่ถึง 30 นาทีโดยรถยนต์ อ่านต่อ
Hotel Grand United Ahlone Branch 
Hotel Grand United Ahlone Branch มีที่ตั้งในเมือง ย่างกุ้ง และสามารถขับรถไม่เกิน 25 นาทีไปยัง Yangon International Airport ได้ ที่นี่บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีทุกบริเวณ และ ห้องเซาว์น่า ที่นี่เป็นที่พักระดับ 4 ดาวพร้อมมองเห็นวิวตัวเมือง อ่านต่อ
The Loft Hotel Yangon 
โรงแรมแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เดินสบายๆ เพียง 20 นาทีจาก Yangon Central Railway Station และให้บริการที่พักให้แขกได้สะดวกสบายในขณะที่ได้มาเยือน ย่างกุ้ง ที่พักนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ห่างจาก Yangon International Airport เพียง 25 นาทีโดยรถยนต์และมีบริกา อ่านต่อ
Thanlwin Guesthouse 
เกสต์เฮ้าส์บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างดีจำนวน 9 ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลากหลายชนิดรับประกันว่าคุณจะได้เข้าพักอย่างเพลิดเพลิน อ่านต่อ

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ eBook Discount