ไทย  ENGLISHcontract and follow me on
 
     
 THAILAND LAOS CAMBODAI VIETNAM MALAYSIA MYANMAR CHINA MACAU

 


http://travel.hotsia.com > Myanmar >Yangon > Shwedagon Pagoda
 

Shwedagon Pagoda

Shwedagon pagoda locate in center of Yangon. height 98 mater. have Buddha's hair 8 item. Shwemawdaw Paya in Bago hright 114 meter and Phra Prathom jedi in Thailand height 120 meter. this is number 1 for tourism visit. if you come to Myanmar need to visit here too, because don't come here some one said don't visit Myanmar.

for visit pay fee 5 USD per day. i recommend travel in morning day time and night time because very beautiful different. on the top have WIFI free you can relax update Facebook check email and see burmese people way of life here. mr.hotsia June 2013

 

Cheap and good hotels Yangon

 

 
Shwedagon pagoda

 
Shwedagon pagoda

 
Shwedagon pagoda

 
Burmese girl at Shwedagon pagoda

 

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


Shwedagon Pagoda
this side for Foreigner


Shwedagon Pagoda
this side for Foreigner


Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda ticket


  Photo GPS 16 47 52.775 N, 96 8 51.395 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda sticker. keep it for back again at night


  Photo GPS 16 47 53.921 N, 96 8 57.761 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


  Photo GPS 16 47 54.533 N, 96 8 55.997 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


  Photo GPS 16 47 55.391 N, 96 8 56.069 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


  Photo GPS 16 47 55.901 N, 96 8 57.413 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon pagoda


  Photo GPS 16 47 56.519 N, 96 9 0.371 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 55.277 N, 96 9 1.193 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 54.6 N, 96 9 1.283 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
some food for sale


  Photo GPS 16 47 53.855 N, 96 9 0.864 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 53.183 N, 96 8 59.693 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
concentration  Photo GPS 16 47 51.587 N, 96 8 58.686 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 51.569 N, 96 8 56.531 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Burmese man and woman  Photo GPS 16 47 52.175 N, 96 8 56.441 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 53.237 N, 96 8 55.685 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


Shwedagon Pagoda
crow  Photo GPS 16 47 51.455 N, 96 8 56.549 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 51.671 N, 96 8 56.609 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
on top Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 51.785 N, 96 8 55.889 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


  Photo GPS 16 47 51.803 N, 96 8 56.039 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.091 N, 96 8 56.153 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.193 N, 96 8 56.237 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.355 N, 96 8 56.279 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 51.821 N, 96 8 56.423 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 51.774 N, 96 8 56.375 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.109 N, 96 8 56.184 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 51.995 N, 96 8 56.202 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.193 N, 96 8 56.207 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.638 N, 96 8 56.333 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


  Photo GPS 16 47 52.019 N, 96 8 56.405 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda on top


  Photo GPS 16 47 58.283 N, 96 8 57.887 E  GPS(POI)

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda at night


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda door
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda door


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda door for Foreigner
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda door for Foreigner


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda ticket
GPS: 16 47 52.775 N, 96 8 51.395 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda sticker


GPS: 16 47 53.921 N, 96 8 57.761 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 54.533 N, 96 8 55.997 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 55.391 N, 96 8 56.069 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 55.302 N, 96 8 57.462 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 56.099 N, 96 8 57.282 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 55.901 N, 96 8 57.413 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 55.961 N, 96 8 57.533 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 56.435 N, 96 8 59.993 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 56.519 N, 96 9 0.371 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 56.562 N, 96 9 0.059 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 55.277 N, 96 9 1.193 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 54.6 N, 96 9 1.283 E

Shwedagon Pagoda
food for sale
GPS: 16 47 54.618 N, 96 9 1.229 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 53.855 N, 96 9 0.864 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 53.183 N, 96 8 59.711 E

Shwedagon Pagoda
meditation


GPS: 16 47 53.183 N, 96 8 59.693 E

Shwedagon Pagoda
meditation
GPS: 16 47 51.587 N, 96 8 58.686 E

Shwedagon Pagoda
top of Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 51.569 N, 96 8 56.531 E

Shwedagon Pagoda
Burmese girl and boy
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 52.175 N, 96 8 56.441 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 53.237 N, 96 8 55.685 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
crow


GPS: 16 47 51.455 N, 96 8 56.549 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 51.623 N, 96 8 56.634 E

Shwedagon Pagoda
on top Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 51.671 N, 96 8 56.609 E

Shwedagon Pagoda
on top Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 51.605 N, 96 8 56.759 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 51.785 N, 96 8 55.889 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 51.803 N, 96 8 56.039 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 52.091 N, 96 8 56.153 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 52.193 N, 96 8 56.237 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 52.355 N, 96 8 56.279 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 51.821 N, 96 8 56.423 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 51.774 N, 96 8 56.375 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 52.109 N, 96 8 56.184 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 51.995 N, 96 8 56.202 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 52.193 N, 96 8 56.207 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 52.638 N, 96 8 56.333 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 53.057 N, 96 8 56.111 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 55.115 N, 96 8 55.817 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 55.991 N, 96 8 55.775 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


GPS: 16 47 56.381 N, 96 8 57.845 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda
GPS: 16 47 53.555 N, 96 9 0.929 E

Shwedagon Pagoda
Shwedagon Pagoda


 
Search travel information on this site


 

 
Myanmar
Yangon
Naypyidaw
Mandalay
Bago
Dawei
Kayin State
Mon State
 
Laos
Vientiane
Vang Vieng
Luang Prabang
Champasak
Pakse
Si Phan Don
Paksong
 
 
ท่องเที่ยว
By prakob punmanee
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
mr.hotsia travel around THAILAND LAOS VIETNAM CAMBODIA MYANMAR and all country in ASIA


copyright