ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรต...

ข้อมูลท่องเที่ยวศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรต... เที่ยวศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรต... 


ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการถาวร มหัศจรรย์ดอยสุเทพ ให้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดอยสุเทพฯ เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนดอยสุเทพ โดยมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และดอยสุเทพ เพื่อจะได้หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าต่อไป

ศูนย์ธรรมชาติ วิทยาดอยสุเทพฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพในด้านธรรมชาติวิทยารวมถึงประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรมและชุมชน ผ่านสื่อผสมหลายรูปแบบ จึงกล่าวได้ว่าเป็น Multimedia Museum แห่งแรกของประเทศไทย ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับสื่อผสมเต็มรูปแบบ และความรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังอาศัยแนวความคิดพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก แต่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง หรือเรียกว่า Boutique Museum โดยจัดแบ่งเนื้อหาการแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งจะจัดแสดงสับเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจทุก ๆ 4 เดือน ให้ได้ชมกัน

ส่วน นิทรรศการถาวรได้เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนสิงหาคม กลางปี 2547 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวร ดังกล่าวแล้วได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมด 6 โซน ซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยาบนดอยสุ เทพ ทั้งในด้านธรณีวิทยา พืชพรรณ สัตว์ คน ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขาบนดอยสุเทพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชม นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาบนดอยสุเทพ เพื่อให้มีจิตสำนึกที่รักและหวงแหนในคุณค่าของดอยสุเทพ ต่อทุกสรรพชีวิต ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆ บนดอยสุเทพ

นิทรรศการถาวร ประกอบด้วย
Zone 1 ธรณีวิทยา ผู้เข้าชมจะได้พบกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง กำเนิดโลกและภูเขา และการกำเนิดดอยสุเทพ การจัดแสดงแบบจำลองหน้าตัดชั้นดินดอยสุเทพ การจำลองแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในระดับต่างๆ

Zone 2 นิเวศวิทยาน้ำและป่า ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับน้ำตกและป่าจำลองเสมือนได้เข้าไปอยู่กลางป่าบนดอยสุ เทพ ได้เรียนรู้เรื่องน้ำ อุทกวัฎจักร ป่าไม้บนดอยสุเทพ พืชพรรณที่ขึ้นเฉพาะบนดอยสุเทพและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับเกมเห็ดมีพิษและไม่มีพิษ

Zone 3 สัตว์และแมลง ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และแมลงถึงวิวัฒนาการแต่ละยุคแต่ละ สมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านระบบMultimedia เต็มรูปแบบ พร้อมกันนั้น ยังมีกิจกรรมคือเกมรอยเท้าสัตว์

Zone 4 คนกับป่า ผู้เข้าชมจะได้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย อยู่บนดอยสุเทพ ทั้งในด้านดารดำรงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการละเล่นต่าง ๆ

Zone 5 นิทรรศการหมุนเวียน ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจทางด้านธรณ๊วิทยา ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมบนดอยสุเทพ ซึ่งเนื้อหาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี

Zone 6 ในหลวงกับการพัฒนาที่สูง ผู้เข้าชมจะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ต่อโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการหลวงที่ช่วยเหลือพสกนิกรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขา

นอกจากนี้ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ยังได้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ อาทิ การแสดงดนตรีในสวน ค่ายเยาวชน การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันมินิมาราธอน เป็นต้น อันถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง

ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าเยี่ยมชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 5394 1451-3 โทรสาร 0 5394 1454

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวดอยอินทนนท์


หนาวได้ใจไปอินทนนท์

กางเต็นท์นอนบนดอยอินทนนท์

ร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทย

เตรียมความพร้อมก่อนไปอินทนนท์

น้ำตกแม่ยะ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล

ตำนานหมูกระทะ

 

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวเวียงแหง


เที่ยวเวียงแหง

ปอยเทียน งานไทใหญ่

The SHAN /ไทใหญ่(ฉาน)

วัดฟ้าเวียงอินทร์

บ้านระเบียงไม้รีสอร์ท เปียงหลวง

ก๋วยเตี๋ยวเชียงตุง

เที่ยวเปียงหลวง
     

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวแม่แจ่ม


เที่ยวแม่แจ่ม

มารู้จักน้ำปูกันครับ

ค่ำคืนที่แม่แจ่ม

เที่ยวนาขั้นบันไดแม่แจ่ม

Hot Coffee แม่นาจร

ร้านแจ่งเมืองแม่แจ่ม

โรงแรมแพมวิวแม่แจ่ม

แม่แจ่มโพส

น้ำพุร้อนเทพพนม

น้ำออกฮู

น้ำบ่อผุดวัดพุทธเอ้น
       

ทริปที่ Mr.Hotsia เที่ยวอำเภอฝาง


เที่ยวดอยอ่างขาง

ร้านกาแฟในสวนดอกไม้ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขางยามค่ำคืน

โรตียักษ์ใหญ่ดอยอ่างขาง

แท่นขุดเจาะน้ำมันฝาง

ก๋วยเตี๋ยวร้านทิพรส
เมืองฝาง

เดินเล่นเมืองฝาง

น้ำฝุร้อนฝางอุทยานฯดอยฟ้าห่มปก

ชาวปะหล่องบ้านนอแล
 

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวอมก๋อย


เที่ยวอมก๋อย

วัดแสนทอง

ถนนสายต้นสนอมก๋อย

อมก๋อยรีสอร์ท

เที่ยวแม่ตื่น

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวอำเภอฮอด


ทะเลสาบดอยเต่า

วัดพระธาตุดอยเกิ้ง

ตลาดเช้าเมืองฮอด

ผุดเมืองฮอดโบราณ

ผาวิ่งชู้

ทริปที่ Mr.Hotsia ไปเที่ยวอื่นๆ


น้ำพุร้อนสันกำแพง

ดูลายมือที่หุบหมอก

เที่ยวเส้นทางแม่ริมสะเมิง

ถ้ำเมืองออน

ไข่เค็มน้ำแร่เมืองออน

พรานล่าสักแห่งแม่น้ำปิง

เมืองออนไปแจ้ซ้อน

การลอยโคมยี่เป็ง

เที่ยวออบหลวง

หอคำหลวง

ขาหมูเชียงดาว

เที่ยวอำเภอพร้าว
 
กระชังทอง แม่โจ้

ลาบไก่สเมิง 

บ้านเส-ลา 

จิบกาแฟเอสเปรสโซ่ม่อนแจ่ม

สาวน้อยตกน้ำ
     

 


โครงการหลวงดอยอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ถนนนิมมานเหมินทร์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

เวียงกุมกาม

ดอยอ่างขาง

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

สวนสัตว์เชียงใหม่

ถนนคนเดินเชียงใหม่

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม...

วัดบ้านเด่น

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

สวนส้มธนาธร

อาสนวิหารพระหฤทัย

พระตำหนักดาราภิรมย์

เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด

วัดศรีสุพรรณ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพวกหงษ์

วัดพันเตา

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

วัดอุโมงค์

ชุมชนวัดเกต

อำเภอแม่อาย

ปางช้าง จังหวัดเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

วัดต้นแกว๋น (วัดอินทราวาส)

บ้านไร่ไผ่งาม

วัดอุปคุต

ป่าสนบ้านวัดจันทร์

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

สถาบันล้านนาศึกษา

วัดช่างฆ้อง

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

บ้านจ๊างนัก

วัดดอยแม่ปั๋ง

น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี (น้ำพุเย็น น้...

อำเภอเวียงแหง

บ้านป๊อก

ถ้ำเชียงดาว

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ

ไร่ช้างขาว

น้ำพุร้อนสันกำแพง

โครงการหลวงห้วยผักไผ่ (ทุ่งเริง)

กาดดารา

วัดอู่ทรายคำ

วัดเชียงมั่น

อุทยานแห่งชาติออบขาน

วัดกองแขก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภ...

ทะเลสาบดอยเต่า

บ้านควายไทย

วัดถ้ำตับเตา

สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (สวนส้ม T.A.P.)

ดอยม่อนจอง

วัดยางหลวง

โป่งเดือดป่าแป๋

วัดบวกครกหลวง

ล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่น (อ.อมก๋อย-อ.สามเงา)

สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

ท่าตอน-เชียงราย

ดอยปู่หมื่น

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

วัดฟ้าเวียงอินทร์

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

โครงการหลวงห้วยลึก

วัดกองกาน

สวนป่าแม่แจ่ม

ฟาร์มงูแม่สา

วัดท่าตอน

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง

วัดกู่เต้า

วัดป่าเป้า

ดอยเชียงดาว

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ...

น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกแม่สา

สวนสัตว์แมลงสยาม

โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ

วัดปราสาท

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรต...

น้ำตกแม่เตี๊ยะ

วัดป่าตึง

สันกำแพง

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว)

อุทยานแห่งชาติผาแดง

ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน

วัดพุทธเอิ้น

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)

โรงงานนมห้วยแก้ว

วัดบุพพาราม

ศาลาธนารักษ์ 1

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยน้อย

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง

บ้านเปียงหลวง

เวียงท่ากาน

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

บ้านถวาย

วัดป่าแดด

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วัดพระธาตุดอยเกิ้ง

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล

โรงงานไทยศิลาดล

วัดแสนฝาง

วัดตำหนัก

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดา...

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ถ้ำโบราณ

พระบรมธาตุแสนไห

บ้านร้อยอันพันอย่าง

อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อำเภอแม่แจ่ม

อุทยานแห่งชาติผาแดง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

วัดศรีบุญเรือง

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck