X

นับสนุน Mr.Hotsia
โดยคลิกจอง,ซื้อ,ดู แค่นี้ง่ายๆ


จองโรงแรมผ่านอโกด้า


ซื้อของผ่านลาซาด้า


ดูคลิปเที่ยวสะใจ

X

ติดตาม Mr.Hotsia สำรวจเอเชีย?


Mr.Hotsia


http://www.hotsia.com > เชียงใหม่ > ดอยอ่างขาง > แผนที่ดอยอ่างขาง
 

http://www.hotsia.com > เชียงใหม่ > ดอยอ่างขาง > แผนที่ดอยอ่างขาง

แผนที่ดอยอ่างขาง

 แผนที่ดอยอ่างขาง

 

แผนที่ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

 แผนที่ดอยอ่างขาง

 

การเดินทางไปดอยอ่างขาง

การเดินทางโดยรถประจำทาง
เดินทางจาก จังหวัดเชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง
ถ้าเดินทางจากกรุงเทพ ให้ขึ้นรถจากสถานีหมอชิด จะไปสิ้นสุดที่เมืองเชียงใหม่ รถจะจอดบริเวณสถานีขนส่งช้างเผือก การเดินทางโดยรถประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยัง อ่างขาง ให้ขึ้นรถสายเชียงใหม่-ฝาง หรือ เชียงใหม่-ท่าตอน ที่สถานีขนส่งฯช้างเผือก แล้วบอกกระเป๋ารถ ให้แวะส่งที่ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง หน้าวัดหาดสำราญ กิโลเมตรที่ 137 โดยค่าโดยสารจากเชียงใหม่ถึงปากทางอ่างขางประมาณ 100 บาท  ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นให้ว่าจ้างสองแถว รถตู้ หรือรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นดอยอ่างขางอีกทีหนึ่ง หรือเดินทางด้วยรถตู้ประจำทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปยัง อ่างขาง ที่สถานีขนส่งฯช้างเผือก สายเชียงใหม่-ท่าตอน VIP 150 บาท ธรรมดา 130 บาท  หากมีสำภาระมากสามารถฝากไว้ที่คิวรถตู้ได้ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึงหน้าวัดหาดสำราญ กิโลเมตรที่ 137 จากนั้นให้ว่าจ้างสองแถว รถตู้ หรือรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นดอยอ่างขาง
 
เดินทางจาก จังหวัดเชียงราย - ดอยอ่างขาง
ถ้าเดินทางจากกรุงเทพ ให้ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิด รถออกประมาณ 18.00-19.00 นาฬิกา ค่าโดสารประมาณ 500-600 บาท (ปรับอากาศชั้น 1 36 ที่นั่ง) รถจะไปสิ้นสุดที่สถานีขนส่งเชียงราย ใกล้ตลาดเชียงราย ไนท์บราซ่า การเดินทางโดยใช้เส้นทาง เชียงราย - ดอยอ่างขางนั้น อาจไม่สะดวกสบายเท่ากับเดินทางจากเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากต้องต่อรถประมาณ 5 ต่อ กว่าจะถึงปากทางขึ้นดอยอ่างขาง โดยเริ่มจากสถานีขนส่งเมืองเชียงราย ไปยัง อำเภอ แม่จ้น รถประจำทางสายนี้ เป็นรถบัสขนาดเล็ก ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 17 บาท ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ให้ลงที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน จากนั้นเดินข้ามวงเวียนไปที่คิวรถสองแถวสีเหลือง แม่จัน-กิ่วสะไต ซึ่งคิวรถแห่งนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวเขาแบบดั้งเดิม (ชาวไทยใหญ่) เครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมยังเป็นแบบดังเดิมอยู่ ซึ่งหาชมได้ยาก รถโดยสารออกเป็นเวลา เมื่อรถออกเดินทางแล้ว ระหว่างทางจะมีผู้โดยสารขึ้นมาตลอด ระยะทางทั้งหมด 31 กิโลเมตร แต่เนื่องจากตลอดทางเป็นทางขึ้นเขา รถใช้เวลานานกว่าปรกติ ประกอบกับ คนขับใช้ความเร็วไม่มาก ประมาณ 40-50 กม/ชม ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง กับ 10 นาที ค่าโดยสาร 30 บาท  รถจะวิ่งไปสิ้นสุดที่ ปากทางขึ้นดอยแม่สลอง ซึ่งจะมีคิวรถสองแถวอีกคิวชื่อ แม่สลอง-ท่าตอน ซึ่งเส้นทางนี้ จะคดเคี้ยว และส่วนใหญ่เป็นทางลงเขา ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ค่าโดยสาร 30 บาท (19/4/2007) เมื่อวิ่งไปถึงปลายทาง จะเกือบถึงวัดท่าตอน (ประมาณอีก 2 กิโลเมตรถึงวัดท่าตอน) จะมีคิวรถสองแถวอีกคิวชื่อ ท่าตอน-ฝาง มีรถออกตลอดเวลา ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 20 บาท ใช้เวลา 30-40 นาที เมื่อถึงเมืองฝางแล้ว จะมีคิวรถสองแถวอีกคิว บริเวณใกล้เคียงกับคิวรถท่าตอน-ฝางจอด ให้ขึ้นรถสองแถวสีเหลืองชื่อ ฝาง-ไชยปราการ ก่อนขึ้นสองแถว ให้บอกคนขับรถว่าจะลงหน้าปากทางดอยอ่างขาง ซึ่งจะถึงก่อนตัวเมืองไชยปราการ 8 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 15-20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าโดยสาร 10-20 บาท เมื่อถึงปากทางขึ้นดอยอ่างขางบริเวณหน้าวัดหาดสำราญแล้ว (วัดอยู่ทางขวามือ) ให้เข้าไปที่วัด
 
ปากทางดอยอ่างขาง วัดหาดสำราญ - สถานีเกษตรอ่างขาง
เมื่อเข้าไปที่วัด จะมีคิวรถสองแถวสีขาว รับนักท่องเที่ยวขึ้นดอยอ่างขาง แต่รถไม่ได้ขึ้นเป็นเวลา จะขึ้นก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวเหมารถไป ค่ารถต่อเที่ยวประมาณ 600 บาท (ขึ้นเที่ยวเดียว ถ้าขึ้นลง ประมาณ 1200 บาท และถ้ารวม พาไปชมวิว ดูพระอาทิตย์ขึ้น คิดเพิ่ม 300 บาท) นอกจากนั้น ยังสามารถใช้บริการมอเตอร์ไซด์หน้าปากทางฝั่งตรงข้ามวัดได้ ค่าโดยสารขาชึ้น 200 บาท ส่วนขาลง ให้อาศัยรถชาวบ้าน แล้วช่วยชาวบ้านออกค่าน้ำมัน (100 บาท ราคามาตรฐานของการติดรถชาวบ้านลงดอย)
 
การเดินทางโดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถเดินทางได้สองเที่ยวบิน คือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) และ กรุงเทพ-เชียงราย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ถ้าดูจากระยะทางระหว่างสองสนามบินนี้ถึงดอยอ่างขาง มีระยะทางพอพอกัน (จากสนามบินเชียงใหม่ประมาณ 160 กิโลเมตร และ จากสนามบินเชียงราย 164 กิโลเมตร) แต่ถ้าพิจารณาจากความสะดวกสบายเป็นหลัก ก็สามารถลงที่สนามบินเชียงใหม่และต่อรถโดยสาร เชียงใหม่-ท่าตอน แล้วแวะลงที่วัดหาดสำราญ จะถึงปากทางขึ้นดอย แต่ถ้าหากโดยสารเครื่องบินมาลงที่สนามบินเชียงราย จะต้องต่อรถประจำทางทั้งหมด 5 สายจะถึงปากทางขึ้นดอย และระหว่างทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองนั้น ไม่มีรถประทาง ต้องอาศัย บริการรถแท็กซี่สนามบินเพียงอย่างเดียว ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 200 บาท  ถ้าจังหวะดี อาจสามารถเรียกรถสามล้อที่มาส่งผู้โดยสารขาเข้าสนามบินได้ ค่าโดยสารของรถสามล้อระหว่างสนามบิน ไปยังตัวเมืองบริเวณสถานีขนส่ง ราคาประมาณ 100 บาท (สามล้อบางคันอาจไม่รับผู้โดยสาร เนื่องจากอาจเกรงว่าจะมีปัญหากับทาง รถแท็กซี่สนามบิน) เส้นทางเชียงรายไปยังอ่างขาง อาจไม่สะดวกนัก แต่ถ้าใช้เส้นทางนี้ ก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูมิประเทศ และ ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งชาวบ้านและผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง เส้นทางจาก แม่จ้น-กิ่วสะไต จะได้พบกับวิวทิวทัศน์เทือกเขา และ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ซึ่งเราจะเห็นความเรียบง่ายและวัฒนธรรมการแต่งตัว ข้าวของเครื่องใช้ ของผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกัน (เนื่องจากเป็นรถสองแถว สีเหลือง ผู้โดยสารนั่งหันหน้าชนกัน ทางด้านซ้ายและขวาของตัวรถ)
 

 
 
 

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google



 

 

เที่ยวสะใจเอเชีย
ไทย
กัมพูชา
ลาว
พม่า
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
บรูไน
ฮ่องกง
จีน
มาเก๊า
เที่ยวไทย (ทริปท่องเที่ยวทุกจังหวัดในไทย)
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ลำปาง
พะเยา
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
น่าน
เพชรบูรณ์
พิจิตร
พิษณุโลก
แพร่
ลำพูน
สุโขทัย
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
กรุงเทพ
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครปฐม
ปทุมธานี
เพชรบุรี
ประจวบ
อยุธยา
ราชบุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ชุมพร
กระบี่
นราธิวาส
นครศรีฯ
ปัตตานี
พัทลุง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฏร์ฯ
สตูล
สงขลา
ตรัง
ยะลา
ตะวันออก ภาคอีสาน
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
สระแก้ว
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
ขอนแก่น
จังหวัดเลย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
นครราชสีมา
หนองบัวลำภู
หนองคาย
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุบลฯ
อุดรธานี
ยโสธร
นครพนม
     
ท่องเที่ยวยอดนิยม
mr.Hotsia BLOG เดินทางระหว่างจังหวัด
รวมคลิปเที่ยวสะใจ รีวิวโรงแรมไทย
Backpackers Shop  



เที่ยวสวนผึ้ง

เที่ยวปาย

เที่ยวเขาใหญ่

คลิปท่องเที่ยว





By ฮ๊อตเชีย เที่ยวสะใจ
(mrHotsia)
ประกอบ ปั้นมณี

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร
"mrhotsia เดินทางท่องเที่ยวเองและเขียนเรื่องลงเว็บ มีข้อมูลเชิงลึกแบบท่าน search pantip.com"


ห้ามคัดลอก

 

 

จองโรงแรมในเอเซีย
 จองที่พัก  ที่พักในมาเลเซีย  ที่พักในสิงคโปร์  ที่พักในฮ่องกง  ที่พักในพม่า  ที่พักในญี่ปุ่น
 ที่พักในฟิลิปปินส์  ที่พักในเกาหลีใต้  ที่พักในไต้หวัน  ที่พักในอินโด  จองที่พักในจีน  ที่พักในกัมพูชา
 ที่พักในเวียดนาม  ที่พักในมาเก๊า  จองที่พักในลาว      

 จองโรงแรมที่พักจากระบบของอโกด้า คลิกที่นี่

แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
เช่ารถตู้ รถตู้รับจ้าง อันแน่ออนทัวร์ bticino แบตเตอรี่ ท่อhdpe สายไฟ fiber optic haco