X
โรงแรมยอดนิยมในหนานหนิง
โรงแรมเวียนนา เฉาหยาง โร้ด โรงแรมเวียนนา เฉาหยาง โร้ด
โรงแรมหนานหนิง แมริออท โรงแรมหนานหนิง แมริออท
นานนิว วินวิน โฮเต็ล นานนิว วินวิน โฮเต็ล
โรงแรมวันซิง ไป่หนิง สตรีท โรงแรมวันซิง ไป่หนิง สตรีท
โรงแรมนานนิงยงเจียง โรงแรมนานนิงยงเจียง
โรงแรมในหนานหนิง
X

ติดตาม Mr.Hotsia สำรวจเอเชีย?


Mr.Hotsia

http://www.hotsia.com > หนานหนิง > พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
 

ข้อมูลท่องเที่ยวนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี (กว่างซีจ้วง)


หนานหนิง กวางซีจ้วง กว่างสี

รถจากฮานอยไปหนานหนิง

สถานีขนส่งหนานหนิง

อาหารการกินชาวหนานหนิง

โรงแรมในหนานหนิง

ขนมโบราณเมืองจีน

ข้าวหมากจีน

ตลาดหนานหนิง

พิพิธภัณฑ์
หนานหนิง

อนุสาวรีย์ห้าช้าง จตุรัสหวู่เซี่ยง

ถนนสายอาหาร

สถานีรถไฟนานหนิง

สวนสาธารณะหนานหนิง
   

 

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง

พิพิธภัณฑ์หนานหนิงที่ผมพูดถึงคือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางเมืองหนานหนิง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นความเป็นมาของชาวชนเผ่าในหนานหนิง ดูว่าชาวจ้วงที่หนานหนิงมีการย้ายถิ่นฐานอย่างไร มีบ้านชาวจ้วงให้ชมเป็นตัวอย่าง ในพิพิธภัณฑ์มีทองคำโบราณเก่าแก่นับพันปีให้ดูด้วย ไม่มีลวดลายทำเป็นก้อนๆ ธรรมดาเป็นทองข้อมูลคนโบราณ mr.hotsia มกราคม 2556


 

 
Home Ancient in Nanning บ้านเก่าแก่โบราณหนานหนิง

 
Earthenware nanning เครื่องปั้นดินเผาหนานหนิง

 
Nanning Museum พิพิธภัณฑ์ หนานหนิง

 
ผาแต้มในหนานหนิง

 
ทองคำเก่าโบราณสองพันปีในหนานหนิง Antique gold in Nanning

 
การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณในหนานหนิง how to make Earthenware in Nanning

 
เที่ยวหนานหนิง จีน Nanning China

 
Nanning Traditional drance ระบำโบราณในหนานหนิง

 
บ้านชาวเผ่าจ้วง

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
Exquisite as Flowers Museum


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
 เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ชนเผ่าในหนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ผาแต้ม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองคำโบราณ 2000 ปี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองคำโบราณ 2000 ปี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 51.545 N, 108 19 52.38 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
นั่งพักด้านหลังพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 51.431 N, 108 19 52.193 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายของชาวจ้วง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ชาวจ้วง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การทำเครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ผาแต้ม
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เกวียนโบราณพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 51.917 N, 108 19 53.322 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านกาแฟด้านในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 51.851 N, 108 19 53.532 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 51.545 N, 108 19 52.38 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
นั่งพัก
GPS: 22 48 51.431 N, 108 19 52.193 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร


GPS: 22 48 52.218 N, 108 19 50.904 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร
GPS: 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายชาวจ้วง


GPS: 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายชาวจ้วง
GPS: 22 48 52.596 N, 108 19 51.666 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
บ้านของชาวจ้วงในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


 

ข้อมูลท่องเที่ยวนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี (กว่างซีจ้วง)


หนานหนิง กวางซีจ้วง กว่างสี

รถจากฮานอยไปหนานหนิง

สถานีขนส่งหนานหนิง

อาหารการกินชาวหนานหนิง

โรงแรมในหนานหนิง

ขนมโบราณเมืองจีน

ข้าวหมากจีน

ตลาดหนานหนิง

พิพิธภัณฑ์
หนานหนิง

อนุสาวรีย์ห้าช้าง จตุรัสหวู่เซี่ยง

ถนนสายอาหาร

สถานีรถไฟนานหนิง

สวนสาธารณะหนานหนิง
   


โรงแรมในหนานหนิง ประเทศจีน 

โรงแรมหนานหนิง 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning โรงแรมหนานหนิง ตั้งอยู่ใน หนานหนิง ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้าพักขณะที่อยู่ในเมืองสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดมีอยู่ในห้องพักทั้งหมด 450 ห้องของโรงแรม ห้องพักทุกห้องเพียบพร้อมด้วย ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอ ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนและทำธุรกิจใน หนานหนิงโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งกา ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
โรงแรมหนานหนิง แมริออท 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง โรงแรมหนานหนิง แมริออท จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ หนานหนิง ได้โดยง่ายโรงแรมหนานหนิง แมริออท ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสม ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
Zelin Nanning Hotel 
(โรงแรมระดับ 3 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning ค้นพบทุกสิ่งที่ หนานหนิง จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ Zelin Nanning Hotel โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ มีห้องพักที่แสนสะดวกสบายทั้งสิ้น 112 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องที่คู่ควรกับผู้ที่เดินทางในยุคใหม่ห้องพักแต่ละห้องข ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
จิ่นเจียง อินน์ หนานฉาง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ 
(โรงแรมระดับ 3 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning จิ่นเจียง อินน์ หนานฉาง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ใน หนานหนิง ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้าพักขณะที่อยู่ในเมืองห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้ ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>

ต้องการดูโรงแรมทั้งหมดในหนานหนิง...คลิกที่นี่ 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google

 

 

เที่ยวสะใจเอเชีย
ไทย
กัมพูชา
ลาว
พม่า
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
บรูไน
ฮ่องกง
จีน
มาเก๊า
เที่ยวจีนด้วยตัวเอง โรงแรมในจีน
หนานหนิง กว่างสี
เซินเจิ้น
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
มณฑลหูหนาน
มณฑลหูเป่ย์
มาเก๊า
ฮ่องกง
มณฑลกวางตุ้ง
เมืองฉางชา
เมืองโบราณหงส์เจียง
เมืองฉางชา
เมืองอู่ฮั่น
 
ข้อมูลที่จำเป็นในการเที่ยวจีนด้วยตัวเอง
เตรียมตัวเที่ยวแบบอิสระ การจัดกระเป๋า
     
ท่องเที่ยวยอดนิยม
mr.Hotsia BLOG เดินทางระหว่างจังหวัด
รวมคลิปเที่ยวสะใจ รีวิวโรงแรมไทย
Backpackers Shop  
 
โรงแรมยอดนิยมในหนานหนิง
โรงแรมเวียนนา เฉาหยาง โร้ด โรงแรมเวียนนา เฉาหยาง โร้ด
โรงแรมหนานหนิง แมริออท โรงแรมหนานหนิง แมริออท
นานนิว วินวิน โฮเต็ล นานนิว วินวิน โฮเต็ล
โรงแรมวันซิง ไป่หนิง สตรีท โรงแรมวันซิง ไป่หนิง สตรีท
โรงแรมนานนิงยงเจียง โรงแรมนานนิงยงเจียง
โรงแรมในหนานหนิง
โรงแรมในเมืองสำคัญของจีน

เซี่ยงไฮ้

936 โรงแรม

ปักกิ่ง

969 โรงแรม

 

กวางเจา

569 โรงแรม

เซียะเหมิน

342 โรงแรม

 

เซินเจิ้น

499 โรงแรม

หางโจว

440 โรงแรม

 

ซานย่า

240 โรงแรม

จูไห่

92 โรงแรม

 

เฉิงตู

278 โรงแรม

ซีอาน

266 โรงแรม

 By ฮ๊อตเชีย เที่ยวสะใจ
(mrHotsia)

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร
"mrhotsia เดินทางท่องเที่ยวเองและเขียนเรื่องลงเว็บ มีข้อมูลเชิงลึกแบบท่าน search pantip.com"


ห้ามคัดลอก

 

แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
เช่ารถตู้ รถตู้รับจ้าง อันแน่ออนทัวร์ bticino แบตเตอรี่ ท่อhdpe สายไฟ fiber optic haco