ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

หนานหนิง กว่างสีเซินเจิ้นเมืองโบราณเฟิ่งหวงมณฑลหูหนานมณฑลหูเป่ย์มาเก๊าฮ่องกงมณฑลกวางตุ้งเมืองฉางชาเมืองโบราณหงส์เจียงเมืองฉางชาเมืองอู่ฮั่นhttp://www.hotsia.com > หนานหนิง > พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
 

ข้อมูลท่องเที่ยวนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี (กว่างซีจ้วง)


หนานหนิง กวางซีจ้วง กว่างสี

รถจากฮานอยไปหนานหนิง

สถานีขนส่งหนานหนิง

อาหารการกินชาวหนานหนิง

โรงแรมในหนานหนิง

ขนมโบราณเมืองจีน

ข้าวหมากจีน

ตลาดหนานหนิง

พิพิธภัณฑ์
หนานหนิง

อนุสาวรีย์ห้าช้าง จตุรัสหวู่เซี่ยง

ถนนสายอาหาร

สถานีรถไฟนานหนิง

สวนสาธารณะหนานหนิง
   

 

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง

พิพิธภัณฑ์หนานหนิงที่ผมพูดถึงคือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางเมืองหนานหนิง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นความเป็นมาของชาวชนเผ่าในหนานหนิง ดูว่าชาวจ้วงที่หนานหนิงมีการย้ายถิ่นฐานอย่างไร มีบ้านชาวจ้วงให้ชมเป็นตัวอย่าง ในพิพิธภัณฑ์มีทองคำโบราณเก่าแก่นับพันปีให้ดูด้วย ไม่มีลวดลายทำเป็นก้อนๆ ธรรมดาเป็นทองข้อมูลคนโบราณ mr.hotsia มกราคม 2556


 

 
Home Ancient in Nanning บ้านเก่าแก่โบราณหนานหนิง

 
Earthenware nanning เครื่องปั้นดินเผาหนานหนิง

 
Nanning Museum พิพิธภัณฑ์ หนานหนิง

 
ผาแต้มในหนานหนิง

 
ทองคำเก่าโบราณสองพันปีในหนานหนิง Antique gold in Nanning

 
การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณในหนานหนิง how to make Earthenware in Nanning

 
เที่ยวหนานหนิง จีน Nanning China

 
Nanning Traditional drance ระบำโบราณในหนานหนิง

 
บ้านชาวเผ่าจ้วง

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
Exquisite as Flowers Museum


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
 เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ชนเผ่าในหนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ผาแต้ม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองคำโบราณ 2000 ปี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองคำโบราณ 2000 ปี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 51.545 N, 108 19 52.38 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
นั่งพักด้านหลังพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 51.431 N, 108 19 52.193 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายของชาวจ้วง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ชาวจ้วง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การทำเครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เครื่องปั้นดินเผา


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ผาแต้ม
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
เกวียนโบราณพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี


GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ทองโบราณ 2,000 ปี
GPS: 22 48 57.755 N, 108 19 44.435 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
พิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 51.917 N, 108 19 53.322 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านกาแฟด้านในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง
GPS: 22 48 51.851 N, 108 19 53.532 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


GPS: 22 48 51.545 N, 108 19 52.38 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
นั่งพัก
GPS: 22 48 51.431 N, 108 19 52.193 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร


GPS: 22 48 52.218 N, 108 19 50.904 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
ร้านอาหาร
GPS: 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายชาวจ้วง


GPS: 22 48 52.415 N, 108 19 52.848 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
การแต่งกายชาวจ้วง
GPS: 22 48 52.596 N, 108 19 51.666 E

พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
บ้านของชาวจ้วงในพิพิธภัณฑ์หนานหนิง


 

ข้อมูลท่องเที่ยวนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี (กว่างซีจ้วง)


หนานหนิง กวางซีจ้วง กว่างสี

รถจากฮานอยไปหนานหนิง

สถานีขนส่งหนานหนิง

อาหารการกินชาวหนานหนิง

โรงแรมในหนานหนิง

ขนมโบราณเมืองจีน

ข้าวหมากจีน

ตลาดหนานหนิง

พิพิธภัณฑ์
หนานหนิง

อนุสาวรีย์ห้าช้าง จตุรัสหวู่เซี่ยง

ถนนสายอาหาร

สถานีรถไฟนานหนิง

สวนสาธารณะหนานหนิง
   


โรงแรมในหนานหนิง ประเทศจีน 

โรงแรมหนานหนิง 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning โรงแรมหนานหนิง ตั้งอยู่ใน หนานหนิง ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้าพักขณะที่อยู่ในเมืองสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดมีอยู่ในห้องพักทั้งหมด 450 ห้องของโรงแรม ห้องพักทุกห้องเพียบพร้อมด้วย ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอ ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนและทำธุรกิจใน หนานหนิงโรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น หนานหนิง เรด ฟอเรสต์ ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งกา ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
โรงแรมหนานหนิง แมริออท 
(โรงแรมระดับ 5 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง โรงแรมหนานหนิง แมริออท จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ หนานหนิง ได้โดยง่ายโรงแรมหนานหนิง แมริออท ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสม ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
Zelin Nanning Hotel 
(โรงแรมระดับ 3 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning ค้นพบทุกสิ่งที่ หนานหนิง จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ Zelin Nanning Hotel โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ มีห้องพักที่แสนสะดวกสบายทั้งสิ้น 112 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องที่คู่ควรกับผู้ที่เดินทางในยุคใหม่ห้องพักแต่ละห้องข ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>
จิ่นเจียง อินน์ หนานฉาง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ 
(โรงแรมระดับ 3 ดาว )
ตั้งอยู่ที่Nanning จิ่นเจียง อินน์ หนานฉาง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ใน หนานหนิง ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้าพักขณะที่อยู่ในเมืองห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้ ... อ่านต่อ
จองที่พัก =>

ต้องการดูโรงแรมทั้งหมดในหนานหนิง...คลิกที่นี่

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia BLOG รีวิวโรงแรมไทย เปรียบเทียบราคาโรงแรม เว็บโรงแรม