แปลงพิกัด GPS ละติจูด(Latitude) ลองจิจูด(Longitude) ไปเป็นแผนที่ Google Map
บริการแปลงค่า Lat/Lon ระหว่าง นาที วินาที กับ ค่าทศนิยม และปักหมุดใน Google Map

   
Longitude Deg Min Sec N
 
Latitude Deg Min Sec E
 
 
Longitude
 
Latitude
 

โปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวหรือใครที่มีพิกัด GPS หรือพิกัดดาวเทียมและต้องการทราบตำแหน่งบนแผนที่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยกูเกิ้ลแมพ เป็นบริการฟรีเพื่อรู้ตำแหน่งบนแผนที่ของ Google Map นอกจากนั้นยังทำการแปลงค่าไปมาระหว่างหน่วยของพิกัดแบบจุดทศนิยม และแบบองศา ลิปดา ฟิลิปดา หรือนาที วินาที ไปเป็นแบบตัวเลขตามด้วยจุดทศนิยมที่มีใช้ทั่วไป บริการฟรีนี้สามารถแปลงค่าละติจูด(Latitude) ลองจิจูด(Longitude) กลับไปมาได้ครับ เป็นการตรวจสอบพิกัดดาวเทียมจีพีเอสจากตัวเลขพิกัดที่มีอยูแล้ว เพื่อหาตำแหน่งในแผนที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่อง ,แปลงพิกัด GPS ละติจูด(Latitude) ลองจิจูด(Longitude) ไปเป็นแผนที่ Google Map บริการแปลงค่า Lat/Lon ระหว่าง นาที วินาที กับ ค่าทศนิยม และปักหมุดใน Google Map คือการแปลงพิกัดไปเป็นแผนที่นั่นเอง(Convert gps coordinates to map) เที่ยวMr.Hotsia เที่ยวสะใจ