X

นับสนุน Mr.Hotsia
โดยคลิกจอง,ซื้อ,ดู แค่นี้ง่ายๆ


จองโรงแรมผ่านอโกด้า


ซื้อของผ่านลาซาด้า


ดูคลิปเที่ยวสะใจ


 

ตารางรถไฟ

การเดินทางระหว่างจังหวัด ตารางเดินรถ บ.ข.ส.ตารางรถไฟ สายการบิน รถเช่า

ตารางรถไฟสายเหนือ(ขาไป)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
04:20
   ลพบุรี
07:05
   ขบวน" 303" - ฟรี
 
2
     311
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
04:40
   รังสิต
05:25
   ขบวน" 311" - ฟรี
 
3
     407
   ท้องถิ่น
  นครสวรรค์
05:00
   เชียงใหม่
14:47
   ขบวน" 407" - ฟรี
 
4
     403
   ท้องถิ่น
  พิษณุโลก
05:55
   ศิลาอาสน์
07:40
   ขบวน" 403" - ฟรี
 
5
     409
   ท้องถิ่น
  อยุธยา
06:00
   ลพบุรี
07:15
   ขบวน" 409" - ฟรี
 
6
     401
   ท้องถิ่น
  ลพบุรี
06:00
   พิษณุโลก
10:50
   ขบวน" 401" - ฟรี
 
7
     111
   เร็ว
  กรุงเทพ
07:00
   เด่นชัย
17:20
 
8
     9
   ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
08:30
   เชียงใหม่
20:30
 
9
     201
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
09:25
   พิษณุโลก
17:50
   ขบวน" 201" - ฟรี
 
10
     3
   ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
10:50
   ศิลาอาสน์
19:15
 
11
     209
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
11:20
   บ้านตาคลี
15:35
   ขบวน" 209" - ฟรี
 
12
     211
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
12:55
   ตะพานหิน
19:15
   ขบวน" 211" - ฟรี
 
13
     207
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
14:05
   นครสวรรค์
19:25
   ขบวน" 207" - ฟรี
 
14
     109
   เร็ว
  กรุงเทพ
14:30
   เชียงใหม่
05:10
   ขบวน" 109" - ฟรี
 
15
     315
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
16:10
   ลพบุรี
19:30
   ขบวน" 315" - ฟรี
 
16
     301
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
16:30
   ลพบุรี
20:05
   ขบวน" 301" - ฟรี
 
17
     313
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
16:50
   ชุมทางบ้านภาชี
19:15
   ขบวน" 313" - ฟรี
 
18
     317
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:25
   ลพบุรี
20:30
   ขบวน" 317" - ฟรี
 
19
     11
   ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
18:00
   เชียงใหม่
06:15
 
20
     1
   *ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
18:10
   เชียงใหม่
07:45
 
21
     305
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
18:20
   อยุธยา
20:10
   ขบวน" 305" - ฟรี
 
22
     13
   *ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
19:35
   เชียงใหม่
09:45
 
23
     105
   เร็ว
  กรุงเทพ
19:50
   ศิลาอาสน์
04:00
 
24
     107
   เร็ว
  กรุงเทพ
20:10
   เด่นชัย
06:15
 
25
     115
   เร็ว
  กรุงเทพ
20:55
   พิษณุโลก
05:23
 
26
     51
   ด่วน
  กรุงเทพ
22:00
   เชียงใหม่
12:45
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
หมายเหตุ ขบวน 303 , 305 , 313 , 315 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
 

 

ตารางรถไปสายเหนือ(ขากลับ)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     116
   เร็ว
  พิษณุโลก
19:20
   กรุงเทพ
03:20
 
2
     4
   ด่วนพิเศษ
  ศิลาอาสน์
19:50
   กรุงเทพ
04:00
 
3
     108
   เร็ว
  เด่นชัย
19:05
   กรุงเทพ
05:10
 
4
     52
   ด่วน
  เชียงใหม่
14:50
   กรุงเทพ
05:30
 
5
     14
   *ด่วนพิเศษ
  เชียงใหม่
16:30
   กรุงเทพ
06:40
 
6
     2
   *ด่วนพิเศษ
  เชียงใหม่
17:55
   กรุงเทพ
07:00
 
7
     314
   ชานเมือง
  ชุมทางบ้านภาชี
04:45
   กรุงเทพ
07:15
   ขบวน" 314" - ฟรี
 
8
     306
   ชานเมือง
  อยุธยา
05:50
   กรุงเทพ
07:50
   ขบวน" 306" - ฟรี
 
9
     316
   ชานเมือง
  ลพบุรี
04:40
   กรุงเทพ
08:20
   ขบวน" 316" - ฟรี
 
10
     302
   ชานเมือง
  ลพบุรี
05:15
   กรุงเทพ
08:50
   ขบวน" 302" - ฟรี
 
11
     10
   ด่วนพิเศษ
  เชียงใหม่
21:00
   กรุงเทพ
09:10
 
12
     318
   ชานเมือง
  ลพบุรี
06:10
   กรุงเทพ
09:15
   ขบวน" 318" - ฟรี
 
13
     208
   ธรรมดา
  นครสวรรค์
05:00
   กรุงเทพ
10:20
   ขบวน" 208" - ฟรี
 
14
     304
   ชานเมือง
  ลพบุรี
08:00
   กรุงเทพ
10:35
   ขบวน" 304" - ฟรี
 
15
     212
   ธรรมดา
  ตะพานหิน
05:30
   กรุงเทพ
12:10
   ขบวน" 212" - ฟรี
 
16
     202
   ธรรมดา
  พิษณุโลก
06:05
   กรุงเทพ
14:05
   ขบวน" 202" - ฟรี
 
17
     106
   เร็ว
  ศิลาอาสน์
07:30
   กรุงเทพ
15:05
 
18
     112
   เร็ว
  เด่นชัย
07:20
   กรุงเทพ
18:00
 
19
     410
   ท้องถิ่น
  ศิลาอาสน์
16:30
   พิษณุโลก
18:10
   ขบวน" 410" - ฟรี
 
20
     402
   ท้องถิ่น
  พิษณุโลก
13:45
   ลพบุรี
18:35
   ขบวน" 402" - ฟรี
 
21
     408
   ท้องถิ่น
  เชียงใหม่
09:20
   นครสวรรค์
19:45
   ขบวน" 408" - ฟรี
 
22
     12
   ด่วนพิเศษ
  เชียงใหม่
08:45
   กรุงเทพ
20:25
 
23
     210
   ธรรมดา
  บ้านตาคลี
16:00
   กรุงเทพ
20:35
   ขบวน" 210" - ฟรี
 
24
     102
   เร็ว
  เชียงใหม่
06:45
   กรุงเทพ
21:10
   ขบวน" 102" - ฟรี
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
หมายเหตุ ขบวน 306 , 308 , 310 , 316 , 318 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 302 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

 

 

ตาราไฟสายอีสาน(ขาไป)


 
ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     423
   ท้องถิ่น
  ลำชี
04:38
   สำโรงทาบ
05:40
   ขบวน" 423" - ฟรี
 
2
     425
   ท้องถิ่น
  ลำชี
04:05
   อุบลราชธานี
08:25
   ขบวน" 425" - ฟรี
 
3
     421
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
06:10
   อุบลราชธานี
12:45
   ขบวน" 421" - ฟรี
 
4
     419
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
11:00
   อุบลราชธานี
17:05
   ขบวน" 419" - ฟรี
 
5
     427
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
14:22
   อุบลราชธานี
20:15
   ขบวน" 427" - ฟรี
 
6
     339
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
05:20
   ชุมทางแก่งคอย
08:05
   ขบวน" 339" - ฟรี
 
7
     21
   ด่วนพิเศษ
  กรุงเทพ
05:45
   อุบลราชธานี
14:20
 
8
     135
   เร็ว
  กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:20
 
9
     71
   ด่วน
  กรุงเทพ
10:05
   ศรีสะเกษ
18:40
 
10
     233
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
   ขบวน" 233" - ฟรี
 
11
     145
   เร็ว
  กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
   ขบวน" 145" - ฟรี
 
12
     341
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:15
   ชุมทางแก่งคอย
20:25
   ขบวน" 341" - ฟรี
 
13
     343
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:15
   ชุมทางแก่งคอย
20:25
   ขบวน" 343" - ฟรี
 
14
     139
   เร็ว
  กรุงเทพ
18:55
   อุบลราชธานี
06:15
 
15
     67
   ด่วน
  กรุงเทพ
20:30
   อุบลราชธานี
07:25
 
16
     73
   ด่วน
  กรุงเทพ
21:50
   ศีขรภูมิ
05:50
 
17
     141
   เร็ว
  กรุงเทพ
22:25
   อุบลราชธานี
10:20
 
18
     431
   ท้องถิ่น
  ชุมทางแก่งคอย
05:00
   ขอนแก่น
11:20
   ขบวน" 431" - ฟรี
 
19
     433
   ท้องถิ่น
  ชุมทางแก่งคอย
05:28
   ชุมทางบัวใหญ่
10:10
   ขบวน" 433" - ฟรี
 
20
     415
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
06:02
   ตลาดหนองคาย
12:30
   ขบวน" 415" - ฟรี
 
21
     439
   ท้องถิ่น
  ชุมทางแก่งคอย
11:45
   ชุมทางบัวใหญ่
16:45
   ขบวน" 439" - ฟรี
 
22
     437
   ท้องถิ่น
  ชุมทางแก่งคอย
17:00
   ลำนารายณ์
18:25
   ขบวน" 437" - ฟรี
 
23
     429
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
17:55
   ชุมทางบัวใหญ่
19:35
   ขบวน" 429" - ฟรี
 
24
     417
   ท้องถิ่น
  นครราชสีมา
15:00
   อุดรธานี
20:50
   ขบวน" 417" - ฟรี
 
25
     75
   ด่วน
  กรุงเทพ
08:20
   อุดรธานี
18:10
 
26
     77
   ด่วน
  กรุงเทพ
18:30
   หนองคาย
05:05
 
27
     133
   เร็ว
  กรุงเทพ
20:45
   หนองคาย
09:45
   ขบวน" 133" - ฟรี
 
28
     69
   ด่วน
  กรุงเทพ
20:00
   หนองคาย
08:25
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

 

ตารางรถไฟสายอีสาน(ขากลับ)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     142
   เร็ว
  อุบลราชธานี
16:50
   กรุงเทพ
04:25
 
2
     74
   ด่วน
  ศรีสะเกษ
19:05
   กรุงเทพ
04:35
 
3
     68
   ด่วน
  อุบลราชธานี
18:30
   กรุงเทพ
05:50
 
4
     140
   เร็ว
  อุบลราชธานี
19:30
   กรุงเทพ
07:30
 
5
     344
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 344" - ฟรี
 
6
     342
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 342" - ฟรี
 
7
     424
   ท้องถิ่น
  สำโรงทาบ
05.55
   นครราชสีมา
09:55
   ขบวน" 424" - ฟรี
 
8
     340
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
   ขบวน" 340" - ฟรี
 
9
     428
   ท้องถิ่น
  อุบลราชธานี
06:18
   นครราชสีมา
11:55
   ขบวน" 428" - ฟรี
 
10
     234
   ธรรมดา
  สุรินทร์
05:10
   กรุงเทพ
14:15
   ขบวน" 234" - ฟรี
 
11
     72
   ด่วน
  ศีขรภูมิ
07:20
   กรุงเทพ
14:50
 
12
     136
   เร็ว
  อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
 
13
     426
   ท้องถิ่น
  อุบลราชธานี
12:25
   นครราชสีมา
18:15
   ขบวน" 426" - ฟรี
 
14
     422
   ท้องถิ่น
  อุบลราชธานี
15:20
   ลำชี
18:44
   ขบวน" 422" - ฟรี
 
15
     146
   เร็ว
  อุบลราชธานี
08:45
   กรุงเทพ
21:00
   ขบวน" 146" - ฟรี
 
16
     420
   ท้องถิ่น
  อุบลราชธานี
18:45
   ลำชี
21:30
   ขบวน" 420" - ฟรี
 
17
     22
   ด่วนพิเศษ
  อุบลราชธานี
14:50
   กรุงเทพ
23:15
 
18
     78
   ด่วน
  อุดรธานี
18:40
   กรุงเทพ
05:00
 
19
     70
   ด่วน
  หนองคาย
18:20
   กรุงเทพ
06:25
 
20
     134
   เร็ว
  หนองคาย
19:15
   กรุงเทพ
08:00
   ขบวน" 134" - ฟรี
 
21
     430
   ท้องถิ่น
  ชุมทางบัวใหญ่
05:50
   นครราชสีมา
07:35
   ขบวน" 430" - ฟรี
 
22
     438
   ท้องถิ่น
  ลำนารายณ์
06:07
   ชุมทางแก่งคอย
07:35
   ขบวน" 438" - ฟรี
 
23
     416
   ท้องถิ่น
  อุดรธานี
05:50
   นครราชสีมา
11:15
   ขบวน" 416" - ฟรี
 
24
     440
   ท้องถิ่น
  ชุมทางบัวใหญ่
05:52
   ชุมทางแก่งคอย
11:20
   ขบวน" 440" - ฟรี
 
25
     76
   ด่วน
  หนองคาย
06:00
   กรุงเทพ
17:10
 
26
     434
   ท้องถิ่น
  ชุมทางบัวใหญ่
12:22
   ชุมทางแก่งคอย
17:50
   ขบวน" 434" - ฟรี
 
27
     418
   ท้องถิ่น
  ตลาดหนองคาย
12:50
   นครราชสีมา
19:25
   ขบวน" 418" - ฟรี
 
28
     432
   ท้องถิ่น
  ขอนแก่น
13:38
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
   ขบวน" 432" - ฟรี
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

 

 

 

ตารางรถไฟสายตะวันออก(ขาไป)


 
ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     379
   ธรรมดา
  มักกะสัน
04:28
   หัวตะเข้
05:10
   ขบวน" 379" - ฟรี
 
2
     376
   ธรรมดา
  รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
   ขบวน" 376" - ฟรี
 
3
     275
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
05:55
   อรัญประเทศ
11:35
   ขบวน" 275" - ฟรี
 
4
     283
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
06:55
   บ้านพลูตาหลวง
11:20
   ขบวน" 283" - ฟรี
 
5
     285
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
06:55
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
08:56
   ขบวน" 285" - ฟรี
 
6
     281
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
08:00
   กบินทร์บุรี
11:35
   ขบวน" 281" - ฟรี
 
7
     367
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
10:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
11:30
   ขบวน" 367" - ฟรี
 
8
     389
   พิเศษชานเมือง
  กรุงเทพ
12:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
13:30
   ขบวน" 389" - ฟรี
 
9
     279
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
13:05
   อรัญประเทศ
17:35
   ขบวน" 279" - ฟรี
 
10
     277
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
15:25
   กบินทร์บุรี
18:20
   ขบวน" 277" - ฟรี
 
11
     391
   พิเศษชานเมือง
  กรุงเทพ
16:35
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
17:55
   ขบวน" 391" - ฟรี
 
12
     383
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
17:00
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
18:50
   ขบวน" 383" - ฟรี
 
13
     371
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
17:40
   ปราจีนบุรี
20:55
   ขบวน" 371" - ฟรี
 
14
     381
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
18:25
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
19:55
   ขบวน" 381" - ฟรี
 
15
     385
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
18:25
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
19:40
   ขบวน" 385" - ฟรี
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

 

ตารางรถไฟสายตะวันออก(ขากลับ)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     380
   ธรรมดา
  หัวตะเข้
06:00
   กรุงเทพ
07:10
   ขบวน" 380" - ฟรี
 
2
     384
   ธรรมดา
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
05:45
   กรุงเทพ
07:45
   ขบวน" 384" - ฟรี
 
3
     372
   ธรรมดา
  ปราจีนบุรี
05:00
   กรุงเทพ
08:15
   ขบวน" 372" - ฟรี
 
4
     388
   พิเศษชานเมือง
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
07:05
   กรุงเทพ
08:35
   ขบวน" 388" - ฟรี
 
5
     378
   ธรรมดา
  หัวตะเข้
08:05
   กรุงเทพ
09:20
   ขบวน" 378" - ฟรี
 
6
     278
   ธรรมดา
  กบินทร์บุรี
06:00
   กรุงเทพ
10:15
   ขบวน" 278" - ฟรี
 
7
     280
   ธรรมดา
  อรัญประเทศ
06:40
   กรุงเทพ
12:05
   ขบวน" 280" - ฟรี
 
8
     368
   ธรรมดา
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
12:35
   กรุงเทพ
14:10
   ขบวน" 368" - ฟรี
 
9
     390
   พิเศษชานเมือง
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
14:05
   กรุงเทพ
15:25
   ขบวน" 390" - ฟรี
 
10
     282
   ธรรมดา
  กบินทร์บุรี
12:25
   กรุงเทพ
16:00
   ขบวน" 282" - ฟรี
 
11
     284
   ธรรมดา
  บ้านพลูตาหลวง
13:35
   กรุงเทพ
18:25
   ขบวน" 284" - ฟรี
 
12
     286
   ธรรมดา
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
16:20
   กรุงเทพ
18:25
   ขบวน" 286" - ฟรี
 
13
     276
   ธรรมดา
  อรัญประเทศ
13:40
   กรุงเทพ
19:55
   ขบวน" 276" - ฟรี
 
14
     386
   ธรรมดา
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
20:05
   กรุงเทพ
21:30
   ขบวน" 386" - ฟรี
 
15
     394
   ธรรมดา
  ชุมทางฉะเชิงเทรา
19:25
   กรุงเทพ
20:55
   ขบวน" 394" - ฟรี
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

 

ตารางรถไฟสายชานเมือง(เที่ยวไป)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
04:20
   ลพบุรี
07:05
   ขบวน" 303" - ฟรี
 
2
     311
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
04:40
   รังสิต
05:25
   ขบวน" 311" - ฟรี
 
3
     339
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
05:20
   ชุมทางแก่งคอย
08:05
   ขบวน" 339" - ฟรี
 
4
     135
   เร็ว
  กรุงเทพ
06:40
   อุบลราชธานี
18:00
 
5
     111
   เร็ว
  กรุงเทพ
07:00
   เด่นชัย
17:20
 
6
     75
   ด่วน
  กรุงเทพ
08:20
   อุดรธานี
18:10
 
7
     201
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
09:25
   พิษณุโลก
17:50
   ขบวน" 201" - ฟรี
 
8
     71
   ด่วน
  กรุงเทพ
10:05
   ศรีสะเกษ
18:40
 
9
     209
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
11:20
   บ้านตาคลี
15:35
   ขบวน" 209" - ฟรี
 
10
     233
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
   ขบวน" 233" - ฟรี
 
11
     211
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
12:55
   ตะพานหิน
19:15
   ขบวน" 211" - ฟรี
 
12
     207
   ธรรมดา
  กรุงเทพ
14:05
   นครสวรรค์
19:25
   ขบวน" 207" - ฟรี
 
13
     109
   เร็ว
  กรุงเทพ
14:30
   บ้านปิน
00:37
   ขบวน" 109" - ฟรี
 
14
     145
   เร็ว
  กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
03:35
   ขบวน" 145" - ฟรี
 
15
     315
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
16:10
   ลพบุรี
19:30
   ขบวน" 315" - ฟรี
 
16
     301
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
16:30
   ลพบุรี
20:05
   ขบวน" 301" - ฟรี
 
17
     313
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
16:50
   ชุมทางบ้านภาชี
19:15
   ขบวน" 313" - ฟรี
 
18
     341
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:15
   ชุมทางแก่งคอย
20:25
   ขบวน" 341" - ฟรี
 
19
     343
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:15
   ชุมทางแก่งคอย
20:25
   ขบวน" 343" - ฟรี
 
20
     317
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
17:25
   ลพบุรี
20:30
   ขบวน" 317" - ฟรี
 
21
     305
   ชานเมือง
  กรุงเทพ
18:20
   อยุธยา
20:10
   ขบวน" 305" - ฟรี
 
22
     105
   เร็ว
  กรุงเทพ
19:50
   ศิลาอาสน์
04:00
 
23
     107
   เร็ว
  กรุงเทพ
20:10
   เด่นชัย
06:15
 
24
     115
   เร็ว
  กรุงเทพ
20:55
   พิษณุโลก
05:23
 
25
     143
   เร็ว
  กรุงเทพ
23:40
   อุบลราชธานี
11:50
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

 

ตารางรถไฟสายชานเมือง(เที่ยวกลับ)

ลำดับ
  เลขขบวน
   ประเภท
  สถานีต้นทาง
เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     144
   เร็ว
  อุบลราชธานี
15:05
   กรุงเทพ
03:15
 
2
     116
   เร็ว
  พิษณุโลก
19:20
   กรุงเทพ
03:20
 
3
     108
   เร็ว
  เด่นชัย
19:05
   กรุงเทพ
05:10
 
4
     52
   ด่วน
  เชียงใหม่
14:50
   กรุงเทพ
05:30
 
5
     314
   ชานเมือง
  ชุมทางบ้านภาชี
04:45
   กรุงเทพ
07:15
   ขบวน" 314" - ฟรี
 
6
     376
   ชานเมือง
  รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
   ขบวน" 376" - ฟรี
 
7
     306
   พิเศษชานเมือง
  อยุธยา
05:50
   กรุงเทพ
07:50
   ขบวน" 306" - ฟรี
 
8
     316
   ชานเมือง
  ลพบุรี
04:40
   กรุงเทพ
08:20
   ขบวน" 316" - ฟรี
 
9
     342
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 342" - ฟรี
 
10
     344
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
05:05
   กรุงเทพ
08:40
   ขบวน" 344" - ฟรี
 
11
     302
   ชานเมือง
  ลพบุรี
05:15
   กรุงเทพ
08:50
   ขบวน" 302" - ฟรี
 
12
     318
   ชานเมือง
  ลพบุรี
06:10
   กรุงเทพ
09:15
   ขบวน" 318" - ฟรี
 
13
     208
   ธรรมดา
  นครสวรรค์
05:00
   กรุงเทพ
10:20
   ขบวน" 208" - ฟรี
 
14
     304
   ชานเมือง
  ลพบุรี
08:00
   กรุงเทพ
10:35
   ขบวน" 304" - ฟรี
 
15
     340
   ชานเมือง
  ชุมทางแก่งคอย
08:45
   กรุงเทพ
11:10
   ขบวน" 340" - ฟรี
 
16
     212
   ธรรมดา
  ตะพานหิน
05:30
   กรุงเทพ
12:10
   ขบวน" 212" - ฟรี
 
17
     202
   ธรรมดา
  พิษณุโลก
06:05
   กรุงเทพ
14:05
   ขบวน" 202" - ฟรี
 
18
     234
   ธรรมดา
  สุรินทร์
05:18
   กรุงเทพ
14:15
   ขบวน" 234" - ฟรี
 
19
     106
   เร็ว
  ศิลาอาสน์
07:30
   กรุงเทพ
15:05
 
20
     112
   เร็ว
  เด่นชัย
07:20
   กรุงเทพ
18:00
 
21
     136
   เร็ว
  อุบลราชธานี
07:00
   กรุงเทพ
18:40
 
22
     210
   ธรรมดา
  บ้านตาคลี
16:00
   กรุงเทพ
20:35
   ขบวน" 210" - ฟรี
 
23
     146
   เร็ว
  อุบลราชธานี
08:45
   กรุงเทพ
21:00
   ขบวน" 146" - ฟรี
 
24
     102
   เร็ว
  เชียงใหม่
06:45
   กรุงเทพ
21:10
   ขบวน" 102" - ฟรี
 
ขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 
 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.railway.co.th

 

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

เที่ยวสะใจเอเชีย
ไทย
กัมพูชา
ลาว
พม่า
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
บรูไน
ฮ่องกง
จีน
มาเก๊า
เที่ยวไทย (ทริปท่องเที่ยวทุกจังหวัดในไทย)
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ลำปาง
พะเยา
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
น่าน
เพชรบูรณ์
พิจิตร
พิษณุโลก
แพร่
ลำพูน
สุโขทัย
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
กรุงเทพ
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครปฐม
ปทุมธานี
เพชรบุรี
ประจวบ
อยุธยา
ราชบุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ชุมพร
กระบี่
นราธิวาส
นคร
ปัตตานี
พัทลุง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฏร์
สตูล
สงขลา
ตรัง
ยะลา
ตะวันออก ภาคอีสาน
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
สระแก้ว
อำนาจเจริญ
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
ขอนแก่น
จังหวัดเลย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
นครราชสีมา
หนองบัวลำภู
หนองคาย
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุบล
อุดรธานี
ยโสธร
นครพนม
ท่องเที่ยวยอดนิยม
mr.Hotsia BLOG เดินทางระหว่างจังหวัด
รวมคลิปเที่ยวสะใจ รีวิวโรงแรมไทย
Backpackers Shop  
 


 


เที่ยวสวนผึ้ง

เที่ยวปาย

เที่ยวเขาใหญ่

คลิปท่องเที่ยว


By ฮ๊อตเชีย เที่ยวสะใจ
(mrHotsia)
ประกอบ ปั้นมณี

www.hotsia.com  Hot Destinations ASIA
เว็บท่องเที่ยว จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แผนที่ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร
"mrhotsia เดินทางท่องเที่ยวเองและเขียนเรื่องลงเว็บ มีข้อมูลเชิงลึกแบบท่าน search pantip.com"


ห้ามคัดลอก

 

แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
เช่ารถตู้ รถตู้รับจ้าง อันแน่ออนทัวร์ bticino แบตเตอรี่ ท่อhdpe สายไฟ fiber optic haco