ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > ประเทศไทย


Loading...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา

ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

                 กาฬสินธุ์  เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ ๑,๖๐๐ ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.. ๒๓๓๖ โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ”  “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก

                      กาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๕๑๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๖,๙๔๖.๗๔๖ ตารางกิโลเมตร   ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๘ อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย

อาณาเขต 

                      ทิศเหนือ                             ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี  สกลนคร

                      ทิศใต้                                  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  มหาสารคาม

                      ทิศตะวันออก                     ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร

                      ทิศตะวันตก                       ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

การเดินทาง

                      รถยนต์  จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๕๑๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข ๒) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๓, ๒๑๓ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ มหาสารคาม-กาฬสินธุ์

                      รถโดยสารประจำทาง  บริษัท ขนส่ง จำกัด  เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ทุกวัน โดยมีบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต ๒ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๔๑-๔๘, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒–๖๖ หรือ www.transport.co.th

                      รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟขบวนรถเร็ว รถด่วน และรถดีเซลรางปรับอากาศไปลงจังหวัดขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร รายละเอียดสอบถามได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๑๒ หรือ www.railway.co.th

                      เครื่องบิน  ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่สามารถโดยสารเครื่องบินไปจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสายการบินต่าง ๆ ให้บริการดังนี้

                      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารเข้ากาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐, ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ หรือ www.thaiairways.com

                      สายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น มีเที่ยวบินทุกวัน โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com

                      สายการบินพีบีแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด มีเที่ยวบินทุกวันยกเว้นวันอังคารและวันเสาร์ แล้วต่อรถโดยสารเข้ากาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๐๒๒๑-๕ และ ๐ ๔๓๕๑ ๘๕๗๒ หรือ www.pbair.com

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

                      กมลาไสย                           ๑๒   กิโลเมตร

                      ยางตลาด                            ๑๖   กิโลเมตร

                      สหัสขันธ์                           ๓๙   กิโลเมตร

                      ร่องคำ                                 ๓๙   กิโลเมตร

                      สมเด็จ                                 ๔๐   กิโลเมตร

                      นามน                                  ๔๒   กิโลเมตร

                      ห้วยเม็ก                               ๔๘   กิโลเมตร

                      ห้วยผึ้ง                                ๖๐   กิโลเมตร

                      หนองกุงศรี                        ๖๒   กิโลเมตร

                      กุฉินารายณ์                        ๗๙   กิโลเมตร

                      คำม่วง                                 ๘๑   กิโลเมตร

                      ท่าคันโท                            ๙๙   กิโลเมตร

                      เขาวง                                ๑๐๓   กิโลเมตร

                      ฆ้องชัย                                ๒๖   กิโลเมตร

                      ดอนจาน                             ๓๒   กิโลเมตร

                      สามชัย         ๘๕   กิโลเมตร

                      นาคู                                     ๘๘   กิโลเมตร

 

                      การเดินทางในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์มีรถสามล้อถีบ และสามล้อเครื่อง (รถสกายแล็บ) บริการอยู่ทั่วไป และยังมีรถโดยสารระหว่างตัวจังหวัดวิ่งไปยังอำเภอต่าง ๆ อีกด้วย

สถานที่น่าสนใจ 

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                      อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  (เจ้าโสมพะมิตรตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริงยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์

                      วัดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร วัดกลางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างต่อเติมจากพระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา บานประตูไม้แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติ ส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นชาดกเรื่องต่าง ๆ ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถมีทวารบาลปูนปั้น ภายในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก บริเวณศาลาใกล้กับพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง  ๒๐ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปลักษณะงดงามที่พระแท่นมีรอยจารึกเป็นภาษาไทยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าคูนาขาม พระชัยสุนทร (กิ่ง) ได้นำมาเป็นพระพุทธรูปศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ

                      นอกจากพระพุทธรูปองค์ดำแล้ว  วัดกลางยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดกว้าง ๑ ศอก ยาว ๔ ศอก ทำด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยละว้าปกครอง  เดิมอยู่ริมลำปาวใกล้แก่งสำโรงแต่ต่อมาตลิ่งลำปาวพังเข้ามาทุกปี ชาวเมืองเกรงจะถูกน้ำเซาะทำลาย จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดนี้

                      วัดศรีบุญเรือง  (วัดเหนือ) อยู่ถัดจากวัดกลางเป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวาราวดี) ซ้อนกันเป็น ๒ ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส

                      พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยรัตน์ มาปราณีต) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของดีเมืองกาฬสินธุ์ จัดเป็นห้องบรรยายสรุป ห้องเจ้าเมือง ห้องศาสนา ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวผู้ไท ห้องวิจิตรแพรวา ห้องศึกษาค้นคว้าเรื่องหัตถกรรม ห้องสาธิตจำหน่ายผ้าไหมแพรวา  และของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น.ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๕๘๐๕-

                      พุทธสถานภูปอ  ตั้งอยู่ในวัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ กิโลเมตรที่ ๕๙ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านโจด-บ้านนาจารย์-นาคอกควาย ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์  ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี   จำหลักบนหน้าผา ๒ องค์  เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ ๒ ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  ประชาชนในท้องถิ่นจะจัดงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

                      บ้านพ่อครูเปลื้อง ฉายรัศมี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๙/๔ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙  สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีพื้นบ้านได้สร้างเถียงนา(เพิง)ขึ้นมาเป็นโรงเรียนดนตรี ภายในมีการจัดแสดงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาทิ พิณ แคน ซอ และโปงลาง  ตลอดจนเป็นที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาเรียนรู้เรื่องดนตรี ครูเปลื้องถือเป็นเกียรติภูมิของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์และเป็นต้นตำนานโปงลางกาฬสินธุ์ อันเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ท่านได้สืบสานมายาวนานกว่า ๒๐ ปี และยังคงสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้านอีสานใหม่ ๆ ขึ้นอีก เช่น หมากกะโหล่ง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กระดิ่งแขวนคอวัวร้อยเข้าด้วยกัน             

อำเภอกมลาไสย 

                      เมืองฟ้าแดดสงยาง  ตั้งอยู่ที่บ้านเสมา ตำบลหนองแปง ห่างจากตัวจังหวัด ๑๙ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ถึงอำเภอกมลาไสย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอีกประมาณ ๔๐๐ เมตร เมืองฟ้าแดดสงยางหรือที่เรียกเพี้ยนเป็นฟ้าแดดสูงยาง บางแห่งเรียกเมืองเสมาเนื่องจากแผนผังของเมืองมีรูปร่างคล้ายใบเสมา เป็นเมืองโบราณที่มีคันดินล้อมรอบ ๒ ชั้น ความยาวของคันดินโดยรอบประมาณ ๕ กิโลเมตร คูน้ำจะอยู่ตรงกลางคันดินทั้งสอง จากหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบ ทำให้ทราบว่ามีการอยู่อาศัยภายในเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้วได้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๕ ดังหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ปรากฏโดยทั่วไปทั้งภายในและนอกเมือง เช่น ใบเสมาหินทราย จำหลักภาพเรื่องชาดก และพุทธประวัติจำนวนมาก บางส่วนเก็บไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมารามซึ่งอยู่ภายในเมือง บางแห่งอยู่ในตำแหน่งดั้งเดิมที่พบ และบางส่วนก็นำไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีซากศาสนสถานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในเมืองและนอกเมือง เช่น พระธาตุยาคู  และกลุ่มเจดีย์บริเวณศาสนสถานที่โนนวัดสูง โนนฟ้าหยาด และโนนฟ้าแดด กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙

                       พระธาตุยาคู  หรือพระธาตุใหญ่ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐปรากฏการก่อสร้าง ๓ สมัยด้วยกันคือ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้น ๔ ทิศ มีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวาราวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา  ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบ ๆ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่าในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ สังเกตได้จากเมื่อเมืองเชียงโสมชนะสงคราม ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดแต่ไม่ได้ทำลายพระธาตุยาคู จึงเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ชาวบ้านจะจัดให้มีงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นให้กับหมู่บ้าน

                      วัดโพธิ์ชัยเสมาราม  หรือ วัดบ้านก้อม ตั้งอยู่บ้านเสมาตรงข้ามกับทางเข้าเมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นวัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย ใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสงยางมีความโดดเด่นคือ นิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก มีใบเสมาจำลองหลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด สลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระเจ้า

สุทโธทนะ พระราหุล และนางยโสธราพิมพา เข้าเฝ้าแสดงสักการะอย่างสูงสุดด้วยการสยายพระเกศาเช็ดพระบาทองค์พระพุทธเจ้า เรียกเสมาหินภาพ “พิมพาพิลาป” ซึ่งใบเสมาหลักนี้ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติขอนแก่น

                     

อำเภอยางตลาด                                       

                      เขื่อนลำปาว  เป็นเขื่อนซึ่งสร้างปิดกั้นลำน้ำปาว และห้วยยาง มีบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี และตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ ๓๓ เมตร สันเขื่อนยาว ๗.๘ เมตร กว้าง ๘ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.. ๒๕๐๖ สร้างเสร็จเมื่อ พ.. ๒๕๑๑ เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เก็บน้ำได้ ๑,๔๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่ หาดดอกเกด

                      การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ (กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) กิโลเมตรที่ ๓๓–๓๔ เลี้ยวขวาเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง ๒๖ กิโลเมตร

                      สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออนตั้งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ ๑,๔๒๐ ไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสวนสัตว์เปิดที่มีสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสะออน คือ วัวแดง ซึ่งเป็นสัตว์หายากมีอยู่มากกว่า ๑๓๐ ตัว นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ชะนี ลิง นกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่เลี้ยงไว้และนกที่มาตามฤดูกาล มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม สวนสะออนเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม สถานีฯ มีบ้านพักและสถานที่ตั้งแคมป์บริการ โดยต้องทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าถึง หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว ตู้ ปณ. ๑๒๐ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ หรือผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐  หรือ  HYPERLINK "http://www.dnp.go.th" www.dnp.go.th

                      การเดินทาง มี ๒ สองเส้นทาง คือ เส้นทางไปเขื่อนลำปาว เมื่อถึงตัวเขื่อนจะมีทางเลียบสันเขื่อนไปอีกประมาณ ๔ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗) ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปสวนสะออนอีกประมาณ ๕ กิโลเมตร

อำเภอท่าคันโท

                      วนอุทยานภูพระ  ตั้งอยู่ตำบลนาตาล วนอุทยานภูพระเดิมเป็นป่าภูพระอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล ลักษณะเด่นคือเป็นภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชุมชน ป่าภูพระเป็นป่าที่มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น มีสัตว์ป่า ลำธาร และทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่หลังเขาเป็นที่ราบประดิษฐานพระพุทธรูปหินเก่าแก่

ภายในวนอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

                      ผาเสวย เป็นลานหินผากว้าง มีความลึกของหน้าผาประมาณ ๑๕๐–๒๐๐ เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

                      ถ้ำเสียมสับ เป็นถ้ำของหินผาที่มีลักษณะคล้ายเสียมที่ขุดลงหิน ซึ่งเมื่ออยู่หน้าปากถ้ำจะเห็นหินผาที่สูง

                      ถ้ำพระรอด เป็นถ้ำที่เกิดจากการแยกตัวของหินผา ภายในถ้ำมีทางเดินกว้างประมาณ ๒ เมตร ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร ในสมัยก่อนจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ

                      ผาหินแยก เป็นหน้าผาที่แยกตัวเป็นทางยาวประมาณ ๒๐ เมตร ลึก ๖ เมตร ซึ่งผาที่แยกตัวออกมาจะมีลักษณะเอนเอียงเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้

                      ถ้ำพระ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ ๓๐ เมตร ปากถ้ำกว้าง ๑๕ เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และราษฎรในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงสงกรานต์จะมีงานเดินขึ้นภูพระเพื่อสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี

                      การเดินทาง จากอำเภอท่าคันโท ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๙ กิโลเมตรที่ ๑๖ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยรถประจำทางสายอุดรธานี-กาฬสินธุ์ ลงที่วัดสว่างถ้ำเกิ้งซึ่งอยู่บริเวณหน้าวนอุทยานฯ

อำเภอสหัสขันธ์

                      พิพิธภัณฑ์สิรินธร   และแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว  อยู่บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าว

วัดสักกะวัน สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗) ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ก่อนถึงสหัสขันธ์  ๒ กิโลเมตร เมื่อปี พ..๒๕๑๓ พระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ได้พบกระดูกชิ้นใหญ่ในบริเวณวัด แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์และได้นำกระดูกที่พบเก็บรักษาไว้ที่วัด ในปี พ.. ๒๕๒๑ นักธรณีวิทยาและคณะจากกรมทรัพยากรธรณีได้เดินทางมาสำรวจธรณีวิทยาบริเวณนี้ พบกระดูกดังกล่าวจึงได้แจ้งว่าเป็นซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ ต่อมาในปี พ.. ๒๕๒๓ คณะสำรวจธรณีวิทยาไทย-ฝรั่งเศสได้นำกระดูกเหล่านั้น ๓ ท่อนไปศึกษาพบว่าเป็นส่วนกระดูกขาหน้าของไดโนเสาร์ซอโรพอด (Sauropod) จนกระทั่งปี พ.. ๒๕๓๗ จึงได้ทำการสำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ พบซากไดโนเสาร์จำนวนมากในชั้นหินเสาร์ขัว ยุคครีเตเซียสตอนต้น อายุประมาณ ๑๓๐ ล้านปี แหล่งขุดค้นแห่งนี้พบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชจำนวนมากกว่า ๗๐๐ ชิ้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ประมาณ  ๗ ตัว และในพิพิธภัณฑ์ยังมีซากปลาโบราณพันธุ์ใหม่ของโลกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อว่า “เลปิโดเทส” ยาวประมาณ ๓๐–๖๐ เซนติเมตร อยู่ในยุคมีโซโซอิค หรือ ๖๕ ล้านปีที่แล้ว คาดว่าบริเวณที่พบคงเป็นบึงขนาดใหญ่แล้วเกิดภัยแล้งทำให้ปลาตายและถูกซากโคลนทับไว้กลายเป็นฟอสซิลจนถึงปัจจุบัน นับว่าภูกุ้มข้าวเป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิล

กระดูกไดโนเสาร์แหล่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟอสซิลไดโนเสาร์ และนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว  กรมทรัพยากรธรณี อำเภอสหัสขันธ์ โทร. ๐ ๔๓๘๗ ๑๐๑๔, ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๙๔

 นอกจากนี้วัดสักกะวัน ยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล (หลวงพ่อบ้านด่าน) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยทวารวดี ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นถือเป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

                      พุทธสถานภูสิงห์  อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๓๔ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ พุทธสถานภูสิงห์สามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ทางทิศตะวันตกจะเป็นทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขา และทางทิศตะวันออกเป็นทางขึ้นบันได ๔๐๐ กว่าขั้น พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๐.๕ เมตร มีลักษณะงดงาม และยังเป็นที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้านและน้ำในเขื่อนลำปาวอันสวยงามอีกด้วย

                      วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ ๗ กิโลเมตร ห่างจากภูสิงห์ประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา ความยาวประมาณ ๒ เมตร กว้าง ๒๕ ซม. เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ตามประวัติกล่าวว่าพระโมคัลลานะ พระสาวกของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว และทางวัดจะจัดให้มีงานสรงน้ำพระพุทธรูปไสยาสน์ในวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุโบสถไม้แบบเปิด แกะสลักลวดลายงดงามเป็นภาพสามมิติ ตามประตู หน้าต่าง เพดาน ภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และยังมีวิหารสังฆนิมิต ซึ่งเป็นที่เก็บพระพุทธรูป และพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ที่หายากเปิดให้เข้าชมทุกวัน

                      แหลมโนนวิเศษ  เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนบุรี

ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๖ กิโลเมตร จากวัดสักกะวันประมาณ ๓๐๐ เมตร ถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร จะพบแยกเลี้ยวขวาไปแหลมโนนวิเศษ ๓ กิโลเมตร  แหลมโนนวิเศษเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีแพขนานยนต์ที่ใช้สัญจรข้ามฟากระหว่าง อำเภอสหัสขันธ์ กับอำเภอหนองกุงศรี  สามารถบรรทุกได้ทั้งรถ ๖ ล้อ และ ๔ ล้อ ครั้งละ ๔-๑๐ คัน ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ ๑๕–๒๐ นาที อัตราค่าบริการรถจักรยานยนต์  ๔๐   บาท   รถยนต์ ๔ ล้อ ๖๐   บาท รถยนต์ ๖ ล้อ   ๙๐   บาท   รถตู้  ๗๐   บาท  

                     

อำเภอคำม่วง                    

                      กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ๗๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ผ้าแพรวาเป็นผ้าไหมลายมัดหมี่ที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มทอผ้าชาวผู้ไทบ้านโพนแบ่งออกเป็น ๒ ลาย ได้แก่ ลายหลัก และลายแถบ ส่วนสีของผ้าแพรวามิได้มีเพียงสีแดงเท่านั้น แต่มีการให้สีสันต่าง ๆ มากขึ้นตามความต้องการของตลาด เช่น สีครีม สีชมพูอ่อน สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว เป็นต้น นับได้ว่าการทอผ้าแพรวาเป็นงานศิลปหัตถกรรมประเภทสิ่งทอที่หาได้น้อยแห่งในประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนจนเป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อำเภอสมเด็จ 

                      ผาเสวย  อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ ๕๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๐๑–๑๐๒ ผาเสวย เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” เมื่อ พ.. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับนั้นว่า “ผาเสวย” ลักษณะตั้งอยู่บนเหวลึก หน้าผาสูงชัน ชาวบ้านเรียกว่า “เหวหำหด” บนหน้าผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพและเป็นที่พักผ่อนได้เป็นอย่างดี

                     

อำเภอเขาวง  

                      น้ำตกผานางคอย  ตั้งอยู่ตำบลบ่อแก้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน แบ่งเป็นชั้น ๆ มีความสวยงามมาก สภาพป่าโดยรอบเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ และลักษณะเด่นคือ มีน้ำไหลตลอดปีแม้ในฤดูแล้ง

                      การเดินทาง จากสี่แยกอำเภอเขาวงทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๑ เดินทางเข้าทาง รพช. มีป้ายตรงไปน้ำตกผานางคอยระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร (ทางบางช่วงจะเป็นลูกรัง)

                      น้ำตกตาดทอง    บนเส้นทางเขาวงดงหลวง-มุกดาหาร  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด  รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก

                      การเดินทาง  ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๑ ถึงสามแยกกุดปลาเค้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๗ กิโลเมตรที่ ๗๖ น้ำตกอยู่ทางขวามือ

อำเภอกุฉินารายณ์  

                      ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง ห่างจากอำเภอกุฉิ-นารายณ์ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เดินทางจากที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๒ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางประมาณ ๖ กิโลเมตร ชาวบ้านบ้านหนองห้าง

มีการรวมกลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม และจักสานไม้ไผ่เป็นลวดลายผ้าขิต ฝีมือประณีตสวยงามมาก ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระเตาะ กระติ๊บ กระเป๋า และภาชนะต่าง ๆ

                      หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่เชิงเขามีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ตำบลกุดหว้า  ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไท  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเหยา (การรักษาผู้ป่วยรับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และเดินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ชมน้ำตกตาดสูง-ตาดยาว ตามเส้นทางเดินป่าในวนอุทยานภูผาวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

                      การเดินทาง  จากอำเภอกุฉินารายณ์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๒ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถึงบ้านนาไคร้ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร

อำเภอนาคู 

                      วนอุทยานภูแฝก  (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ตั้งอยู่หมู่ ๖  บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้มะค่าโมง  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่  และมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่นกระรอก กระแต อีเห็น กระต่ายป่า เป็นต้น

                      เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.. ๒๕๓๙ เด็กหญิงสองคนพร้อมด้วยผู้ปกครองไปทานข้าวในวันหยุด ได้พบรอยเท้าประหลาดกลางลานหินลำห้วยเหง้าดู่ เชิงเขาภูแฝก บริเวณเทือกเขาภูพาน หลังจากนั้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยาพร้อมด้วยส่วนราชการ และเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปสำรวจจึงพบว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ ประเภทเทอร์โรพอด ๗ รอย จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ ๑๔๐ ล้านปี ปัจจุบันนั้นเห็นชัดเจนเพียง ๔ รอย

                      การเดินทาง  จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางไปอำเภอสมเด็จ(ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓)

ถึงอำเภอสมเด็จเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางไปอำเภอกุฉินารายณ์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๒) ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ถึงอำเภอห้วยผึ้ง เลี้ยวซ้ายไปอำเภอนาคู (ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๑) ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานภูแฝกประมาณ ๔.๗ กิโลเมตร
                     

เทศกาลงานประเพณี 

                      งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ตกแต่งขบวนเป็นรูปเครื่องดนตรีโปงลางขนาดยักษ์ แต่งกายชุดพื้นเมือง แข่งขันสาวดีดไห การประกวดธิดาแพรวา และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ

                      งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม  จัดขึ้นประมาณวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี

ณ โรงแรมริมปาว เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุนส่งเสริมและรับงานการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทเข้าไว้ในโครงการศิลปา-ชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวผู้ไทอีกด้วย ในงานจะมีการประกวดผ้าไหมแพรวา การแสดงแบบชุดแพรวา ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสาธิตทอผ้า และจำหน่ายผ้าแพรวา

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                      จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ได้แก่ ผ้าไหมแพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต

เครื่องจักสาน หมูทุบ และเนื้อทุบ เป็นต้น

                      ร้านนิวเฟรน  ๒๙๑ ถนนเทศบาล ๒๓ (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อำเภอเมือง

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๘๔๙, ๐๘ ๕๐๐๑ ๓๕๘๓

                      ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง๑๙๒/๑ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง (ติดธนาคารออมสิน

วงเวียนน้ำพุ) โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๗๑๗

                      ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง ๒๒๓ หมู่ ๑ บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๐๙๐

                      กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  ตำบลโพน อำเภอคำม่วง โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๖๐๘๑

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดกาฬสินธุ์

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                      โรงแรมไทรทอง  ๑๒๕ ถนนโสมพะมิตร  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๓๔๘ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๒๐ บาท

                      บังกะโล สบาย สบาย  ๑๑๘ ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ โทร. ๐ ๔๓๘๗ ๓๒๓๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๐๐ บาท

                      บ้านพักเรือนแพ  ๘๙ หมู่ ๗  ตำบลภูดิน โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๔๙๒ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท

                      ไพบูลย์  ๑๒๕/-๖   ถนนโสมพะมิตร โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๑ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา  ๒๐๐-๓๖๐ บาท

                      ริมปาว ๗๑/๒  ถนนกุดยางสามัคคี โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๖๓๑-๙ จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๗๗๐-,๗๔๕ บาท

                      สุภัค  ๘๑/๗ ถนนเสน่หา โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๕๑ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๕๐ บาท

                      แสงทอง  ๑๐๐-๑๐๒ ถนนภิรมย์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๕๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๕๐๓๕๐ บาท

                     

อำเภอสมเด็จ

                      สมเด็จโฮเต็ล   ๑๕๘/๒ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ โทร. ๐ ๔๓๘๖ ๑๑๕๐ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๕๐ บาท

                     

อำเภอกุฉินารายณ์

                      พีพี บังกะโล  ๑๐๓ หมู่ ๑๐ ถนนบัวขาว ตำบลบัวขาวโทร. ๐ ๔๓๘๓ ๒๔๔๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท

                      แสงชัย  ๑๒๑  ถนนบัวขาว  ตำบลบัวขาว โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๒๒๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท

                     

อำเภอสหัสขันธ์

                      บ้านเคียงปาว  ๓๕ หมู่ ๙ ตำบลโนนบุรี  จำนวน ๒ หลัง ราคา ๒๕๐ บาท

ร้านอาหาร   

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                      ข้าวต้มผ่องพันธ์               ๘๙/-๗ ถนนกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๔๐

                      ณัชชาสุกี้                            ๒๕๐ ถนนภิรมย์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๓๒๐, ๐ ๘๓๓๔ ๕๑ ๘๙๐

                      สวนอาหารลีลาวดี           ๒๖๙/๑๔-๑๖   ถนนธนะผล    โทร. ๐๔๓ ๘๑๖ ๖๙๙ 

                      บี เอ็ม                                  ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๑๔๐๓

                      บ้านพักเรือนแพ                ๕ หมู่ ๗    ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลภูดิน

                      สุกี้เฮาส์                              ๓๓๒/-๙ ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๘๐๔

                      ห้องอาหารกุฉินารายณ์    ภายในโรงแรมริมปาว ถนนกุดยางสามัคคี โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๖๓๑

ห้องอาหารสุภัค                ภายในโรงแรมสุภัค ถนนเสน่หา โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๕๑

อุดมโภชนา                        ๓๙/๓ ถนนประดิษฐ์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๑๒

                                               

อำเภอยางตลาด

                      เชลล์โภชนา       สี่แยกอำเภอยางตลาด

                      พลอยทะเล        ๓๔๖/๕ หมู่ ๔ สี่แยกอำเภอยางตลาด ถนนถีนานนท์ โทร. ๐ ๔๓๘๙ ๑๑๓๘,      ๐ ๔๓๘๙ ๑๔๘๔              

 

อำเภอสมเด็จ

คักอีหลี            ๘๕ หมู่ ๒  ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๖ ๑๓๑๑

อำเภอกุฉินารายณ์

                      เดียร์                 ริมบึงบัวขาว  โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๓๙๑

บริการนวดแผนไทย(คนตาบอด)

                      ศูนย์สาธิตอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๙/๑ ถนนประดิษฐ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๐๓๕๙  ราคาคอร์สละ  ๑๒๐ บาท เปิดบริการเวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.

                      ร้านนวดแผนโบราณนวดเพื่อสุขภาพ ๗๙ ซอยคำผลพัฒนา ถนนบุญกว้าง อำเภอเมือง (หลังโรงพยาบาลชินวัตร) โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๐๘๓๒  ราคาคอร์สละ ๑๒๐ บาท เปิดบริการเวลา ๐๖.๐๐–๒๐.๐๐ น.

 

บริษัทนำเที่ยว

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัวร์ ทู พาราไดซ์ ไทยแลนด์  ๒๔๕/๖ ถนนธนะผล อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๑๐๒  โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๘๓๓

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตินันท์ ทราเวล ๑๐๑-๑๐๓ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๒๑๖๗, ๔๓๘๑ ๑๐๓๕, ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๔๙

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ  

                      ประชาสัมพันธ์จังหวัด                           โทร๐ ๔๓๘๒ ๑๙๖๔,

                                                                                                   ๐ ๔๓๘๑ ๒๑๘๔

                      สำนักงานจังหวัด                                     โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๙๕

                      สถานีตำรวจภูธร                                    โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๑๑๑,

                                                                                                  ๐ ๔๓๘๑ ๒๑๙๑

                      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                            โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๒๐

                      สถานีเดินรถประจำทาง                         โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๙๘,

                                                                                                  ๐ ๔๓๘๑  ๓๔๕๑

                      ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์                   โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๑๔๒-

                      ตำรวจท่องเที่ยว                                       โทร๑๑๕๕

                      ตำรวจทางหลวง                                      โทร๑๑๙๓

                      กรมอุตุนิยมวิทยา                                   โทร. ๑๑๘๒

                      สอบถามหมายเลขโทรศัพท์                 โทร. ๑๑๓๓

กาฬสินธุ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดกาฬสินธุ์

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                      โรงแรมไทรทอง  ๑๒๕ ถนนโสมพะมิตร  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๓๔๘ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๒๐ บาท

                      บังกะโล สบาย สบาย  ๑๑๘ ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ โทร. ๐ ๔๓๘๗ ๓๒๓๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๐๐ บาท

                      บ้านพักเรือนแพ  ๘๙ หมู่ ๗  ตำบลภูดิน โทร. ๐๘ ๑๙๗๔ ๕๔๙๒ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท

                      ไพบูลย์  ๑๒๕/-๖   ถนนโสมพะมิตร โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๖๑ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา  ๒๐๐-๓๖๐ บาท

                      ริมปาว ๗๑/๒  ถนนกุดยางสามัคคี โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๖๓๑-๙ จำนวน ๑๔๐ ห้อง ราคา ๗๗๐-,๗๔๕ บาท

                      สุภัค  ๘๑/๗ ถนนเสน่หา โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๕๑ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๕๐ บาท

                      แสงทอง  ๑๐๐-๑๐๒ ถนนภิรมย์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๕๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๕๐๓๕๐ บาท

                     

อำเภอสมเด็จ

                      สมเด็จโฮเต็ล   ๑๕๘/๒ ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ โทร. ๐ ๔๓๘๖ ๑๑๕๐ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๕๐ บาท

                     

อำเภอกุฉินารายณ์

                      พีพี บังกะโล  ๑๐๓ หมู่ ๑๐ ถนนบัวขาว ตำบลบัวขาวโทร. ๐ ๔๓๘๓ ๒๔๔๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท

                      แสงชัย  ๑๒๑  ถนนบัวขาว  ตำบลบัวขาว โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๒๒๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท

                     

อำเภอสหัสขันธ์

                      บ้านเคียงปาว  ๓๕ หมู่ ๙ ตำบลโนนบุรี  จำนวน ๒ หลัง ราคา ๒๕๐ บาท

ร้านอาหาร   

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

                      ข้าวต้มผ่องพันธ์               ๘๙/-๗ ถนนกาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๔๐

                      ณัชชาสุกี้                            ๒๕๐ ถนนภิรมย์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๓๒๐, ๐ ๘๓๓๔ ๕๑ ๘๙๐

                      สวนอาหารลีลาวดี           ๒๖๙/๑๔-๑๖   ถนนธนะผล    โทร. ๐๔๓ ๘๑๖ ๖๙๙ 

                      บี เอ็ม                                  ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๑๔๐๓

                      บ้านพักเรือนแพ                ๕ หมู่ ๗    ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ตำบลภูดิน

                      สุกี้เฮาส์                              ๓๓๒/-๙ ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๘๐๔

                      ห้องอาหารกุฉินารายณ์    ภายในโรงแรมริมปาว ถนนกุดยางสามัคคี โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๖๓๑

ห้องอาหารสุภัค                ภายในโรงแรมสุภัค ถนนเสน่หา โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๕๑

อุดมโภชนา                        ๓๙/๓ ถนนประดิษฐ์  โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๙๑๒

                                               

อำเภอยางตลาด

                      เชลล์โภชนา       สี่แยกอำเภอยางตลาด

                      พลอยทะเล        ๓๔๖/๕ หมู่ ๔ สี่แยกอำเภอยางตลาด ถนนถีนานนท์ โทร. ๐ ๔๓๘๙ ๑๑๓๘,      ๐ ๔๓๘๙ ๑๔๘๔              

 

อำเภอสมเด็จ

คักอีหลี            ๘๕ หมู่ ๒  ถนนถีนานนท์  โทร. ๐ ๔๓๘๖ ๑๓๑๑

อำเภอกุฉินารายณ์

                      เดียร์                 ริมบึงบัวขาว  โทร. ๐ ๔๓๘๕ ๑๓๙๑

บริการนวดแผนไทย(คนตาบอด)

                      ศูนย์สาธิตอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์  ๘๙/๑ ถนนประดิษฐ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๐๓๕๙  ราคาคอร์สละ  ๑๒๐ บาท เปิดบริการเวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.

                      ร้านนวดแผนโบราณนวดเพื่อสุขภาพ ๗๙ ซอยคำผลพัฒนา ถนนบุญกว้าง อำเภอเมือง (หลังโรงพยาบาลชินวัตร) โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๐๘๓๒  ราคาคอร์สละ ๑๒๐ บาท เปิดบริการเวลา ๐๖.๐๐–๒๐.๐๐ น.

 

บริษัทนำเที่ยว

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัวร์ ทู พาราไดซ์ ไทยแลนด์  ๒๔๕/๖ ถนนธนะผล อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๓๑๐๒  โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๘๓๓

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตินันท์ ทราเวล ๑๐๑-๑๐๓ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๔๓๘๒ ๒๑๖๗, ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๓๕, ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๔๙

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ  

                      ประชาสัมพันธ์จังหวัด                           โทร๐ ๔๓๘๒ ๑๙๖๔,

                                                                                                   ๐ ๔๓๘๑ ๒๑๘๔

                      สำนักงานจังหวัด                                     โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๖๙๕

                      สถานีตำรวจภูธร                                    โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๑๑๑,

                                                                                                  ๐ ๔๓๘๑ ๒๑๙๑

                      โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                            โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๐๒๐

                      สถานีเดินรถประจำทาง                         โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๙๘,

                                                                                                  ๐ ๔๓๘๑  ๓๔๕๑

                      ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์                   โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๑๔๒-

                      ตำรวจท่องเที่ยว                                       โทร๑๑๕๕

                      ตำรวจทางหลวง                                      โทร๑๑๙๓

                      กรมอุตุนิยมวิทยา                                   โทร. ๑๑๘๒

                      สอบถามหมายเลขโทรศัพท์                 โทร. ๑๑๓๓

----------------------------

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig