ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com ขอนแก่น > พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
 

เที่ยวสะใจขอนแก่น


เที่ยวสะใจขอนแก่น

เอมโอช ขอนแก่น

เที่ยวสะใจบ้านไผ่

หมียักษ์

ครัวกระยาทิพย์ขอนแก่น

ถนนคนเดินขอนแก่น

น้อยลาบเป็ดขอนแก่น

พระมาหาธาตุแก่นนคร

โจ๊กจั๊บเส้น

เล่นเทนนิสที่ขอนแก่น

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์

ร้านแพศรีทอง บางแสนสอง
 

Mr.Hotsia แนะนำโรงแรมน่าพักในขอนแก่น

 พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น ,เจดีย์เก้าชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห

ประวัติวัดหนองแวง พระอารามหลวง

วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม (บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่นั้นมา

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

ปัจจุบันนตั้งอยู่ เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยพระยานครศรีบริรักษ์(อู๋) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีเนื้อที่ดินที่ตั้งวัด 26 ไร่ 65 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนด 713 เลขที่ 28 หน้าสำรวจ 794 เล่มที่ 8 หน้า 13

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบเรียบ เป็นลักษณะ 6 เหลี่ยม มีหมู่บ้านล้อมรอบสามด้าน และมีบึงแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

เคยได้รับรางวัล เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.2524 เป็นวัดพัฒนาดีเด่น ปี พ.ศ. 2526 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ปี พ.ศ. 2527

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลางและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง บานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติและมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

ชั้นที่ 2 เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องสังศิลป์ชัย ตามผนังด้านบนมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคะลำ หรือข้อห้ามต่าง ๆ ของชาวอีสาน

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าบานประตูหน้าต่างภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศและตัวพึ่ง-ตัวเสวย

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6 บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้สวยงามมาก

ทางวัดได้จัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยนำชม อธิบายภาพเขียนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งของที่จัดแสดงไว้ เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
บึงแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
ริมบึงแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนครต้องอยู่ริม "บึงแก่นนคร" เดิมทีบึงแห่งนี้มีชื่อว่า "บึงบอนขอนแก่น" เป็นภาษาที่ชาวบ้านใช้เรียกตามสภาพที่เห็น คือมีต้นบอนขึ้นอยู่มาก และที่ต้องต่อท้ายด้วยขอนแก่น ก็เพราะว่า บึงแห่งนี้มีขอนไม้ล้มจมน้ำอยู่ในบึง ต่อมาเมื่อมีการย้ายเมืองขอนแก่น จากฝั่งตะวันตกของบึงบอนขอนแก่น มาอยู่ทางฝั่งตะวันออก ชาวบ้านจึงเรียกบึงแห่งนี้ว่า บึงเมืองเก่า

หากคุณเคยมาขอนแก่นจะมีขอนไม้อยู่ท่อนหนึ่งที่อยู่ที่สถานีรถไฟขอนแก่นนั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เป็นชื่อจังหวัดนี้นะครับ ชื่อจังหวัดจริงๆเกิดจากขอนไหม้ในบึงแก่นนครครับ ส่วนประวัติขอนไม้หน้าสถานีมีที่มาดังนี้

เมื่อ พ.ศ.2503 - 2504 นายยง สุทธรัตน์ เป็น วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น ท่านไปพบขอนไม้ที่ถูกตัดแล้วอยู่หลังสถานีรถไฟบ้านหัน (ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - สถานีเมืองพล) ซึ่งเป็นไม้ ตะเคียนทอง จึงได้นำใส่ตู้รถไฟมาวางไว้หลังสถานี รถไฟขอนแก่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น เข้าใจว่าเป็นปี พ.ศ.2504

ต่อมาปี พ.ศ.2512 นายสวาสดิ์ เศวตจินดา เป็นวิศวกร กำกับการกองบำรุงทางเขตขอนแก่นได้เชิญอาจารย์ ฐิติ เฮงรัศมี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาทำการออกแบบปรับปรุง คือทาสีขอนเป็นสีดำ เขียนตัวหนังสือสีขาว และตกแต่งสวนหย่อมรอบๆ บริเวณที่ตั้งขอนแก่น  ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 การรถไฟฯ ได้ยกถนนให้เทศบาลนคร ขอนแก่นเป็นผู้ปรับปรุง และมีเงื่อนไขให้ปรับถนน วงเวียนและขอนไม้ด้วย ทางเทศบาลฯ จึงได้มอบ ให้เอกชนมาดำเนินการปรับปรุงตกแต่ง


พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเก้าชั้น วัดหนองแวง
 


มองจะด้านบนะพระมหาธาตุแก่นนครไปจะเห็นบึงแก่นนครบึงขนาดใหญ่
 


บึงแก่นนครอีกมุมหนึ่งจะเห็นพระธาตุเก้าชั้นวัดหนองแวง
 


เด็กตีขิมโชว์ที่วัดหนองแวง ชั้นล่างพระธาตุเก้าชั้น

 

 
คลิปพาขึ้นเจดีย์เก้าชั้นวัดหนองแวง
 

 
นาทีที่ 0.20 พบกับมัคคุเทศก์น้อยนำชม
 

 
เด็กดีขิมโชว์ที่เจดีย์เก้าชั้นวัดหนองแวง


 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
บึงแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร

 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระบรมสารีรอกธาตุ

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) วัดหนองแวง บึงแก่นนคร
พระมหาธาตุแก่นนคร


 

เที่ยวสะใจขอนแก่น


เที่ยวสะใจขอนแก่น

เอมโอช ขอนแก่น

เที่ยวสะใจบ้านไผ่

หมียักษ์

ครัวกระยาทิพย์ขอนแก่น

ถนนคนเดินขอนแก่น

น้อยลาบเป็ดขอนแก่น

พระมาหาธาตุแก่นนคร

โจ๊กจั๊บเส้น

เล่นเทนนิสที่ขอนแก่น

ศาลหลักเมืองขอนแก่น

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์

ร้านแพศรีทอง บางแสนสอง
 

Mr.Hotsia แนะนำโรงแรมน่าพักในขอนแก่น

 

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck