ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > จังหวัดนครศรีธรรมราช > อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 


อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกโยง น้ำตกหนานปลิว เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ ทั้งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 202.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 126,675 ไร่

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญเนื่องจากมีพื้นที่ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงทอดยาว มียอดสูงสลับซับซ้อนทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ประกอบกับมีสภาพป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อวงจรชีวิตของพืช และสัตว์ป่า และสภาพแวดล้อมข้างเคียงด้วย

พ.ศ. 2528 กรมป่าไม้ได้รับหนังสือจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมราษฎร และได้รับการร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุง ป้องกันบริเวณน้ำตกปลิว 1,2 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ และมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ราษฎรในพื้นที่ให้การสนับสนุนและประสงค์จะให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว เป็นอุทยานแห่งชาติ

พ.ศ. 2529 นายสัมพันธ์ ทองสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ประกาศพื้นที่ป่าเขาพระสุเมรุ (เขาเหมน) เป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่า ดังกล่าวปรากฏว่ามีสภาพป่าสมบูรณ์มาก เห็นควรอนุรักษ์ได้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กรมป่าไม้โดยกองอุทยานแห่งชาติ (ส่วนอุทยานแห่งชาติ) จึงได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2532 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาเหมน ป่าเขาหลวง ป่าปลายคลองวังหีบ ป่าน้ำตกโยง และป่าคลองปากแพรก ในท้องที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลเขาแก้ว ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลนาหลวงเสน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง และตำบลหินตก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2534 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 127 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 64 ของประเทศไทยแผนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พุทธภูมิ

อ่างเก็บน้ำกะทูน

ชุมชนกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

กุฏิทรงไทย

น้ำตกท่าแพ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

น้ำตกพรหมโลก

น้ำตกอ้ายเขียว หรือในเขียว

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นท...

ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก

อุทยานแห่งชาติเขานัน

ยอดเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

เขาพลายดำ

พระพุทธสิหิงค์

พระวิหารสูง หรือหอพระสูง

กำแพงเมือง

อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)

สนามหน้าเมือง

สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธ...

สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา

ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก

หอพระนารายณ์

หอพระอิศวร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

วัดสวนป่าน

วัดสวนหลวง

เจดีย์ยักษ์

เก๋งจีนวัดประดู่

เก๋งจีนวัดแจ้ง

น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกยอดเหลือง หรือน้ำตกเมืองใหม่

ถ้ำหงส์

น้ำตกสวนขัน

น้ำตกสวนอาย

วัดนันทาราม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอช้างกลาง

น้ำตกสี่ขีด

หาดคอเขา (หาดปิติ)

หาดหินงาม

หาดสิชล หรือ ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวห...

แหล่งโบราณคดีเขาคา

บ้านคีรีวง

น้ำตกระแนะ

พระตำหนักเมืองนคร

บ้านปลายอวน

บ้านรังนก

น้ำตกคลองจัง

ถ้ำตลอด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

หาดสระบัว

โบราณคดีวัดโมคลาน

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศ...

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัดถ้ำทองพรรณรา

ถ้ำเขาวังทอง

อ่าวท้องหยี

วัดธาตุธาราม หรือ วัดเขาธาตุ

วัดกระดังงา

วัดเจดีย์หลวง

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck