ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > จังหวัดปทุมธานี > พิพิธภัณฑ์โชคชัย

ข้อมูลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โชคชัย เที่ยวพิพิธภัณฑ์โชคชัย 


พิพิธภัณฑ์โชคชัย
นายโชคชัย บูลกุล เป็นบุตรของ นายมาและนางบุญครอง บูลกุล เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2480 ที่กรุงเทพมหานครเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้นถูกส่งไปเรียนต่อระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ฮ่องกง และสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเมาท์ ซานแอนโทนีโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2500 สมรสกับ นางสุจริต (ชมธวัช) บูลกุล มีบุตรและธิดา 3 คน คือ นายโชค บูลกุล นางอร (บูลกุล) วัฒนวรางกูร และนายชัย บูลกุล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ทางเกษตรที่ได้ร่ำเรียนมาให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย นายโชคชัย จึงเริ่มสำรวจหาพื้นที่และได้ พบว่าพื้นที่บริเวณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เหมาะกับการทำฟาร์มปศุสัตว์ และการเพาะปลูกพืชไร่ จึงได้ก่อตั้ง “ฟาร์มโชคชัย”ในปี 2500 โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ 250 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการเลี้ยงโคพื้นบ้าน ปลูกพืชผัก และพืชไร่ด้วยตนเอง แต่ด้วยปัญหาทางธรรมชาติ และปัญหาทางการตลาดทำให้ฟาร์มโชคชัยไม่สามารถเลี้ยงตัวเองและขยายงานได้ จึงจำเป็นต้องพักงานด้านฟาร์มไว้ก่อนเพื่อทบทวนและหาแนวทางใหม่

ปี 2508 นายโชคชัยได้หันมาประกอบธุรกิจจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ให้แก่กองทัพอากาศอเมริกาเพื่อใช้ในการสร้างฐานทัพการบิน (AIRBASE)ที่จังหวัด นครราชสีมา,อุบลราชธานี, อุดรธานี, นครพนม, ตาคลี และอู่ตะเตา ด้วยความตั้งใจเรียนรู้ และทำความเข้าใจในงานจนสามารถตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างของตนเองในนาม บริษัทโชคชัยอินเตอรเนชั่นแนลจำกัดและ บริษัทโชคชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผลงาน ที่สำคัญ เช่นถนนสายโชคชัย– เดชอุดม, ร้อยเอ็ด– สุวรรณภูมิ, หนองคาย – บึงกาฬ, บางแพ – ดำเนินสะดวก, เชียงใหม่ – ฮอด,โคราช – ปักธงชัย – กบินทร์บุรี เป็นต้น ก่อสร้างอาคารโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่ท่าเรือคลองเตย โรงงานผลิตไอศกรีมPOP และอาคาร “โชคชัย” ซึ่งเป็นอาคารสูง26 ชั้น และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย นานถึง 13 ปี และปัจจุบันคือ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารยูโอบีรัตนสิน ถนนสุขุมวิท และเป็นรายแรกๆ ที่บุกเบิกธุรกิจอาหารสำนักงานในประเทศไทย

ในขณะที่การทำธุรกิจก่อสร้างประสบความสำเร็จ นายโชคชัย ได้ระดมทุนกลับมา ทำฟาร์มควบคู่กันไป และได้บุกเบิกการเลี้ยงโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งในด้านการพัฒนาปรับปรุงแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์การออกแบบอาคารโรงเรือน สำหรับคอกปศุสัตว์ การจัดการฟาร์มให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงโคเนื้อ และได้นำเข้า โคพันธุ์เนื้อ สายพันธุ์อเมริกันบราห์มันและสายพันธุ์แซนต้าเกอร์ทูดิสจากรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 504 ตัวเพื่อมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ในการพัฒนา พันธุ์โค (Up-Grade) พื้นเมืองของไทยกิจการฟาร์มโคเนื้อในช่วงปี 2512-2519 ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีกิจการได้ขยายออกไปทั้งในการเลี้ยงโคด้วยฟาร์ม ของตนเองและการสนับสนุนเกษตรกรในโครงการร่วมลักษณะฟาร์มเครือข่าย ทั้งในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยนาท จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครนายก มีโคเนื้อและกระบือรวมประมาณ 12,000 ตัวและฟาร์ม มีการส่งออกโคเนื้อและกระบือไปจำหน่ายที่ฮ่องกงด้วย

เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อมีตลาดรองรับ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าใน อาคารสำนักงาน นายโชคชัย จึงได้เปิดภัตตาคารโชคชัยเต็คเฮ้าส์ บนชั้น 23 ของอาคารโชคชัยซึ่งเป็นการบุกเบิกการทำธุรกิจภัตตาคารในรูปแบบสเต็คเฮ้าส์ เป็นรายแรกในประเทศไทยด้วย และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้รู้จักการบริโภคเนื้อ คุณภาพจากผลงานอันเป็นที่โดดเด่นและเป็นตัวอย่างของความวิริยะอุตสาหะ องค์การ อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO.) ได้เชิญให้ นายโชคชัย เป็นที่ปรึกษา ทางสัตวบาลและแต่งตั้งให้ไปเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ แก่ประเทศอิหร่าน เรื่องราวของ นายโชคชัย ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่โดยสื่อมวลชน ในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่ตนเองแล้วยังเป็นผู้นำชื่อเสียงและความภาคภูมิ มาสู่ประเทศไทยอีกด้วย

ในปี พ.ศ.2519 เกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจประกอบกับตลาดที่รองรับ เนื้อคุณภาพดีในประเทศยังมีน้อย ปัญหาการส่งออกทั้งในเรื่องโควต้า ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการผลิต ทำให้อัตราส่วนของกำไรต่อต้นทุนลดลงจนถึงจุดที่พิจารณา แล้วเห็นว่าจะไม่คุ้มทุน จึงได้ทำการศึกษาและเห็นว่าการเลี้ยงโคนมจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะมีอนาคตอันแจ่มใส หากเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตนมสด และ ผลิตภัณฑ์นมขึ้นบริโภคเองในประเทศและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งมูลค่านำเข้าในขณะนั้นเป็นจำนวนถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น ในปี พ.ศ.2521 ฟาร์มโชคชัย จึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ามามีบทบาทในการเลี้ยงและพัฒนาโคนม โดยเริ่มจากการทดลองปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อของฟาร์มให้กลายเป็นโคนมโดยใช้การผสมเทียม (Artificial Insemenation) ด้วยน้ำเชื้อโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian) ซึ่งโคนม ลูกผสมที่ผลิตได้นั้น สามารถให้น้ำนมได้ดีพอสมควร ประมาณ 9-11 ลิตรต่อตัวต่อวัน ทั้งนี้เพราะโคเนื้อของฟาร์มเป็นโคลูกผสมของสายพันธุ์โคนมพันธุ์ Short Horn จึงไม่เป็น การลำบากที่ฟาร์มจะผสมข้ามพันธุ์กลับมาในสายพันธุ์โคนมอย่างเดิม

ผลงานที่สำคัญอีกประการคือ นายโชคชัยได้ศึกษาการผลิตโคนมด้วยเทคโนโลยี การย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer) ในแม่โคได้สำเร็จโดยสั่งซื้อตัวอ่อน ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์แท้โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน ที่มีสายพันธุ์ดีที่ผสมภายในหลอดแก้ว แล้วนำมาฝังในตัวแม่พันธุ์ลูกผสมของฟาร์มทำให้ฟาร์มได้ลูกโคนมพันธุ์แท้ที่ดีเยี่ยม และสามารถนำมาเลี้ยงให้เติบโตและใช้เป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มต่อไป โดยลูกโคตัวแรก ฟาร์มตั้งชื่อว่า“นำโชค” เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2528 นับว่าเป็นลูกโคนม ในหลอดแก้วตัวแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้มีการศึกษาในเรื่องนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แก่คณะเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ และสัตวบาลของฟาร์มเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์โคนมของฟาร์มต่อมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันฟาร์มโชคชัย ได้ร่วมกับโครงการวิจัยชีววิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บก เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดลทำการศึกษา วิจัยในโครงการความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์โคนมโดยใช้ เทคโนโลยีการปฎิสนธิในหลอดแก้ว แบบ In Vitro Fertilization (IVF) ซึ่งได้ผลดี พอสมควรแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อทดสอบความแม่นตรงของผลงาน

ในระยะเริ่มต้นของการทำฟาร์มโคนม ฟาร์มได้รีดน้ำนมแล้วนำขายส่งแก่องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยเป็นเกษตรสมาชิก ต่อมานายโชคชัย ได้พิจารณาว่า ธุรกิจการเกษตรจะประสบความสำเร็จได้ควรจะเป็นการทำแบบครบวงจร จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ออกสู่ท้อง ตลาด ซึ่งแต่เดิมประเทศไทย ได้มีการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ออกมาจำหน่ายบ้างแล้วโดย อ.ส.ค., สหกรณ์โคนมหนองโพ,มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักทั้งนี้ด้วยความยุ่งยากในการขนส่ง และเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นอย่างเหมาะสมและการใช้บรรจุภัณฑ์ ทั้งผู้บริโภคเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในท้องตลาดในขณะนั้น ส่วนใหญ่เป็นนมคืนรูป (นมผงผสมน้ำผ่านกรรมวิธีผลิต) บางชนิดใช้ไขมันพืชทดแทนมันเนย ทำให้ขาดรสชาติที่แท้จริงของนมสดจึงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ฟาร์มโชคชัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและได้ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์โฮโมจิไนส์ “ตราฟาร์มโชคชัย” ออกสู่ตลาดใน เดือน มีนาคม 2528 ในบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยงามน่าดื่ม และมีรสชาติคุณภาพที่แท้จริง นมสดคุณภาพดี คุณค่าทางโภชนาการสูง มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดในขณะนั้น อย่างเด่นชัดรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณ ประโยชน์และการเก็บรักษาและเป็นรายแรกที่ทำการกระจายสินค้าโดยการจัดส่งถึง บ้านโดยระบบสมาชิกมีการเก็บ ข้อมูลลูกค้า ทำให้สามารถสร้างและรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ถือได้ว่าเป็นการนำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) มาใช้ทำให้นมสดพาสเจอร์ไรส์ “ตราฟาร์มโชคชัย” ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากผู้บริโภคมาก จุดประกายให้เกิดการรู้จักนม สดพาสเจอร์ไรส์อย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์นม ในเวลาต่อมาและเกิดการขยายตัวของวงการโคนม การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มในประเทศไทยอย่างจริงจัง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ.2530 ฟาร์มโชคชัย ได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โคนมของฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นสายพันธุ์ Chokchai Friesian ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ,สิ่งแวดล้อม และภูมิประเทศของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการ พัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานสัตวบาล และสัตวแพท์ของ ฟาร์มโชคชัยเองโดยอาศัยข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ และได้รับคำแนะนำ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จนกระทั่งปีพ.ศ.2542 ฟาร์มโชคชัยได้ร่วมงานวิจัยพันธุ์โคนม ของประเทศไทยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “ระบบการผลิต และการประเมินคุณค่าของโคนมไทยภายใต้ การผสมพันธุ์แบบการยกระดับสายเลือด” เพื่อหาต้นแบบของพันธุ์โคนมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและเป็นแนวทางในการศึกษา ในการพัฒนาพันธุกรรมโคนม และการจัดการฟาร์มโคนมของประเทศไทยต่อไป อันจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนม ของไทยในระยะยาว ปัจจุบันฟาร์มโชคชัยสามารถผลิต Chokchai Friesian ที่ให้ผลผลิตดี คุ้มค่าในการเลี้ยงดู เหมาะกับภูมิภาคนี้ โดยฟาร์มได้ผลิตแม่พันธุ์โคนม Chokchai Friesian เพื่อใช้เป็นฝูงโค ของตนเองและจำหน่ายแก่เกษตรกรในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา เป็นฟาร์มแรกของ ประเทศไทยที่สามารถส่งออกแม่พันธุ์โคนมไปจำหน่ายในต่างประเทศ จากที่ประเทศไทย เคยเป็นแต่ผู้นำเข้าแม่พันธุ์โคนม

“ฟาร์มโชคชัย” ได้คิดและพัฒนาต้นแบบมาตรฐานของการจัดการและบริหารฟาร์มโคนม เพื่อความเหมาะสมจากปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทั้งในด้าน คอก โรงเรือนองค์ประกอบ ต่างๆ โภชนาการ สุขอนามัย การป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาคุณภาพ อาหารหยาบและอาหารข้น การคำนวณสัดส่วนการให้อาหารที่เหมาะสมด้วยโภชนะตามวัย และสถานภาพของโคและการคุ้มทุนมีการจัดโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะและการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพการรีดนมและการเก็บรวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน ระบบ GMP. (Good manufacturingPractice)ทำให้ฟาร์มโชคชัยเป็นฟาร์มแรกที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ จากกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือรับรองเลขที่ Std Da 30130-001/2540 เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรไทยได้เร่งพัฒนาการจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดเวลากว่า 46 ปีที่ผ่านมา “ฟาร์มโชคชัย” ได้อนุญาตให้ใช้ฟาร์มโชคชัย เป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่เสมอๆ รวมทั้งการรับนักศึกษา และบัณฑิต ทางการเกษตรเข้าทำงานร่วมกันในฟาร์ม จนสามารถสร้างสัตวบาลที่มีคุณภาพ ในวงการเกษตร รวมทั้งปลูกทัศนคติที่ดีในการทำฟาร์มโคนมให้แก่พนักงานของ ฟาร์มและทายาทของพนักงานให้สืบทอดเจตนารมณ์ในการที่จะพัฒนาการทำฟาร์ม โคนมให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น,จัดให้มีการอบรม การถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการ และการปฏิบัติในการจัดการฟาร์มโคนมแก่เกษตรกร ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นรายบุคคล และเป็นสหกรณ์ด้วยการเชิญมาดูงานและปฏิบัติการที่ฟาร์มโชคชัย หรือฟาร์ม ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเป็นวิทยากรให้ในชุมชนนั้นๆ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกทำฟาร์มโคเนื้อ จนกระทั่งการทำฟาร์มโคนม นายโชคชัย ได้สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรูู้็้ ประสบการ์กับสถาบันการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสัตวบาล และได้มีเผยแพร่ ไปยังเกษตรกรทั้งในรูปแบบการสัมมนาและการแนะนำโดยทั่วไป อย่างต่อเนื่อง

จากผลงานที่ นายโชคชัย ได้บุกเบิกสร้างสรรค์และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฟาร์มโชคชัย ได้รับการยกย่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่า เป็นฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงโคนม ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดและมีมาตรฐานการจัดการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ฟาร์มโชคชัยได้มีโอกาสต้อนรับแขกทุกระดับทั้งภายในและต่างประเทศอยู่เสมอ ทั้งที่เป็นแขกของรัฐบาล สถาบันการศึกษา และสถานทูตต่างๆซึ่งทุกท่านได้แสดงความชื่นชม ในปัจจุบันฟาร์มได้ให้ความร่วมมือเป็นประจำแก่สถาบันและคณะบุคคลทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี


พิพิธภัณฑ์บัว

วัดพืชอุดม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ...

หออัครศิลปิน

วัดบัวขวัญ

วัดไผ่ล้อม

วัดสิงห์

วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์หอย

วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ)

ตลาดร้อยปีระแหง

ตลาดไท

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

ตลาดน้ำเมืองรังสิต

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

สวนสนุกดรีมเวิลด์

วัดเขียนเขต

วัดมูลจินดาราม

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง

ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบ...

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9

โรงกษาปณ์ รังสิต

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วัดลำมหาเมฆ

โรงเรียนมวยไทย

กิจกรรมค่ายลูกเสือ

วัดพลับสุธาวาส

วัดบางนา

วัดท้ายเกาะ

วัดจันทน์กะพ้อ

วัดศาลาแดงเหนือ

วัดสองพี่น้อง

วัดสะแก

วัดเมตารางค์

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ศาลหลักเมือง

ห้องสมุดเรือและชุมชนบางปรอก

วัดป่ากลางทุ่ง

วัดบางหลวง

วัดน้ำวน

วัดชินวราราม

วัดฉาง

วัดโบสถ์

วัดโคก

พิพิธภัณฑ์หินแปลก

พิพิธภัณฑ์โชคชัย

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck